10 år siden Harold Campings bortrykkelsesprofeti og dommedagsspådom feilet for tredje gang

21 mai 2011 var en dato det var knyttet mange forventninger til, spesielt blant tilhengere av den kontroversielle evangelisten Harold Camping. Harold Camping som var president for Family Radio i California ble kjent verden over for sine tre profetier om bortrykkelse og dommedag. Selv om Dr Camping hadde bommet på sin spådom om bortrykkelse og dommedag den 6 september 1994 eksploderte formelig interessen for hans profeti om at bortrykkelsen skulle finne sted 21 mai 2011. Flere store nyhetskanaler omtalte begivenheten som ikke kom til å skje og dermed ble en “Great Disappointment” både for Harold Camping og de mange verden over som hadde festet lit til profetien.

Hans profeti om “dommedag 21 mai 2011” fikk rikelig oppmerksomhet i verdens presse og nyhetsmedia. Flere av de store tv-kanalene dekket den oppsiktsvekkende saken. Mange av Harold Campings tilhengere var hellig overbevist om at de skulle bli rykket opp til himmelen akkurat denne dagen, og alle motforestillinger som “om ingen kjenner dagen eller timen” ble bryskt avfeid av Harold Campings tilhengere. Fredag 20 mai 2011 gikk mange av Campings tilhengere tilsengs med den forventning at når de slo opp øynene neste dag ville de være i himmelen. Men lørdagen kom, og lørdagen gikk og intet skjedde. Ingen bortrykkelse av de troende, ingen dommedag for dem som var latt tilbake -og skuffelsen var stor hos Campings tilhengere. Andre feiret det hele med å arrangere dommedagsfest. For de hundretusener verden over som hadde fulgt med Harold Camping og lyttet til hans programmer og trodd og forventet at bortrykkelsen skulle skje, ble det en stor skuffelse.Dommedag skulle ha startet med et stort jordskjelv klokken 6 og de troende skulle bli rykket opp til himmelen.  Det er i ettertid meldt at flere personer skal ha tatt livet av seg i kjølvannet av det som ble en stor skuffelse for Camping og hans følgere.

Tredje profeti

Selv om det var en åpenbart skuffet Harold Camping som snakket til rapportere tidlig morgen søndag 22 mai, så skulle det ikke gå så langt tid før predikanten kom opp med ett nytt halmstå, en ny teori og en ny dato. I følge Camping hadde det skjedd en “åndelig dom” den 21 mai 2011 og at den fysisk først ville bli synlig den 21 oktober 2011. For øvrig er 21 oktober (i år) den datoen som vil bringe “the three days of Darkness” i forkant av Renee Moses profeterte bortrykkelse søndag 24 oktober 2021. Imidlertid, 21 oktober 2011 kom og gikk -og ikke en ting av det Harold Camping hadde profetert slo til. De fleste av Campings tilhengere hadde blitt borte i etterkant av den store flausen i mai 2011, men mange av de mest hardbarkede tilhengerne holdt ut selv etter 21 oktober også. De lette frem i Skriften og fant noen nye tall som gjorde at de holdt fast på profetiene til langt etter Harold Campings død den 15 desember 2013.