⚡BREAKING! INSIDER INFO, NATO MOVING FORCES IN SECRET, PREPARING FOR MAJOR EVENT, MEDIA BLACKOUT

Med Biden administrasjonen i full panikk etter torsdagens seanse i det hvite hus, et nært forestående ukrainsk sammenbrudd ved fronten, en omfattende NATO øvelse i Europa, En Putin som forsikrer at han ikke har planer om å angripe Polen eller de baltiske stater, vestlige politiske og militære ledere som “groomer” befolkningen med at krig kan komme, et samstemmig pressekorps som stadig fordømmer og kritiserer landet Vesten er i konflikt med og en underkuet befolkning som mener og gjør det myndigheter og presse sier de skal gjøre, så kan alt skje, så kan i prinsippet alt skje.

En overskrift fra VG natt til lørdag. Dette er et tegn på hva som kan komme

Vi ser allerede nå at krigens ild er tent opp og sprer seg,  vi hører drønn av hovslag og krig og rykter om krig. Vi hører stadig advarsler om hva som kan komme, og mange er nå immune for advarsler og oppfordringer til å preppe eller gjøre seg rede. Vi har nå sett hvordan krigen i Øst har pågått i to år og nyheter om krig, bombing og blodsutgytelse, er liksom blitt den nye normalen og gjør ikke inntrykk på oss. Livet her hjemme går stort sett som normalt og vi har problemer med å ta inn over oss tanken på at krig og blodsutgytelse også kan komme til å ramme oss. Derfor lukker vi våre øyne og ører og håper at tingene vil bli som normalt for oss selv. Advarsler,  varsler og spådommer preller liksom av oss fordi det har blitt ropt ulv mange ganger -uten at noe har skjedd. En av dem som har advart og ropt “ulv!, ulv!” en stund nå er Nate Polson i Canadian prepper. “⚡BREAKING! INSIDER INFO, NATO MOVING FORCES IN SECRET, PREPARING FOR MAJOR EVENT, MEDIA BLACKOUT,” er tittelen han har gitt sin siste video.

15 tanker om “⚡BREAKING! INSIDER INFO, NATO MOVING FORCES IN SECRET, PREPARING FOR MAJOR EVENT, MEDIA BLACKOUT

 1. Litt utenfor saken , men i forbindelse med at Putin ble intervjuet, så blir han spurt rett ut om han tror på Gud og Guds inngripen i verdens historien, hvor på han nesten direkte sier at dette tror han ikke på, han tror ikke på høyere makter , men tilnærmer seg dette spørsmålet fra ett ateistisk stå sted, videre i intervjuet, så fremstiller han seg mer som en kultur kristen , dvs han tror på de lange tradisjonelle linjene som limet i det russiske samfunnet og der spiller ortodokse kristendom en viktig rolle og dette er Putin meget bevist .

  Så de vi må ha veldig klart for oss både Putin, Trump og Xi , alle dominerende ledere er faktisk Guds fornektere , selv om 2 av dem ser viktigheten av å spille på kristendommen. Det synes jeg det er viktig å vi er klare over og tar innover oss.

  Når dette er sagt , så er jeg sikker på at Putin er Guds redskap til å felle USA/Babylon, er anbefaler jeg å lese bla om beskrivelsen av Gog i bibelen og beskrivelsen av Babylons fall.

  Når det gjelder Trump kan jeg vanskelig forstå noe annet en at han er antikrist , dersom han blir gjenvalgt eller får ett tungt politisk ledere verv , en ting er helt sikkert Trump er ingen ydmyk kristen og han har selv fornektetet troen på at han trenger omvendelse og tilgivelse, tvert om hevder han seg veldig fornøyd med seg selv , noe som går klart frem i intervju med ham og som ikke kan kalles propaganda

  Vil dette si at jeg forsvarer det liberale vesten og dets ugudelige lover ? Nei langt der i fra , jeg lengter etter vesten /det babyloske systemet sitt fall, men mest av alt legter jeg etter å bli rykket opp i skyene og der få evig være med Jesus.

  Tiden etter opprykelsen blir ett helvete på jord , mye tyder på at opprykkelsen er veldig nære , men dagen og timen kjenner ingen, kun Gud vår far i himmelen !

  7
  2
  • Det du sier at putin er ateist er løgn fra deg, han er en bekjennende kristen og det kommer klart og tydelig frem i intervjuet, ellers er det du skriver om trengselstiden og opprykkelse vranglære, det står klart og tydelig i bibelen at vi skal måtte oppleve trengselstiden som er dyrets forfølgelse av kristne og jøder.

   1
   4
  • Rune Lye, du skriver:
   “Når det gjelder Trump kan jeg vanskelig forstå noe annet enn at han er antikrist”
   Nylig ble jeg påmint St. Malachys profeti om de siste 112 paver –
   gjennom en artikkel i “thepeoplesvoice” – (link nedenfor).
   Du kjenner sikkert til Malachys profeti fra før, men jeg vil anbefale
   å lese siste del av artikkelen, fra avsnittet: “Er pave Frans antikrist?”

   https://thepeoplesvoice.tv/pope-francis-declares-klaus-schwab-is-more-important-than-jesus-christ/

   Vi skal selvfølgelig være forsiktig med “menneskelige profetier”, men
   når den irske helgenens forutsigelser ser ut til å “holde mål” så langt,
   så synes jeg at vi i alle fall kan “akte litt på dem”.

   Jeg har lenge trodd (og tror) at pave Frans kunne være ‘den falske profet’
   (det andre dyret i Åp. 13) – men at pave Frans er en av de få jeg vet om
   som oppfyller verset i Dan 9:26 er tankevekkende. Dette er et vers om
   en ‘fyrste’ som de fleste bibeltolkere knytter til Antikrist:
   “Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer”
   (Kanskje kan “fyrsten” her peke mot “den falske profet”)???

   Noe utdrag fra overnevnte artikkel:
   Pave Frans’ foreldre var italienske innvandrere fra Roma, som knytter
   Frans til «Romeren Peter». Frans fødselsnavn inneholdt navnet ‘Peter’.

   At han i tillegg er den første pave som er jesuitt, og som har tilknytning
   til Klaus Schwabs og WEFs Agenda 2030 – i tillegg til mye annet
   antikristelige han står for, sier mye.

   Nå sier ikke jeg at pave Frans er Antikrist, men mitt poeng er at også han
   KAN være en ‘kandidat’, da han i høyeste grad også ser ut til å oppfylle
   flere andre av Bibelens kjennetegn på antikristen – noe som åpenbart
   ikke gjelder for andre forslag som nevnes.

   Se linkene (dette er bare noe):

   https://thepeoplesvoice.tv/pope-francis-orders-christians-to-pray-to-satan-for-real-enlightenment/

   https://thepeoplesvoice.tv/pope-francis-authorizes-wef-to-rewrite-fact-checked-holy-bible/

  • Når jeg sier at Putin og Trump er Guds fornektere , så refererer jeg kun til deres egne ord om sin Guds tro ikke noe annet, ta til eks Putin , om du går inn på intervjuet Tucker Carlson gjør med Putin, så spør Carlson han rett ut om han tror på Gud og om han tror at det er Gud som styrer verdens begivenhetene , hans svar er lik en ateists svar , Putin er kulturelt kristen , han erkjenner kristendommen som en viktig kulturbærer og føyer seg derfor i stor grad etter kristne verdier og det er veldig bra , men som jeg tolket intervjuet så er han ingen omvendt synder , som har tatt imot Jesus som sin frelser –

   Hva jeg skiver om opprykkelsen, er i tråd med bibelen , for det står når dere ser alt dette skje , da oppløft deres hoder og vit at utfrielsen er nære ! og å sant jorden fortsatt eksiterer og det fortsatt er mennesker på jorden , etter de kristne er rykket opp , så sier det seg selv at det blir ikke noen god plass å være, videre tror jeg vi alt er inne i trengsels tiden og at trengselen bare vil tilta, det står også at trengsels tiden vil bli så hard at om den ikke ble avkortet kunne ingen bli frelst, men for de utvalgtes skuld , blir denne tiden avkortet .

   Jeg forholder meg til at ingen kjenner dagen og timen , og at når vi ser alt dette skjer , da skal vi oppløfte våres hoder og vit at utfrielsen er nær.

   Noe krangel om opprykkelsen kom før , etter eller midt i er ikke noe jeg tar stilling til og det er heller ikke frelses avgjørende .

   1
   2
  • Noen har spurt: Er det rettferdig at èn generasjon på jorden skal rammes av all Guds vrede som har blitt oppsamlet helt siden Kains drap på den rettferdige Abel? Er den generasjon mer syndefull enn andre generasjoner? Vi spør lik Abraham: “Skulle ikke all jordens dommer gjøre rett?” (1. Mos. 18:25c).

   Bibelen gjør det klart at med få unntak har Gud holdt vreden tilbake, noe vi også får bekreftet av lignelsen om hveten og ugresset. (Matt. 13:24-30). De skulle begge vokse sammen inntil høsten. Men Gud har likevel funnet en måte å være rettferdig på for den generasjon som må gjennomgå den store trengsel. Det er her opprykkelsen av de kristne kommer inn i bildet. Etter at den har funnet sted, vil det ikke lenger være noen som er rettferdige i Guds øyne igjen på jorden, og han kan deretter sette i gang med sin dom over verden på en rettferdig måte. Gud tilbød frelse og mulighet til å flykte fra vreden, og bare de som avviste Guds frelse vil være tilbake og rammes av Guds og Lammets vrede.

   I sin kjærlighet og miskunn vil Gud forsøke å frelse folk også etter opprykkelsen. Selv om de fleste vil avvise Gud under trengselen, vil en stor skare fra alle folkeslag bli troende. (Åp. 7:9-14). Hallelujah.

   1
   1
  • Rune Lye har selvsagt helt rett i at Putin og Trump er ikke-troende som utnytter kirken og kristne grupper for å oppnå makt og personlig vinning.

   Når det gjelder teologiske tolkninger av Bibelens opprinnelige grunntekst og kristendommens skiftende historiske tradisjoner, er Lye sannsynligvis ikke like kunnskapsrik som skolerte bibelforskere, Men hans gjetninger og ønsketenkning duger selvsagt til eget bruk.

   Når det derimot handler om å forstå virkeligheten kan ingen av oss hente sikker kunnskap i overtro, spådomskunster og religiøs magi. Det er hverken bevis eller belegg for ånder, krefter og riker utenfor vår fysiske verden. Kreativ barne- og voksentro passer kun som trøst og underholdning. Og som motivasjon for alle slags merksnodige gjerninger.

   I vanskelige tider er vi alle tjent med kloke ledere som handler på grunnlag av kjærlig omsorg, logisk fornuft, erfaring og sannhet.

   Så enkelt, så forferdelig vanskelig.

  • Ja du Aril , du er også en Guds fornekter , men både du Xi, Putin og Donald Trump må bøye deres kne for Gud en dag-

 2. Putin har ein gud. Det er seg sjølv.
  Han har lyst å visa at han kan bli ein stor som råder over det gamle Sovjetunionen og gjerne litt ekstra. Dei siste åra har Putin vorte fullstendig avkledd pga dopingsakene i russisk idrett. Ved systematisk fusk har Putin prøvd å gjera Russland til den beste idrettsnasjonen ved hjelp av fusk igjen. Putin likar ikkje å bli audmjuka.
  I krigen med Ukraina har Putin vist at han har ingen moral.
  Han underkuar sitt eige folk ved terrorregimet sitt.

  https://www.vg.no/nyheter/i/APeP9r/russere-slik-lever-vi-med-krigen?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row23_pos1&utm_medium=dre-65c4d55b95bace8cc55b3bbf

  Hitler gjorde det same. Han knebla ytringsfriheten og drap dei som han visste kunne vera ein trussel mot styresettet hans.
  Dette er ein person som Søkelys applauderer. Det er skammeleg.

  3
  1
  • Torstein , på Østlandet en plass skal Google til å bygge et data senter som de på sikt ønsker å få en kapasitet på , som vil kreve 5 % av det samlede norske forbruket i strøm , hva tjener det norske folk på dette ? Absolutt ingenting, tvert om er de frekke nok til å si at vi mår reine med å betale mer for strømmen , sånn er det blitt i en lang rekke saker , vi folket som eier Norge og naturresursene som finnes i Norge , blir frekt fra stjålet dette , av en rik elite , via korrupte politikere , som jeg anser som noen små jævler uten sjel , disse er bla. Stoltenberg , Støre , Vedum m.m , de er tjenere for det babylonske systemet og de har gjort oss vanlige folk til træler , så jeg ber til Gud om at han må sørge for at Putin knuser disse jævlene og jeg vet Gud vil bruke Putin til nettopp det , fordi de er blitt så grådige at de ikke forstår og uanvendelige at de ikke forstår at de har satt seg opp mot Gud , derfor vil Gud bruke Putin til å straffe vesten , fordi de ikke vender om !

 3. Når jeg sier at Putin og Trump er Guds fornektere , så refererer jeg kun til deres egne ord om sin Guds tro ikke noe annet, ta til eks Putin , om du går inn på intervjuet Tucker Carlson gjør med Putin, så spør Carlson han rett ut om han tror på Gud og om han tror at det er Gud som styrer verdens begivenhetene , hans svar er lik en ateists svar , Putin er kulturelt kristen , han erkjenner kristendommen som en viktig kulturbærer og føyer seg derfor i stor grad etter kristne verdier og det er veldig bra , men som jeg tolket intervjuet så er han ingen omvendt synder , som har tatt imot Jesus som sin frelser –

  Hva jeg skiver om opprykkelsen, er i tråd med bibelen , for det står når dere ser alt dette skje , da oppløft deres hoder og vit at utfrielsen er nære ! og å sant jorden fortsatt eksiterer og det fortsatt er mennesker på jorden , etter de kristne er rykket opp , så sier det seg selv at det blir ikke noen god plass å være, videre tror jeg vi alt er inne i trengsels tiden og at trengselen bare vil tilta, det står også at trengsels tiden vil bli så hard at om den ikke ble avkortet kunne ingen bli frelst, men for de utvalgtes skuld , blir denne tiden avkortet .

  Jeg forholder meg til at ingen kjenner dagen og timen , og at når vi ser alt dette skjer , da skal vi oppløfte våres hoder og vit at utfrielsen er nær.

  Noe krangel om opprykkelsen kom før , etter eller midt i er ikke noe jeg tar stilling til og det er heller ikke frelses avgjørende .

 4. til Insignia:

  “forbindelse med at Putin ble intervjuet, så blir han spurt rett ut om han tror på Gud og Guds inngripen i verdens historien, hvor på han nesten direkte sier at dette tror han ikke på, han tror ikke på høyere makter”

  En kristen, tror på Jesus Messias/allmektige Gud, han som døde for våre synder.
  Rune Lye snakker og gjengir korrekt fra interjuvet, ingen grunn til å kalle Rune for en løgner

  3
  1
  • Om president Putin er Gog : Så kan han selvsagt heller ikke være en kristen !

 5. Om president Putin er Gog : Så kan han selvsagt heller ikke være en kristen !

 6. Ordet “kristen” er blitt så utvanna og misbrukt at jeg ikke kan bruke det på meg sjøl mer, så jeg kaller meg for frelst og fødtpåny, blott av Nåde. Er du frelst og fødtpåny?

 7. Det er gledeleg at Hamas snart er knust på Gaza. Netanyahu har verkeleg vist kor dyktig han er. Israel vil då få kontroll over området og kan kontrollera at ikkje fleire terrorangrep mot Israel skjer. Det er skremmande på sjå kor mykje tid Hamas har brukt på å laga tunnelar- Dette har dei gjort av ein grunn. Dei hatar jødane og ville prøva å beseira dei.No står det bortkasta arbeidet der. Tenk på kor mykje nyttig dei kunne gjort for sivilbefolkninga.

Det er stengt for kommentarer.