Video: Hva lærer egentlig Vakttårn-selskapet og Jehovas Vitner?

Jehovas Vitner hevder feilaktig at Guds navn skal uttales “Jehova” selv om flertallet av språkforskere på GT slår fast at Guds navn skal uttales “Jahve” eller “yahuah”. Foto: Skjermfoto You Tube Center for Apologetics Research

Jehovas Vitner er kanskje en av de mest almen kjente religiøse sekter som eksisterer. Jehovas Vitner har siden 1980 tallet er en doblet tallet på medlemmer, dette på tross av at mange som har vært involvert i sekten ender enten som avhoppere eller utstøtte. I 2018 hadde den omstridte religiøse bevegelsen  rundt 11 745 medlemmer eller forkynnere som gir “bibelsk” undervisning i Norge. I følge Vakttårn organisasjonen hadde bevegelsen i 2018 hele 8 579 909 medlemmer og 119 954 lokale forsamlinger som samles til vakttårn-studer og den teokratiske skole hvor medlemmene drilles i religiøs teknikk og de sentrale lærepunktene i Vakttårnselskapets falske teologi. Den kontroversielle religiøse bevegelsen som blir beskyldt for å dekke over pedofili og seksuelle overgrep har lokale forsamlinger i 240 land og områder. Det best besøkte møtet til Jehovas Vitner er den såkalte “minnehøytiden” der forsamlingen minnes Jesu død.

Maskerte politifolk trakasserer Jehovas Vitner i Russland. Selv om Søkelys står langt fra Jehovas Vitners lære -vil vi likevel forsvare bevegelsens rett til tros og ytringsfrihet,

I 2018 var hele 20 329 317 personer samlet til denne høytidsstunden hvor brød og vin sendes rundt i forsamlingen uten at flertallet av medlemmene tar del i nattverdsmåltidet. I følge Vakttårnselskapets ubibelske lære er nattverdsmåltidet forbeholdt de 144 000 utvalgte som skal ha sitt himmelske håp, mens flertallet av Jehovas Vitner tilhører den klasse som har et jordisk håp om å være blant dem som skal leve evig på jordkloden. Jehovas Vitner har et anstrengt forhold til den tradisjonelle historisk kristne kirke som kan spores tilbake til oldkirken og urkirken, og sekten avviser et hvert samarbeid med evangeliske kristne som fastholder troen på at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen før alle tider. I likhet med randsone kristne bevegelsen som Nardus, Branham budskapet og Oneness-pinsevenner avviser Jehovas Vitner troen på den ene evige Treenige Gud som vi kjenner som Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. I følge Selskapets ideologi og egen korrupte Bibel-“oversettelse” var Jesus en undergud og man avviser at Den Hellige Ånd er en person, selv om Bibelen gjentatte ganger tildeler Den Hellige Ånd personlige attributter.  Jehovas Vitner har opp gjennom årene hatt en rekke forskjellige lærepunkter og feilslåtte profetier -som i ettertid er blitt forsøkt bortforklart med tesen om “nytt lys” over tingene. Imidlertid: Deres forakt og avsky for alle oss som fastholder troen på Jesus som Guds enbårne eller enestefødte Sønn (gresk monogenes) -har ikke forandres seg siden sekten omtalte den kristne kirke som “svineklassen”. Alle oss som tror og bekjenner Jesus Kristus som frelser og herre er i følge den fryktede bevegelsen på vei til tilintetgjørelse i Harmageddom som skulle ha kommet i 1914 og senere i 1973.

Grupper av medlemmer av Vakttårnorganisasjonen holder fast på tradisjonell evangelisk kristendom.

Selv om dette tilsynelatende aldri blir omtalt internt i Jehovas organisasjon har Søkelys gjennom flere troverdige kilder fått informasjon om at det finnes en rekke formelle medlemmer av organisasjonen -som tross indoktrineringen og trusler om å bli utstøtt, i all hemmelighet og i skjul for organisasjonen holder fast på en bibelsk forståelse av Kristus Jesus som Guds evige Sønn. For dem er Jesus sann Gud og sant menneske og disse gruppene av “Jesus-troende Jehovas Vitner” kommer sammen til felles bønn og bibelsamtaler hvor man systematisk sammenligner Vakttårn-selskapets svært tendensiøse “oversettelse” med grunntekstens ord. Imidlertid har disse “undergrunnskristne” Jehovas-vitner familiære bånd til nåværende medlemmer, og dette gjør at de velger å forbli formelle medlemmer av Jehovas organisasjon selv om deres hjerte er bundet til Jesus Kristus. Disse brødre befinner seg gjerne i en vanskelig familiær situasjon -og som bibelske kristne må vi huske på disse i våre bønner.

Mye informasjon om Jehovas Vitners lære og praksis

Opp gjennom årene er det ble skrevet en rekke bøker forfattet av tidligere Jehovas Vitner eller av teologer som har studert denne ikkebibelske bevegelsen. En av bøkene, “Befridd fra Vakttårnet” er en levende fortelling om veien til frihet skrevet av Tomsett, Valerie,, mens  “Drømmen om det tapte paradis”. En bok om Jehovas vitners lære er skrevet av Reidar Hvalvik. Begge bøker er interessant lesning og dersom man ytterligere skal sette seg inn i bevegelsens lære og tankegods anbefales denne videoen av Tim Martin.

 

 

7 tanker om “Video: Hva lærer egentlig Vakttårn-selskapet og Jehovas Vitner?

 1. “Ubibelsk lære”… Og det snakker kristenheten om! Tenke seg til at nordens vranglærende prester og predikanter underviser tro på et helvete som springer ut av Tor og Odins norrøne åsatro der dødsgudinnen Hel opererte med “viti” som betyr Hels viti eller Helvete.

  Hele kristenheten er like pill råtten som Søkelys-redaksjonen.. Men innen overskuelig tid skal dette religiøse monsteret opp for Jehovah Guds domstol. Sammen med vaktårnistene.Og som Bibelen konkluderer: “Da blir det ikke mange tilbake”.

  9
  4
  • Søkelys omtaler ikke deg som pill råtten. Vi er uenig i Jehovas Vitners lære og praksis med å utstøte mennesker, men vi forsvarer Jehovas Vitners rett til tros og ytringsfrihet, både her i Norge og i Russland -hvor vi har omtalt forfølgelsen av Jehovas Vitner flere ganger. Søkelys tar avstand mot alle former for trosforfølgelse, enten vi snakker om kristne i Iran, Jehovas Vitner i Russland eller konservative evangeliske i den vestlige verden.
   Både kristne og Jehovas Vitner bør ha rett til fritt å kunne utøve sin tro i overensstemmelse med sin overbevisning, men både kristne og Jehovas Vitner må kunne tåle saklig og teologisk kritikk.
   Når det gjelder bruk av Guds navn, er jeg dels enig i din kritikk av kristenheten. Alle oss som har studert teologi er klar over at Guds navn er “Jahve” i de hebraiske Skrifter og når våre bibler velger å erstatte Guds navn med “Herren” -er det etter mitt syn unødvendig fordi at der “Herren” blir brukt i NT er det forholdsvis lett å se enten ut fra gresken eller konteksten i teksten hvor “Herren” sikter til Gud Fader eller “Jesus Kristus Guds sønn.

   7
   3
  • Utstøtelse er fullt og helt i samsvar med nytestamentlig lære.

   “12 For hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også dere bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. STØT DA DEN ONDE UT FRA DERE!”

   Å bli utvist fra menigheten skyldes at overtrederen praktiserer grov ubibelsk adferd uten å angre eller be om tilgivelse. Mord, ran, vold, voldtekt m.m. kan tilgis om overtrederen angrer, men ikke om han/hun fortsetter uanfektet som før.

   Utstøtelse kan også bibelsk forsvares om noen praktiserer å gå imot Guds klare ord i bibelske lærespørsmål. For eksempel forkynner ateisme o.a. som bryter ned menigheten.

   Forutsetningen for en utstøtelse er at vedkommende er et døpt medlem av trossamfunnet, og etter flere forsøk fra eldsteråde nekter å ta i mot veiledning.

   Vakttårnets problem er at de er menneskestyrte og støter folk ut på ubibelsk grunnlag når det passer dem.

   En familie som opplever at et familiemedlem blir utstøtt på sikkert bibelsk grunnlag vil avstå fra åndelige samtaler med vedkommende inntil han/hun vender om og blir tilgitt av det samme eldsterådet som støtte ham/henne ut.

   En tiltalt bør også kunne anke sin sak til et annet, nøytralt eldsteråd.

   Ikke-familiære kristne vil frem til gjenopptagelse om mulig finner sted behandle vedkommende som en fremmed. “Ta ikke imot ham og hils ham ikke vel møtt”, sier Bibelen. Dette er tukt som skal hjelpe ovetrederen til å angre.

   6
   3
  • Hele kristenheten er like pill råtten skriver du JV.
   Jeg er ikke det, nei.
   Selv om jeg gjør mine feil, akkurat som du også gjør.

   3
   4
  • “Hele kristenheten er like pill råtten”
   Godt å vite at jeg hadde rett om deg, JV. Det er bare så uendelig godt at det er du SELV som setter ord på, og definerer deg selv. Husk. Du har jo erklært deg selv som en “rettroende kristen”. Men læren din er i alle fall pill råtten.

   2
   7
 2. Hvilken ufattelige ironi at de som anklager alle andre for feil uttale av Den Allmektige Gud Jehovahs/Jahvehs Navn selv IKKE benytter dette Navnet! Og det til tross for at Bibelen er krystallklar både i GT og sitert i NT på at “hver den som påkaller Jehovahs/Jahvehs navn skal bli frelst”!

  Dette navnet står over 7000 ganger i hele Bibelen og GT-skriftstedene er sitert 237 ganger i nytestamentet. Men hva gjorde de falske jødene under Satans inspirasjon? Jo de ila dødsstraff for i det hele tatt å si Guds Navn høyt. Stikk i strid med påbudet om “å påkalle det for å bli frelst”. I stedet skrev de inn ordet “herren” der grunnteksten skriver “JHVH”. “Herren” er en tittel og ikke et navn.

  Jesus benyttet Guds fulle navn og det tålte ikke de frafalne jødene. Det tåler ikke kristenheten heller. De vil heller tilbe det skapte fremfor Skaperen. Hvilken glede det skal bli på jorden blant alle sanne kristne og i himlenes åtte dimensjoner når Guds dag opprinner og alle som lever skal prise Guds navn og alle som har nektet Jesu ord i Fadervårs innledning om å hellige Guds Navn blir avskåret fra en videre ferd i det evige livet.

  KJÆRE FAR JEHOVAH – HELLIGET,VORDE DITT NAVN!

  9
  4
  • Jødene mente at Guds navn var for hellig til å brukes, og dermed ble det en rekke andre ord som anvendes, Adonai eller Hashem ble dermed tatt i bruk i stedet for.
   Etter min mening burde vi evangeliske kristne gjerne bruke Gudsnavnet oftere.
   Søkelys har endel artiker hvor vi faktisk bruker navnet “Jahve” der det står Herren i GT.
   Men jeg bruker det ikke konsekvent, men hvor føles naturlig å bruke det. Jeg vil oppfordre kristne til å bruke Guds navn “Jahve” hvor dette virker naturlig.

Det er stengt for kommentarer.