Yara-sjefen: − Effekten av krigen er en global matmangel

En global mangel på mat står nå for døren og årsakene er flere og sammensatte. Først hadde vi en pandemi og et globalt fall i produksjonen av matvarer. Så oppstod det problemer med forsinkelser og frakt av mat og råvarer til matindustrien. I tillegg har tørke, frost og flom redusert avlingene både av mais, ris, bønner og korn. Så kom krigen i Ukraina som har ført til kraftige økonomiske sanksjoner av Russland som igjen har stanset eksport av korn, kunstgjødsel og andre landbruksprodukter til Europa og USA. 2022 tegner til å bli det mest dramatiske shemitah året i manns minne.

Noen kristne også i Norge har preppet for de vanskelige tidene som ligger foran oss. Det er ikke tvil om at nordmenn vil komme til å merke på matmangelen og dyrtiden som er kommet. Først og fremst vil det merkes på lommeboken da alle matvarer vil bli dyrere. Dernest vil vi merke at enkelte produkter og matvarer blir vanskeligere å få tak i. Verst vil det gå utover de materiellt fattige land som ikke har penger nok til å kunne følge priskarusellen.  “De globale effektene av Ukraina-krigen er katastrofale for matvareforsyningen, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

. “– Mat er et velbrukt våpen i konflikt. Akkurat nå ser vi hvordan personer i Ukraina er i akutt matmangel, men effekten av krigen er en global matmangel, slår Hoelsether fast. Prisen på gjødsel stiger og prisen på matvarer stiger. Konsernsjefen i et av verdens største gjødselprodusent-selskaper, Yara, er i kontinuerlig kontakt med direktør i FNs matvareprogrammet David Beasley. På hver sin måte jobber de begge med mat-krisen.

– Allerede i høst så vi at de ville bli en matkrise. Vi hadde en verdensomspennende pandemi og en energikrise. Det ble dyrere å produsere mat, skipsfarten ble en flaskehals og det ble dyrere å frakte maten. I tillegg ble det dyrere å lage maten hjemme grunnet økte strømpriser, sier Hoelseter og tar en pause.

Så kom krigen Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarte tirsdag om at krigen i Ukraina har skapt en reell fare for en humanitær katastrofe i Europa.

Kornkammeret rammer verden
Ukraina omtales ofte som Europas kornkammer på grunn av den fruktbare svartjorda, klimaet og store kornproduksjon. Sammen med Russland står de for en tredjedel av den globale eksporten av hvete. – Vi står allerede nå i en situasjon der eksporten fra to av verdens viktigste kornprodusenter kan utebli, sier Hoelsether og fortsetter:

– Uten bruk av nitrogengjødsel kan avlingsfallet bli på opp mot 50 prosent,

Han er bekymret.

– Første mars slo vi på alarmen. Vi forsto hvor stor krisen kunne bli og mener vi bør øke støtten til matvareprogrammet, sier Hoelsether, i følge avisen VG