“Verden i global syndemic av Corona og klimaforandringer” -global matmangel vil føre til store endringer av vårt kosthold

Christian Westbrook som står bak Ice Age Farmer prosjektet er blant dem som advarer om den påbegynte globale matmangelen

 

Han forteller det vi ikke ønsker å høre…Christian Westbroo i Ice Age Farmer er blant dem som ser og forutsier at global matmangel snart vil være en realitet og at det er klokt å dyrke egen mat dersom vi har mulighet til det. Allerede nå meldes det om økt etterspørsel etter både ris, korn, soya og bønner på det internasjonale markedet. Over hele kloden blir viktige ledd i den globale matforsyningen rammet av alt fra menneskeskapt sabotasje til ødeleggelser som skyldes tørke, frost, flom, Covid-19 nedstengning eller andre forhold som skaper problemer for jordbrukere verden over. I et stadig oppdatert verdenskart kan man se hvilke land og områder som er rammet av hendelser som forstyrrer matforsyningen. Spesielt Kina er hardt rammet av fenomener som rammer jordbruket og ødelegger avlingen før man i det hele tatt har begynt på innhøstning.

Et globalt kart som stadig oppdateres avslører i hvilke områder og land matvareforsyningen blir forstyrret av naturlige eller menneskeskapte hendelser. Frost, snø, sykloner, flom, tørke, gresshoppesvermer, Covid-19 pålagt nedstengning og sabotasje mot jordbruk og kjøttprodusenter -påvirker nå i økende grad matforsynings-situasjonen i verden. Land som tidligere produserte mat nok til å både brødfø sin egen befolkning og i tillegg kunne selge til andre, blir nå tvunget til å importere råvarer for å dekke etterspørselen i eget land. Dette gjør at prisene på grunnleggende matprodukter peker oppover -og eksperter forventer at den økte etterspørsel vil fortsette å sende prisene oppover. Et annet resultat av dette vil bli reell matmangel også i den vestlige verden, og amerikanske matbanker (som driver utdeling av mat til folk i nød) forteller at de i 2021 vil komme til å ikke være i stand til å kunne dele ut mat til alle som trenger det. Allerede nå begynner amerikanske forbrukere å kunne se med egne øyne at butikkene er begynt å gå tom for stadig flere produkter. For andre er matmangelen synlig tilstedeværende selv om det er matvarer i butikkene, dette fordi de ikke lenger har penger til å kjøpe inn det som trengs for å brødfø familien.

Har kun det synlige for øynene

Siden vi pr i dag ikke har noen synlig matmangel i norske butikker, er tanken om en matmangel fjern for de fleste. Selv om vi som kristne vet at Jesus i forbindelse med endetiden sa at “det skal være hunger her og der” (Matt 24,7) -lever de fleste av oss i den tro at dette bare er noe som vil ramme land langt borte. Her hjemme derimot, er vi vant til å alltid ha rikelig med mat på bordet og tar det som en selvfølge. Skal vi tro det rapportene sier, kan matmangel også bli et problem her i Vesten. Fra USA melder forbrukere stadig oftere om mangelsituasjon på enkelte dagligvarer, og skal vi tro Christian Westbrook i Ice Age Farmer, vil dette bli den nye normalen. I følge Westbrook som bruker å følge med på alt som rører seg om den globale matsituasjonen kan vi stå overfor både matmangel og en omlegging av kostholdet til snegler, insekter og gresshopper.

Én tanke om ““Verden i global syndemic av Corona og klimaforandringer” -global matmangel vil føre til store endringer av vårt kosthold

  1. Jeg tror Langesæter har fått et mer realistisk syn på ting.

    Man kan selvsagt spørre seg om det er realistisk å tro på Bibelen. Men personlig mener jeg mye av dagens fremste vitenskap beviser Guds eksistens. Om ikke direkte, så gjennom matematisk sannsynlighet som ikke levner noen tvil om eksistensen av en skaper.

    I tillegg begynner stadig flere av endetidsprofetiene å oppfylles også. Det står at jødene skulle spres rundt på hele jorden. Og at ikke den jødiske kulturen ble fulstendig oppløst i folkehavet etter to tusen år er det ingen som forstår. Det siste sted på jorden de ble spredt til var sydamerika. Lenge hadde de ikke adgang pga katolsk styre. Men da muligheten bød seg begynte de å flytte dit også. Og tenk, akkurat når dette skjedde så startet prosessen som ledet frem til etableringen av dagens Israel med Hertzels zionistkongress. Den var en direkte konsekvens av åpenlyst fransk jødehat.

    Og nå ser vi utviklingen av globale politiske nettverk som jobber systematisk for å forandre lover og moralske normer. Islam, homofili, klimaløgner og virus osv. brukes hensynsløst for å transformere den vestlige kulturen. Og ingen vil si hvor dette skal ende.

    Ingen som vil studere dette nærmere trenger å være i tvil.

Det er stengt for kommentarer.