Verdenskjent pastor dømt til tre års fengsel for underslag

Pastor Yonggi Cho dømt til tre års betinget fengsel med fem års prøvetid

Grunnleggeren av det som er kjent som verdens største menighet, pastor David Yonggi Cho, er dømt til fengsel i tre år for å ha underslått midler fra menigheten. “Yoido Full Gospel Church”, i Seoul, Sør-Korea, er en av verdens største menigheter, kanskje den største. Yonggi Cho er dømt for å ha påført menigheten rundt 73 millioner kroner i tap i 2002 ved å ha fått menighetens ledere til å kjøpe aksjer hos sønnen Hee-Jun Cho, til fire ganger deres reelle verdi, melder avisen Yonhap. Yonggi Cho som representerer den Sør-Koreanske utgaven av  “Word Of Faith” har skrevet en rekke bøker som inneholder klassisk fremgangs og trosforkynnelse.

Den nå straffedømte pastoren satte glans på Livets Ords 30-årsfeiring på Europakonferansen i Uppsala i 2013. Den 77 år gamle pastoren som har vektlagt helbredelse og tegn og under a la det som bringes til torgs av tradisjonelle trosforkynnere. “Han brøt forbannelsen, så du i dette livets-ordlivet kan være fri, ha helse, ha økonomisk overflod. Du er ikke lenger en synder! Gjennom Den Hellige Ånd er du helliget og helbredet. Det er ditt nye jeg,” forkynte han på sin stille måte men i god trosforkynnelsesånd og delte deretter flere sterke vitnesbyrd om sterke helbredelser, skrev Norge i Dag fra fjorårets Europa-konferanse. Imidlertid var det åpent at den nå straffedømte pastoren ikke selv helt levde i det han forkynte. “77-åringen har selv slitt med helsen de siste 5 årene, etter han sluttet som hovedpastor i sin menighet i Seoul i Sør-Korea. Han fortalte at han er alvorlig syk og at prognosene i utgangspunktet er dårlige. – Men jeg sa til djevelen: Jeg er frisk og jeg har helse og styrke i Kristus. Og her er jeg og står på mine 2 føtter, sa den levende legenden til en jublende forsamling bestående av 70 ulike nasjonaliteter.” Nå et halvår senere må den snart 78 år gamle pastoren belage seg på et mulig fengselsopphold dersom han bryter villkårene for sin betingede dom som lød på tre år betinget fengsel med en prøvetid på fem år.