Venstrevridde Biden tilhengere skriver under på underskriftskampanje som krever at Amazon slutter å selge Bibelen

Mark Dice tar sin underskriftskampanje for å få venstreliberale Biden tilhengere til å skrive under på en kampanje som krever at Amazon og andre slutter å selge Bibelen fordi den inneholder hatefulle ytringer, er homofobisk og gjør folk ukomfortable. Blant de som blir spurt er det store flertall villig til å skrive under på kravet om at Amazon må forby salg av bibler. Noen av de spurte sa nei, men flertallet skrev under på kravet overfor Amazon.

Sjekk ut