Bibelkunnskap på søppelhaugen -Jan Ernst Gabrielsen tar oppgjør med Dagen

22-juli-profetien«Vil Gud ikkje verja By og Land, Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.»
Kjære Vebjørn Selbekk! Nå er det gått over to uker siden du hadde ditt angrep på Jeremy Hoff og hans bok i lederen i Dagen. Jeg ble både trist og rystet over din utrolige nedsabling av boken «22. juli-profetien». Det er skremmende at en som burde ha bibelkunnskap, fullstendig kaster den på søppelhaugen,” skriver evangelist Ernst Jan Gabrielsen i et innlegg postet i Dagen som en respons på Vebjørn Selbekks makkverk av en analyse av Jeremy Hoffs bok

Du rører ved grunnleggende og klassisk evangelisk bibelforståelse som er helt klar på at ulykker og katastrofer kan være Guds advarsel eller dom over synd og ugudelighet. Det trodde Hans Nielsen Hauge, og alle kjente Guds menn som jeg har lest fra de siste 300 år. Endog vår salmedikter Elias Blix uttrykker samme forståelsen i fedrelandssalmen vår. Det som er skjedd i ettertid med innlegg mot og for har vist at det er helt forskjellig gudsbilde som gjør seg gjeldende, og det viser at Dagen for lengst har tatt steget bort fra den klassiske forståelsen av evangeliet om synd og nåde, lov og evangelium.

Det er et «gospel-light» hvor Gud skal pyntes på og forklares slik at han passer for nåtidens «forstandige» mennesker. Det virkelige evangeliet er fremdeles «dårskap» for verden og vil alltid være det. Gud blir bare god og alt som humanismen kaller ondt er fra djevelen.

Helvete kan diskuteres og tolkes bort, og det er viktig å stille djevelens spørsmål: «Har Gud virkelig sagt?»

Tross alt sier Bibelen klart: «Jeg former lyset og skaper mørket, Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette.» (Jes. 45,7)

Det gjelder ikke bare Det gamle testamente, men vi leser at Han drepte Annanias og Safira i menigheten i Jerusalem og om Herodes står det: «Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og døde.»

Det er tydelig at i dagens forsamlinger er det nesten uhørt å snakke om loven, synd og dom. Da kommer jo spørsmålet om hva det er som drar mennesker til Kristus og nåden?

Loven og dommen gjør helvete til en naturlig følge av Guds vrede over synd og ulydighet. Det gir mening til den grusomme smerte Jesus måtte gjennomgå for å sone vår synd, og herliggjør Golgata.

Rom. 1, 18 sier: «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.»

Vi har hørt i mange sammenhenger at i de siste dager blir det et skarpere og klarere skille mellom lyset og mørket, og mye av dette har å gjøre med vår troskap mot Bibelens bokstav. De som tør å stå for Boken fra perm til perm vil oppleve at sannheten kommer under press. Det er trist at Dagen nå har avslørt for alle at de ønsker å gå for det moderne budskapet.

Skrevet av Ernst Jan Gabrielsen

9 tanker om “Bibelkunnskap på søppelhaugen -Jan Ernst Gabrielsen tar oppgjør med Dagen

 1. Jeg tror Jan Ernst Gabrielsen fortsatt er noe omtåket og i ubalanse etter å ha blitt sparket ut av partiet De Kristne. Dette ble han nettopp for å ha støttet opp om denne grusomme og meget forkvaklede boken.
  Tv-debatten mellom Vebjørn Selbekk og denne figuren Jeremy Hoff, fortalte oss med all mulig tydelighet at Selbekk vet hva han snakker om, og Hoff er fullstendig på tur, både menneskelig og teologisk.Det var en fæl opplevelse å se og høre Hoff, men dog meget klargjørende.
  Trist at Gabrielsen drar seg selv ned i søla på denne måten:-(

 2. Det er flott å se en forkynner som våger å stå opp gjennom stormen og fullt og fast forteller verden at Guds ord er sant. Vi må takke Herren for at han reiser opp slike røster i en tid preget av frafall fra sann og levende kristendom. Full støtte til Gabrielsen. Det er også grunn til å være takknemlig for at Jan Hanvold står fast på sin støtte til Hoffs profetiske vurdering av Norge. Vi er takknemlige til Jesus for denne boken og dem som våger å stå opp.
  Guds velsignelse i Jesus Kristus til alle som kjemper for den bibelske lære om Gud. Og tragisk å konstatere at Dagen er falt som de troendes avis.

  • Dagen og Selbekk er i åndelig vater her, men det kan ikke sies om Hoff, Gabrielsen og enkelte debattanter her.
   Det er alltid noe litt søtt når en ørliten klikk av religiøse mennesker hevder at alle kristne tar feil:-) Jeg vil anbefale alle å se debatten som gikk på Visjon-Norge med Hoff og Selbekk, og de vil se med all mulig tydelighet at Hoff er styrt av demoniske krefter.
   Det er litt trist, når dette blir slått opp i sekulære aviser, da dette setter kristendommen i et merkelig lys.
   Det er å håpe at noen går hardt i rette med Gabrielsen og de andre som har latt seg forføre av Hoff og djevelen.

 3. Takk for at du står opp for sannheten, Jan Ernst. Den utømmelige nåden og uendelige kjærlighet gjelder kun i Kristus. Han er vårt skjulested. Stiller man seg utenfor rekkevidden av hans beskyttelse åpner man seg opp for synden og Guds vrede blir en konsekvens. Forstår ikke at noen kristne kan kritisere dette budskapet. Det handler om å klynge seg til Jesus og være under hans “vingefjær”. Halleluja! Dette er det forløsende budskap til en fortapt verden!

 4. Som om Gud skulle straffe noen som er kritiske mot STATEN ISRAEL, som er Guds fiende nr 1- en i denne verden ?. Ordene som benyttes som grunnlag for en slik tanke er hentet fra 1 Mos 12:3 “Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse”. 3. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»
  Det er om Abram (Abraham) dette er sagt, – ikke Israel.
  Paulus’ brev til galaterne kapittel 3: 6 “Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. 8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham”:

  Luk. 13 og lignelsen om det fruktløse fikentreet, er et bilde på det Kristus-fornektende Israel: Det skulle bli hugget ned, men først etter at et ekstra nådeår (tilsv. Jesu livslengde ca. 30 år) var innvilget ‘treet’ – for å prøve å gjødsle og pleie det. Jesu ord var: ‘Hugg det ned, for det bare står her og utsuger jorden (landet) til ingen nytte’. Slik gikk det, for i år 70 hugget den romerske stridsøks ned treet, Israel. Gud tillot ikke dette ulydige folket å oppta landet til ingen nytte. Peter henviste til Mose ord da han holdt sin annen tale, etter pinsedagen, i Apg. 3, 22-23:
  «Moses har jo sagt (ref. 5. Mos. 18ff): En profet likesom meg (Jesus), skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. 23: Men det skal skje, hver sjel (av jødene) som IKKE hører denne profet, han skal utryddes av folket.»

  Etter at dommen over Jerusalem i år 70, har ikke Israel hatt noen rett til eget land FØR de tar imot Kristus som Messias. Staten Israel som ble opprettet i 1948 er opprettet av sionistjødene med bidrag fra Rotschildslekten. Sionistene hater Jesus og han betyr ingenting for dem. Messianske jøder skal vi støtte på alle måter, men selvsagt ikke en Kristushatende jødedom.
  (https://youtu.be/yle_qeeOIMAlist=PLFFB05929141EE377).
  Ikke bli tatt for være en medløper til Guds verste fiender på jord, det Kristushatende og spottende sionist Israel, da blir man medskyldig i deres ONDE GJERNINGER (2. Joh. 10-11).
  Sionistene har byttet ut Toraen med Talmud (og Kabbalah) som er antikristelig lære (Dessverre, på grunn av uvitenhet, blir det trodd at Det Gamle Testamente er den viktigste boken i jødedommen. Det er ikke sant. Fariseerne lærer bort rabbinernes bud, ikke Guds; kommentarene til Talmud om Bibelen er deres høyeste lov, og ikke Bibelen selv. Se eksempler på innholdet i Talmud nedenfor:
  Erubin 21b. Den som ikke adlyder en rabbiner fortjener å dø, og vil bli straffet ved å bli kokt i varme ekskrementer i Helvete.
  Moed Kattan 17a. Dersom en jøde blir fristet til å gjøre onde ting, bør han gå til en by hvor ingen kjenner ham, og gjøre det onde der.
  Ikkejøder er ikke mennesker: Baba Mezia 114a-114b: Bare jøder er mennesker («Only ye are designated men». Se også Kerithoth 6b, under «Oil of Anointing» og Berakoth 58a der det står at kvinner som ikke er jøder, er dyr («she-asses»).
  Jøder er guddommelige: Sanhedrin 58b: Dersom en hedning (ikkejøde) slår en jøde, må Gentilen (ikkejøden) drepes. Å slå en jøde er det samme som å slå Gud. OK å lure ikkejøder: Sanhedrin 57a.: En jøde behøver ikke å betale en ikkejøde («Cuthean») det han skylder ham i lønn.
  Jøder har en overlegne rettigheter: Kamma 37b: Dersom en okse som tilhører en israelitt skader en okse som tilhører en ikkejøde, skal han ikke betale erstatning; men dersom en okse som tilhører en ikkejøde skader en okse som tilhører en jøde… skal han ha full erstatning.
  Jøder kan stjele fra ikkejøder: Baba Mezia 24a.: Dersom en jøde finner noe en ikkejøde («hedning») har mistet, trenger han ikke å returnere det. (Også i Baba Kamma 113b.)
  Sanhedrin 76a.: Gud vil ikke spare en jøde som «gifter bort sin datter til en gammel mann eller velger en kone for sin nyfødte sønn eller gir tilbake noe en ikkejøde har mistet…»
  Jøder kan rane og drepe ikkejøder: Sanhedrin 57a.: Når en jøde dreper en ikkejøde («Cuthean»), skal han ikke dømmes til døden. Det en jøde stjeler fra en ikkejøde, kan han beholde.
  Baba Kamma 37b: Ikkejøder står utenfor rettsvern, og Gud har ubeskyttet pengene deres til Israel. «exposed their money to Israel».
  Jøder kan lyve til ikkejøder: Baba Kamma 113a.: Jøder kan lyve («subterfuges») for å bedra en ikkejøde.
  Ikkejødiske barn er undermennesker: Yebamoth 98a.: Ikkejødiske barn er dyr.
  Abodah Zarah 36b: Jenter som ikke er jøder er niddah (skitt) fra fødselen av.

  Ikke støtt Israel blindt, men les Skriften også de la den rettlede deg til hva som er sannheten. Israel venter på Antikrist og han vil de fleste ta i mot som Messias. Israel vil få sitt rike i 1000 års rike, men først så må de gjennom den store trengsel. Det skal kun bli 1/3 igjen etter dommen over den falske jødedommen i den store trengsel. Sakarja kapittel 13:8 “Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen.
  9. Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en prøver gull.
  De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem.Jeg skal si: «De er mitt folk»,
  og de skal svare: « Herren er vår Gud.»

  • Hei Jostgun. Jeg begrunner mitt syn på 22 juli profetien i min egen artikkel om temaet. Jeg trekker inn fire elementer som en eventuell årsak til at Guds vernende hånd blir fjernet fra vår nasjon, mens Jeremy Hoff forholder seg ensidig til Norges rolle i forhold til Oslo avtalen.
   Jeg begrunner mitt syn med at Norge gjennom 50 år bevist har valgt å vende Gud ryggen gjennom abortloven som Børre Knudsen og Ludvig Nessa advarte oss om, gjennom vår åpenhet for homofili og nå aksept for homofile ekteskap, det tredje punkt er Norges holdning til staten Israel. Vi er enige om at ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus og troen på ham. Det er ikke slik at en jøde etter kjødet er født på nytt bare fordi vedkommende er jøde, men jeg anser staten Israel som en profetisk nasjon og at det vi ser nå skje siden 1948 er begynnelsen til Guds arbeid med å gjenopprette Davids falne hytte. I dag er staten Israel en sekulær nasjon som tillater abort, homofili osv og det er åpenbart at nasjonen ikke er “der” den i følge det profetiske ord skal være, men likevel tror jeg at dagens Israel er der Gud vil ha det i forhold til sin profetiske plan hvor mye gjenstår ennå.
   Det siste punkt jeg brukte som begrunnelse for at Gud har eller kan komme til å dømme vår nasjon er vår åpenbare trass mot Gud og hans ord.
   Vi har sagt takk og farvel til vår status som kristen nasjon -og overalt ser vi at frafallet rår grunnen i Norge. Bibelen blir forkastet, Gud blir fordrevet fra det offentlige rom og kristne verdier blir tråkket på. Jeg tror vi akkurat er på det sted, Gud i følge sin profetiske plan har plassert oss og derfor skal vi akte på det profetiske ord slik bibelen lærer.

 5. Blind støtte til Israel og dets forbrytelser ? Hvilket ansvar, våkn opp !
  De fortjener dessverre all kritikk for et ulovlig opphold og utradering av palestinerne. De har ingen rett til landet, FØR de ankerkjenner Kristus som Messias.
  https://youtu.be/etXAm-OylQQ

  • Abrahams fysiske etterkommere har rett til landet, fordi Gud gav dem dette landet med sitt løfte. De mistet landet i år 70, men vi lever i profetiske tider og i 1947-1948 fødte Gud frem den nye staten i landet Gud har lovet dem med ed. I tiden etter har vi sett hvordan Gud har sendt fiskere og nå jegere for å samle dem i landet.
   Palestinerne som stort sett ble fordrevet fra Jordan og andre arabiske land er blitt skjøvet inn i en konflikt nærmest som gisler av de andre krigførende arabiske statene som øyeblikkelig blåste til krig mot den jødiske staten.
   De få “palestinere” som bodde i landområdene som i dag er Israel burde ha valgt fredens vei og levd i sameksistens med jødene i Israel, men de valgte krig og terror fremfor krig-og resultatet er blitt deretter. Jeg mener Jostgun at vi skal be for jødene og be at de skal se Jesus som Messias og fakta er at stadig flere jøder gjør nettopp det. Jeg har endel kontakter i Israel som jeg jevnlig kommuniserer med og jeg forstår deres mistenksomhet overfor kirken og de store etablerte kirkesamfunnene som historisk ikke har behandlet jødene bra. Vår oppgave mener jeg er å vise at Kristus er Messias i ord og gjerning og støtte deres rett til eksistens. Etter 1948 ser vi at Guds store profetiske plan med Israel innledes og fremdriften i Guds profetiske plan skjer i overensstemmelse med Hans vilje.

 6. Jeg har valgt seriøst å finne ut av om (blind) støtte til Israel, er å være medløper til Guds fiende nr. 1 på jord. For det ønsker jeg selvfølgelig ikke å være, da blir man medskyldig i deres ONDE GJERNINGER (2. Joh. 10-11).

  Klar over at det er store feil på begge sider, men i følge Skriften så ser jeg at jødene faktisk ikke har krav på å bo i landet FØR de aksepterer Kristus som Messias. De ble bortvist i år 70 når Jerusalem ble lagt øde og jødene i mengder ble sendt som slaver bla.til Egypt
  Jødene vil få sitt land i Guds time, som Han lovet med ed, men først skal en forferdelig dom ramme det Kristusfornektende “Israel”. 1/3 skal bli igjen Sak 13:8, etter den store trengsel. Når ortodokse jøder selv sier at det er forbudt for dem å etablere et eget land og at det var meningen at de skulle bo blant folkeslagene inntil Messias kommer, så får det meg til å tenke.

  Vi vet nå også ut fra omfattende dokumentasjon, at Israel ble etablert ved zionistene med Rotschild i spissen, under krigen så forhandlet zionistene med britene, at dersom zionistene klarte å få med USA på britenes side mot tyskerne, skulle britene avstå landområder i Palestina, som “betaling”. Klarte de det?
  Etter at de fikk landet begynte zionistene et etnisk rensing på linje med Rwanda. se video med Jimmy Carter

  https://youtu.be/uvtC_qzHVM4

  At Gud har tillatt at zionistene tar seg til rette er åpenbart, men Han står ikke bak opprettelsen. Peter henviste til Mose ord da han holdt sin annen tale, etter pinsedagen, i Apg. 3, 22-23:«Moses har jo sagt (ref. 5. Mos. 18ff): En profet likesom meg (Jesus), skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. 23: Men det skal skje, hver sjel (av jødene) som IKKE hører denne profet, han skal utryddes av folket.» Dette skjedde i år 70.

  Åpenbaringen 3:8-11 NB

  Jeg vet om dine gjerninger: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det (zionistene) men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine (messianske jøder) føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden………..

Det er stengt for kommentarer.