Vebjørn Selbekk ut mot Putin-forsvarererne Erik Selle og Hanne Nabintu Herland

Redaktør Vebjørn Selbekk er igjen i tottene på partileder Erik Selle i partiet de kristne og Hanne Nabintu Herland. I følge Dagen redaktør Vebjørn Selbekk er disse to av de mest fremtredende Putin-forsvarerne i Norge. Vebjørn Selbekks mening er bak en betalingsmur og kan således ikke gjengis, men det er grunn til å anta at Selbekk gjør som mange andre og sause sammen vaksinemotstandere, Putin-elskere og Donald Trump tilhengere i et politisk og religiøst korrekt oppgulp, som Selbekks topptilhengere på Facebook kan meske seg med.

Avisen Dagen og redaktør Vebjørn Selbekk er igjen på valgkampoppdrag for KrF. Dagens redaktør har i en serie oppslag gått hardt ut mot Partiet De Kristnes partileder Erik Selle, som i følge Selbekk er en Putin forsvarer. Selbekk får betydelig støtte i avisen Dagens kommentarfelt på Facebook -selv om enkelte røster også mener likheten mellom Israel overfor Palestina og Putin overfor Ukraina er slående. For dem er tesen at Russland okkuperer ukrainsk jord mens Israel okkuperer palestinsk jord. Både Russland og Israel representerer for disse den samme satan som undertrykker andre land. Imidlertid vil neppe Selbekk og en del kristne Israel-sympatisører være i stand til å se likheten -fordi de ennå har en smule respekt for Bibelens ord, men i stedet smører de sammen ei smørje hvor vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere, Donald Trump tilhengere og Putin forsvarere puttes i samme boks. Nemlig som noe forkastelig, noe ynkelig -som de politisk og religiøst korrekte må forakte, og partileder Erik Selle er blant de som har uttrykt støtte til Russland i denne militærkonflikten. Dermed bryter PDK med det som er riktig å mene om saken i Norge og det samme må også Hanne Nabintu Herland gjøre.

Blant de som tradisjonelt uttrykker seg foraktelig mot alle som ikke er politisk og religiøst korrekte finner vi May-Britt som skriver dette: “Takk for at du setter fokus på dette, Vebjørn Selbekk. Det burde vekke oss i forbindelse med den kristenpolitiske kampretorikken, som vi kan gjenkjenne fra noen av de kristne miljøene som støttet Trump uansett hva som kom ut av hans munn. Når kristendom blir politisk, har evangeliet forsvunnet, og da kan selv kristendom som religion (såkalt) bli farlig! Er det virkelig det vi vil? Kampen mot abort og homofili føres på feil måte. Når man er villig til å fremstille Putin som en god representant for kristendom, har man virkelig havnet i ei dyp grøft. Dette kan etter hvert ende med at vi kristne blir atskillig mer forfulgt enn vi er i vårt land i dag,” skriver Tjomsås som ennå ikke har forstått at “enhver som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt.” En tannløs kristendom som frivillig har gitt opp og tapt alle verdi-etisk spørsmål de siste sytti år -er ikke akkurat mye og forsvare. Derfor velger vi å stå på de gamle verdier den historiske kirke alltid har kjempet kompromissløst for selv om vi av de politisk og religiøst korrekte kalles konspirasjonsteorietikere. Når alt kommer til alt så er det likevel troskap og ikke kompromiss som står seg.

Den kristne kirke har vært delt i to lenge. Helt siden 1980 tallet så vi hvordan Herrens tjenere som Børre Knudsen og Ludvig Nessa ble møtt med dette lunkne “enig i sak, uenig i måte” når det var snakk om virkemidler i abortkampen. Men på den tid hadde Børre Knudsen og Ludvig Nessa noen allierte i redaksjonen i Dagen. Slik er det ikke lenger under Vebjørn Selbekk. Nå er den evangeliske og bibelske røst byttet ut med religiøst tåketale og politisk korrekt oppgulp og Ludvig Nessa og Børre Knudsen, Erik Selle og andre “ukorrekte” er plassert i skammekroken mens røster som May-Britt og mange andre messer “ja, så bra og AMEN AMEN”

Blir stadig mer avkristnet

På Vebjørn Selbekks vakt i Dagen åpnet statskirken eller folkekirken eller apostatkirken opp for homoseksualitet og har begynt å velsigne likekjønnede ekteskap og endog har gitt velsignelse til transseksuelle som har fått sin egen navneskifteseremoni i kirka. Gjennom dette har det religiøse lederskapet gjort kirken om til en parodi og kirkebygningene har langt mer til felles med “Baals tempel” enn Jesu Kristi kirke. Vebjørn Selbekk som selv hadde vært aktiv i Livets Ord bevegelsen meldte seg glatt og enkelt inn i homokirken -som han ennå er en del av. Homokirken eller apostatkirken er en motstander av Jesu Kristi evangelium -og det er gjerne personligheter i homsekirken som settes opp som gode eksempler som står i motsetning til de foraktede kristne som Ludvig Nessa, Erik Selle og Svein-Magne Pedersen. Den enkleste sak i verden er og forbli medlem av kirken, tie stille og ikke protestere når kirken utfører sine vederstyggelige handlinger når de vier og velsigner sodomitt-ekteskap.

 

 

 

 

Én tanke om “Vebjørn Selbekk ut mot Putin-forsvarererne Erik Selle og Hanne Nabintu Herland

Det er stengt for kommentarer.