Velkommen til “Tilbake til Guds Ord konferanse 2016 på Holmavatn leirsted

chris-rSett av fem dager til Guds ord i januar! Det er oppfordringen fra Bjørn Storm Johansen som er arrangør av den tradisjonelle “Tilbake til Guds Ord konferansen” som finner sted fra 13 til 17 januar 2016. Den årlige konferansen som finner sted på Holmavatn leirsted i Rogaland er nå i ferd med å bli en tradisjon som samler besøkende både fra Rogaland og hele Sør-Norge. Årets nye hovedtaler er Chris Rosebrough men Don og Cindy Currin fra Heart Cry Ministries er med for fjerde gang. Av lokale krefter vil Jakob Trodahl som er forsamlingsleder i Salem Stavanger samt forkynner Bjørn Storm Johansen delta under konferansen som begynner onsdag 13 januar og avsluttes med møte søndag formiddag og etterfølgende middag

Holmavatn leirsted som ligger litt utenfor Nærbø vil også i år bli stedet der Guds ord blir tydelig forkynt i januar 2016. Konferansen som finner sted midt i januar har i år fått temaet “Grunnsannheter” og da aner vi at det dreier seg om grunnsannhetene i den kristne tro og chris-rhva Bibelen fremlegger som det mest sentrale. Chris Rosebrough er pastor i “Kongsvinger Lutheran Church” i Oslo Ohio. Chris er en solid forkynner av Guds ord, og er spesielt kjent for sitt radioprogram “Fighting for the faith”. Han er også apologet, og deltar i debatter der han forsvarer bibelens temaer. Don Currin er pastor i Providence Gospel Church og driver sitt eget arbeid gjennom DonCurrinMinistries. Don er koordinator og ansvarlig for misjonsarbeidet til HeartCry Ministries avdeling Øst-Europa, som drives av Paul Washer. Don har vært forkynner og evangelist i over 35 år og har plantet menigheter rundt om i hele verden. Han er kjent for dyp og inspirerende bibelsk forkynnelse som Gospel driven mission og The wrath of God. Don er gift med Cindy og de har 5 barn. Hans kone Cindy, er anerkjent bibel don-currinunderviser for kvinner rundt omkring i verden. Hun underviser fra Guds Ord til kvinner på forskjellige konferanser og i mindre fellesskap. Jakob Trodahl er forsamlingsleder i Salem Stavanger og forkynner i Misjonssambandet i Rogaland. Han er også daglig leder for firmaet Vivat som har spesialisert seg på transport av varer til misjonsland. Jacob er tidligere vært misjonær i Kenya. Han er gift med Edith og har 5 barn. Bjørn Storm Johansen er forkynner av Guds Ord og reiser som innleid forkynner for NLM Rogaland. Bjørn er grunnlegger av konferansen og dette blir første gang han taler selv. Han er opptatt av viktigheten av forkynnelsen av evangeliet, og Bibelens autoritet.

Konferansen vil koste 2800,- alt inklusivt eller 2100,- uten overnatting.
For de som vil komme på enkelte dager koster dagspass 800,- pr/dag.

Program for konferansen
Onsdag
kl. 18:00 – Innsjekking kl. 19:00 – Middag kl. 20:00 – Møte, Chris Rosebrough. – «Skriften alene»
Torsdag
kl. 9:00 – Frokost kl. 10:00 – Møte, Chris Rosebrough. – «Tro i hjemmet» (5.Mos 6:5-9) kl. 11:30 – Seminar, Don Currin – «Fylt av Guds Ånd» kl. 13:00 – Lunsj kl. 16:00 – Seminar, Don Currin – «Kamp mot seksuell synd». Cindy Currin – «Saras døtre» (1.Pet 3:1-6) kl. 18:00 – Middag kl. 20:00 – Møte, Chris Rosebrough. – «Troen alene»
Fredag
kl. 9:00 – Frokost kl. 10:00 – Møte, Chris Rosebrough. – «Gud er Hellig» kl. 11:30 – Seminar, Don Currin – «Det største budet» (Matt 22:37-40) kl. 13:00 – Lunsj kl. 16:00 – Seminar, Don Currin – «Mann etter Guds hjerte». Cindy Currin – «En kvinne etter Guds hjerte» (Ordsp. 31:10-31) kl. 17:30 – Middag kl. 20:00 – Møte, Chris Rosebrough. – «Nåden alene»
Lørdag
kl. 9:00 – Frokost kl. 10:00 – Møte, Bjørn Storm – «Forkynnelsen av Evangeliet» kl. 11:30 – Seminar, Jakob Trodahl – «Fallet, og fallets konsekvens» kl. 13:00 – Lunsj kl. 16:00 – Seminar, Chris Rosebrough. – «Jesus alene» kl. 17:30 – Middag kl.20:00 – Møte, Don Currin – «Den siste dag, alvor og glede» (Åpen 20:11-21:8)
Søndag
kl. 9:00 – Frokost kl. 11:00 – Avslutningsmøte, Chris Rosebrough. – «Alt til ære for Gud» kl. 13:00 – Middag

Påmelding kan gjøres til bjornole777@gmail.com eller mobil: 949 87 052 og påmeldingsfristen er satt til 1 november.