Vårt Land kritiske til Franklin Graham kampanjen i Norge -mener politikk vil skygge for evangeliet

Den kjente amerikanske predikanten og lederen for hjelpeorganisasjonen Samaritans Purse, Franklin Graham vil som kjent besøke Norge i 2017. Møtet med den kjente predikanten som er sønn av predikant-legenden Billy Graham vil finne sted i november 2017. Ikke helt uventet møter det felleskristne kjempearrangementet nå motbør fra avisen Vårt Land som i dag på lederplass slår fast at “Franklin Grahams politiske rolle og offentlige posisjon kommer til å skygge for evangeliet,” og derfor mener og avisen at det er uklokt å invitere Franklin Graham til Norge. Det er en rekke fremstående ledere fra ulike norske frikirker som står bak invitasjonen av Franklin Graham som har markert seg som en modig og bibeltro røst også på den politiske arena, og som kjent var Graham en av dem som ba for president Donald Trump da han ble tatt i ed som president

I motsetning til hva avisen Vårt Land mener  om det hele, er Søkelys blant dem som er glade for initiativet med å invitere Graham til Norge. Franklin Graham som har markert seg som en skarp kritiker av tidligere president Barack Obama, er blant dem som har et klart og tydelig evangelisk budskap -og som også våger ta et oppgjør med synd. Vårt Land kritkk av det hele som kan leses i sin helhet her, har sålangt ikke skapt nevneverdig debatt i avisen blir parert av debattanten Rune Holt som skriver dette: “Vårt Land liker ikke at evangelister røper sitt politiske ståsted ser vi. Likefullt fronter avisen biskoper,prester og andre forhenværende troende stadig vekk der de åpent sier og anbefaler hvor de befinner seg politisk. Evangeliet er i mange tilfeller forduftet som dugg for solen. Jommen sa jeg smør ja.”. I motsetning til hva Vårt Lands redaktør her mener, tror vi ikke at Franklin Grahams modige politiske standpunkt kommer til å skygge for evangeliet, -da Franklin Graham lik sin far har et klart og tydelig budskap om korset, forsoningen, himmelen og helvete og han er heller ikke redd for å tale makten og synden midt i mot. Vi tror at arrangørene her har gjort et meget klokt valg og invitert en Gudsmann som ikke vil presentere falsk herlighetsteologi eller løfter om gull, grønne skoger og evig helse og helbredelse til dem som “sår inn” penger i virksomheten. Gjennom Samaritan Purse utretter Franklin Grahams organisasjon et omfattende nødhjelpsarbeid til folk som er rammet av katastrofer og han også vært villig til å bruke sin virksomhet til å samle inn penger til kristne som blir forfulgt for sin tros skyld både ute i verden og i Barack Obama’s liberale Amerika. Som kjent har en rekke kristne fått enorme økonomiske krav mot seg fordi de har nektet å delta eksempelvis med leveranser til homoseksuelle “ekteskaps-inngåelser” -og nettopp gjennom dette har Franklin Graham opparbeidet seg enorm respekt fra oss som holder fast på hva Guds ord lærer og sier. Vi oppfordrer til forbønn for arrangementet med Franklin Graham

 

24 tanker om “Vårt Land kritiske til Franklin Graham kampanjen i Norge -mener politikk vil skygge for evangeliet

 1. Graham har selv gjort seg til en svært omstridt mann, som har uttalt at Trump er innsatt av Gud.
  Med det utsagnet har han dessverre ekskludert seg selv som en troverdig kristen forkynner.
  Graham forståelse av politikk er svært mangelfull, eller han kjenner ikke Jesus? Trump står for stikk motsatt av ALT hva Jesus lærer. Dermed har Graham dessverre utspilt sin rolle.

  • Mener du Gud er for abort (Trump er motstander og har allerede fjernet all støtte til abortfabrikkene til Planned Parenthood), for likekjønnede ekteskap (Trump sier han vil jobbe for å heve retten til likekjønnede ekteskap), mot å flytte USA`s ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem (et av de sentrale valgkampløftene til Trump var å flytte den), mot å snakke med Putin med tanke på avspenning i stedet for å true med militæraksjoner (å snakke med Putin er en viktig sak for Trump, i motsetning til H. Clinton som ville trappe opp de økonomiske sanksjonene og true med militære aksjoner) osv?

  • For å være nøyaktig, skulle jeg skrevet “Mener du Jesus er for…”

  • Olav Nilsen Eller du kjenner ikke Guds ord? Gud innsetter konger og Gud avsetter konger.

  • Du har helt rett Birgir. Gud innsetter konger og avsetter konger. Han er den suverene.

 2. Herr Haugen. Trump er ikke en ihuga abortmotstander. Men, han ble tvunget til å love dette i valgkampen, for å tekkes Pence og partiets kristne grunnstamme. Det samme gjelder ambassade-spørsmålet.
  Obama var sterk motstander av homofile ekteskap, men slapp dette gjennom etter massivt press fra Biden og en viktig del av den demokratiske velgermassen.
  Politisk hestehandel er dessverre en realitet også i viktige verdisaker. Farlig å måle en president på en enkelt sak.
  Når fire år er gått vil vi med all mulig tydelighet se at Obama var en mye mer “kristen” presidrnt enn Trump
  Og Trump er akkurat like lite insatt av Gud som det Lenin, Stalin, Hitler, Mao og Pol Pot var det. Så her skjemmer Franklin seg kraftig ut. Hans tid som troverdig forkynner er med dette forbi, dessverre.

  • Obama har aldri vært mostander av homo ekteskap. Som senator var han blant annet en hyppig gjest på en homobar og homo saken har stått på hans agenda fra dag en. Ved besøk i Kenya ble han anmodet om å ikke fremme homo saken, uten at han respekterte der. Fasaden på det hvite hus, opplyst i regnbuens farger for å feire de homofiles seier, tyder ikke på en motvillig president. Mon tro om ikke den karen stiller i kombinert. Det er mye info som tyder på det. Godt at han er vekk. Forstår ikke hvordan kristne kan støtte Obamas kamp mot Gud.

 3. A NEWSLETTER TO LOVERS OF ZION IN THE WORLD

  AN URGENT DECLARATION AND CALL TO PRESIDENT DONALD TRUMP:

  TEMPLE MOUNT FAITHFUL TO PRESIDENT DONALD TRUMP: “DECLARE, CALL AND STAND WITH ISRAEL TO BUILD THE THIRD TEMPLE IN JERUSALEM LIKE KING CYRUS OF PERSIA DID IN 536 BCE.”

  “CALL THE POPE TO RETURN THE TEMPLE MENORAH AND ARTICLES TO JERUSALEM TO BE USED BY ISRAEL IN THE THIRD HOLY TEMPLE, SOON TO BE BUILT, LIKE KING CYRUS DID WHEN HE RETURNED THE TEMPLE MENORAH AND ARTICLES FROM BABYLON TO BE USED IN THE SECOND TEMPLE.”

  The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement blesses President Donald Trump upon his election as the next president to lead the United States of America. Today we are blessing President Donald Trump with an ancient Jewish blessing: ‘Blessed are You our LORD, King of Kings, for sharing His honor with human beings’.

  Many in Israel think and believe that the election of President Donald Trump was not an accident, but rather an important part of end-time events that we are now experiencing during this very significant era of modern history. President Trump appeared suddenly from nowhere. He never was an active member or an official in any of the political parties in the United States. He came with a completely different vision from all other candidates in the recent elections and especially different from the previous president that served before him. His vision for America is basically to return to the vision of the founding fathers of America, a vision based and adopted from the biblical mandate laid out by the prophets of Israel. More than this, President Donald Trump was elected by the American people with great excitement and expectation, especially concerning his vision and policy toward the greatest ally of the United States, Israel. Allow us to say at this point, considering the fact that we are living during a very “rational and intellectual era in history” when so many people and nations have rejected any authentic spiritual understanding and have put G-D in the corner of their lives and have forgotten that there is only One Who leads mankind: It is only G-D, our Creator, Who leads the universe. It is G-D Who caused this “revolutionary” choice, as it looks, in the United States that led to the election of Donald Trump. Regarding all of the unusual circumstances, we want to say that the election of President Donald Trump was a godly event. Despite that Donald Trump did not say so, it was only G-D Who directed him to carry such a vision of returning to the roots of America’s foundation which were based on the biblical vision. He knew very clearly that this was the desire of the American people and he knew to put it in the midst of his vision for America and to pronounce it so openly and clearly with no fear. For decades this has been the vision of the Bible Belt of America and now it has started to become a major reality in the life of the United States.

  More than this, the declarations and the promises of Donald Trump concerning Israel express not only the vision and understanding about Israel of the people in the Bible Belt but also of most Americans. Many times in the past when I, Gershon Salomon, spoke to our wonderful friends in America, I shared with them what G-D put in my heart regarding America: “America was founded by G-D more than two hundred years ago to be a nation that came from the ‘old world’ to establish in America a new community based on biblical roots and with a biblical vision for its future. America was also founded to stand closely and deeply with Israel, since both countries have the same values, and to stand in every meaning with the people of G-D, so they can fulfill their mission to re-establish the kingdom of the G-D of Israel in the Land that G-D gave them in an everlasting covenant. Israel’s eternal godly mission is: ‘…to be a holy nation, a kingdom of priests and a light to the nations’ Exodus 19:5,6; Isaiah 42:2; 49:6 and to share the Word of G-D with the entire world.” Israel is now called by G-D to complete this mission. The rebuilding of the Holy Temple in Jerusalem is the condition for this and America is now called by G-D to stand with Israel in order to complete the mission which will change the face of all mankind according to the prophetic Word of G-D to our generation (Isaiah 2:2-4; Micah 4:1-4).

  Indeed, it is not an accident that America has stood with Israel for such a long time. However, the American presidents before President Trump so often did not understand that the mission of America regarding Israel can not be fulfilled without truly recognizing the godly mission of Israel among the nations. President Obama made a profound mistake by not recognizing Jerusalem as the eternal capital of the G-D and people of Israel and by not understanding that all the Land of Israel was given by G-D only to His people Israel for an eternal purpose. Instead of this, he initiated and supported anti-godly pressure on Israel to divide her Land and to establish an anti-godly so-called “Palestinian” state in the midst of the Holy Land of Israel. President Donald Trump understands what former presidents did not understand and that is the genuine desire of the American people to stand side-by-side with Israel.

  The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement is calling President Trump to fulfill completely all of his promises to Israel. He is also called to fulfill the expectation of the G-D and people of Israel to immediately move with no delay the American embassy to Jerusalem. This is a fundamental need for America. In doing this, President Trump will be tested by G-D, history and the American people. We are calling him not to fear whatever opposition that will try to pressure him to change any of his promises, especially with regard to Jerusalem and his new policy towards Israel. He should know that G-D is with him as long as he trusts G-D and not any human powers and as long as he fulfills his promises and his new policy towards Israel .

  The Temple Mount and the Land of Israel Faithful Movement is calling President Donald Trump to stand with Israel in her main mission to build the Third Holy Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem and to fulfill the call of the G-D of Israel to do it in the lifetime of our generation with no delay. It will be the greatest day for all mankind when Israel will invite the G-D of Israel and the universe to dwell in His Holy House in Jerusalem in the midst of the life of His people Israel and the entire world.

  When the vision of G-D of thousands of years that always pointed to our end-time generation is fulfilled, it will open a new and unique age that never was before, an age of true world-wide peace when G-D will reign in the midst of His capital in Jerusalem and bless all of His creation. President Donald Trump, please read and give attention to this great and wonderful prophecy of the G-D of Israel about our generation:

  “And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’s house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it. And many people shall go and say, ‘Come, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the G-D of Jacob; and He will teach us of His ways, and we will walk in His paths; for from Zion shall go forth Torah, and the Word of the LORD from Jerusalem’. And He shall judge among the nations, and shall decide for many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more…But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the LORD of Hosts has spoken it.” Isaiah 2:2-4, Micah 4:1-4

  President Trump, the G-D of Israel put in our hearts to share with you His call for you to declare, call and stand with Israel to build the Third Holy Temple in Jerusalem in the lifetime of our generation. This is a great test for you and for Israel to show G-D that you trust in the Almighty G-D of Israel and the universe with no fear of opposition that will come from every corner of the world. This is also a godly test for all mankind that will determine if they trust G-D or trust powers of flesh and blood. This will be the greatest godly test ever for all of mankind.

  The Temple Mount Faithful Movement is calling everyone not to fear any of the enemies of Israel, but rather to trust only the Almighty G-D of Israel and His promises. We call everyone to be witnesses of how all of the opposition and enemies of Israel will fall and disappear like dust in the wind just as in biblical times.

  President Donald Trump, do not miss the greatest privilege ever that G-D is calling you to fulfill at this special time. Be assured that G-D will be with you, stand with you and bless you exactly as He stood with and blessed another great leader in 536 BCE, the king of the greatest power of that time, Cyrus of Persia. Please give attention to the Book of Ezra in the Holy Bible and read what King Cyrus did in his time which is what G-D is calling you to do in our lifetime. Please read Ezra 1:1b-8 and Jeremiah 44:28; 45:1-6:

  “…the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, thus says Cyrus king of Persia, The LORD G-D of heaven has given me all the kingdoms of the earth; and he has charged me to build Him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all His people, let his G-D be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the LORD G-D of Israel; (He is G-D,) which is in Jerusalem. And whoever remains in any place where he sojourns, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, besides the free-will offering of the house of G-D that is in Jerusalem. Then rose up the chiefs of the fathers’ houses of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all them whose spirit G-D had stirred to go up to build the house of the LORD which is in Jerusalem. And all they who were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, besides all that was willingly offered. Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods; those did Cyrus king of Persia bring out by the hand of Mithredath the treasurer, and counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah.” Ezra 1:1b-8

  “…who says of Cyrus, he is My shepherd, and shall perform all My pleasure: and saying to Jerusalem, thou shalt be rebuilt: and to the temple, thy foundation shall be laid. Thus says the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, that I may subdue nations before him, and loose the loins of kings; that I may open before him doors and gates which shall not be shut; I will go before thee, and make the mountainous places level: I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron: and I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayst know that I, the LORD, who call thee by thy name, Am the G-D of Israel. For Jacob My servant’s sake, and Israel My elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me. I am the LORD, and there is none else, there is no G-D beside me: I girded thee, though thou hast not known me: that they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else….” Isaiah 44:28; 45:1-6.

  This important declaration and call to President Trump was sent to him by the Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. The Faithful Movement will continue to keep in touch with President Donald Trump. We are looking forward that he will give deep attention to this call and declaration that was sent to him from Jerusalem by the inspiration of the G-D of Israel. We are expecting President Trump to respond to this godly declaration and other declarations and calls that will be sent to him from Jerusalem. The Faithful Movement is praying to the G-D of Israel to bless and give strength to President Donald Trump to stand with all of his promises to Israel and to America. G-D BLESS AMERICA!

  IN THE NAME OF THE ALMIGHTY G-D OF ISRAEL WE TRUST!!

  A special call to the Lovers of Zion and Israel in America and throughout the entire world.

  As you can see, we are experiencing a special time in the history of mankind and throughout the world that never occurred before. This is the age that the prophets of Israel referred to as the “end-times”. G-D is preparing His people Israel and even the entire world for the climax of this time: the building of the Third Holy Temple in Jerusalem from where the G-D of Israel will reign over the entire world and all mankind. Time is short and the Faithful Movement is called to be ready.

  The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement is working intensively to answer the challenges of this special time. The Faithful Movement is now working day and night to fulfill her two main goals: First, is to answer the call of G-D to rebuild the Holy Temple in Jerusalem with no delay, to be a ‘House of Prayer for all nations’ (Isaiah 56:7). Second, is to answer the call of G-D to Israel to be ready to fulfill her mission: ‘…to be a holy nation, a kingdom of priests and a light to the nations’ (Exodus 19:5,6; Isaiah 42:6; 49:6). We are now called to double our efforts in order to push forward the fulfillment of G-D’s call to rebuild the Holy Temple in Jerusalem. We can not even imagine how it will be fulfilled without your encouragement, standing with the Faithful Movement and financial help. Together with the G-D of Israel and all of you, we can do it, and we shall do it, G-D willing!

  On this occasion we want to thank so very much our friends and brothers and sisters who already help us in fulfilling our holy work. Everyone is called to help the Faithful Movement to bring to pass her major historical mission and to answer the call of the G-D of Israel and to be blessed by Him in actively having an important part in this greatest cause ever:

  “Bring all the tithes into the storehouse, so that there may be food in my house, and put me to the test with that, says the LORD of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you blessing immeasurable.” Malachi 3:10

 4. Vel, Birgir, Gud innsetter ikke statsministre eller presidenter.
  Eller forestiller du deg at Gud innsatte Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Saddam og Gaddafi???

 5. Helt korrekt Marie.
  Dersom Gud var den som insatte Hitler, som er ansvarlig for flere titalls millioner av liv, ufattelig menneskelig lidelse, så er det i tilfellet en gud som jeg ikke vil forholde meg til!

 6. Olav Nilsen:
  Det står i Romerne 13:1-2:
  Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  
  Det vil si at Stalin, Hitler, Mao osv faktisk er innsatt av Gud. Lik det eller ikke, men det er virkeligheten. Hvorfor han innsetter onde herskere, får vi sikkert ikke vite før vi er hjemme hos Ham. Kanskje ikke da heller. Guds tanker er som kjent høyere enn våre tanker.
  Obama var mot likekjønnede ekteskap, men mistet fornuften og snudde. Han er en helhjertet tilhenger av likekjønnede ekteskap, og står sammen med H. Clinton vedrørende abort frem til fødselsøyeblikket. Det er ikke på grunn av press eller pragmatisk- strategisk politikk. Holdningene kommer fra hjertet.
  Trump var for likekjønnede ekteskap og abort, men har kommet til fornuft og snudd.
  Lik det eller ikke her også, men virkeligheten kan du ikke argumentere deg bort fra uansett.

  • Paulus er falsk.
   Det han skriv stemmer ikkje med GT.
   Det er berre ein STYRAR som står over oss. Han heiter HaShem.
   Det er den einaste GUD.
   Pol Pot var sjølvsagt ikkje innsett av Gud.
   Det mest antisemittiske Paulus har skrive er å lesa i Galatarne.

   “Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. 3 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden. ”

   Tenk om jødane skulle slutta med omskjeringa.
   Denne evige omskjeringspakta er Guds synlege teikn mellom Han og folket sitt.
   Paulus kallar det skamskjering. Det er spott mot Gud.

   Med Paulus er erstatningsteologien komen og den forfører mange.
   Gud fokuserar i GT på det BOKSTAVLEGE Jerusalem.
   Paulus greier å vri det over på eit falskt åndeleg Jerusalem.

   “Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. 25 Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet”

  • Det er feil Langesæter. Det er ikke Paulus som er falsk. Det er det DU som er.

  • Du har dessverre misforstått mangt og mye, Langesæter. Uten Jesus har du ikke den minste sjanse til å bli frelst. Hele GT er full av bilder på Jesus. Det er ikke Israel som er sønnen, men Jesus! Faderen har gitt all makt til sønnen, ikke til Israel.

   Lenge nektet du å høre argumenter for at Bush umulig kunne være antikrist. Nå har du gått i “vranglås” igjen når du sier at Paulus er falsk. Ikke glem at jødenes øyne er lukket for en hensikt, men at de snart vil bli åpnet, slik at de kan ta imot Jesus, sin Messias.
   Foreslår at du lytter til jøder som har forstått at Jesus er Messias.

  • Paulus har nok talt inn i en konkret kontekst.
   Det er meget farlig å tolke Bibelen så naivt og forenklet, og samtidig så konkluderende.

  • Naturligvis, Olav Nilsen. Når bibelen taler klokkeklart om en konkret sak som ikke samsvarer med dine oppfatninger og din teologi, så er det en naiv og forenklet tolkning. Vel, jeg tror mer på den store Gudsmannen Paulus sine rene ord for penga, enn både din og Langesæters ubibelske og forføreriske forsøk på å bortforklaring.

  • Jeg må også legge til en begrunnelse for hvorfor Gud kan innsette onde herskere, jf Rom 13:1-2. Paulus (og Paulus er en mann Gud har valgt ut Langesæter. Les om det i Apostelgjerningene) sier i 1 kor 14:33 at Gud er ikke uordens Gud men freds Gud. Hva ville du velge mellom diktatoren Gadaffi som hadde fred, orden og stabilitet, eller Libya pr. I dag med kaos, borgerkrig og grusomheter som langt overgår Gadaffis? Og ser du hvordan forholdene er i Syria i dag når Assad ikke har kontroll? Selvsagt er det ideelle fred, velstand og demokrati i alle verdens land, men så er denne virkeligheten som vi mennesker har greid å skape, der valget står mellom to onder, og alle oppegående mennesker vil velge det minste.

  • Vi har jo fri vilje og velger selv våre ledere. Gud blander seg ikke bort i det.
   Hvordan tror du de etterlatte etter de flere millioner som ble drept under Pol Pots skrekkregime i Kambodia ville reagert om de ble presenter for teorien om at Pol Pot var insatt av Gud???
   Tenker du deg at Kimene i Nord-Korea også er innsatt av Gud?

   Felles for de fleste diktatorer og despoter er at de har tatt makten ved blodige kupp. Eller mener du at Gud har innsatt dem på denne måten???
   Du må kanskje begynne å tenke litt selv, i stedet for å fremlegge slike stupide men svært alvorlige teorier.

 7. “Uten Jesus har du ikke den minste sjanse til å bli frelst.”
  ———————-
  Jødane trur ikkje på Jesus.
  Betyr det at dei går fortapt?

  Burde jødane slutta med omskjeringa?
  Burde dei slutta å praktisera kosher-mat?
  Burde dei slutta å halda høgtidene og sabbaten og heller halda sundagen og jul?
  Burde dei tru på den TREeinige Gud, eller burde dei halda fram me å tilbe den EINE GUD ?

 8. Det du sier Oddgeir Haugen, er at Gud ofre må velge mellom to onder, når han skal insette et statsoverhode? Jeg lurer på hvilken gud du forholder deg til?

  • Hvor har jeg skrevet at det er Gud som velger mellom to onder? Jeg skriver jo at det er vi mennesker som både har skapt den virkeligheten vi lever i, og vi som velger/er årsaken til styresettet vi lever under. Men Gud lar oss få viljen vår. Leser du 1 Samuelsbok kapittel 8, leser du at Guds vilje til styresett var at Gud ville reise opp dommere til å dømme og styre Israel. Men folket forlangte å få en konge, noe som var mot Guds vilje. Folket stod på sitt, og Gud har som kjent gitt mennesket fri vilje, og ga de det de ba om, og satte inn Saul som konge. Konsekvensene dette fikk, kan du lese om videre i Samuelsbøkene. Du kan trygt si at folket valgte feil. Tviler du på at Gud ønsker det beste for oss? Men skal Gud gjøre det beste for oss, må vi faktisk søke Guds vilje for oss. Som jeg skrev i et tidligere innlegg, vet vi ikke hvorfor Gud setter inn onde konger. En grunn tror jeg (som jeg allerede har skrevet) at det er konsekvens av våre valg som ikke er etter Guds vilje. Det kan videre være for å få oss til å omvende oss til Gud. Det står i Jeremia 16:16 vedrørende samlingen av jødene i Israel ved denne tidsalders ende:  “Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem fra hvert fjell og hver høyde og fra bergsprekkene.”
   Gud prøver med det gode først, representert som fiskerne. Og det å bli utsatt for disse jegerne når folket ikke vil høre på fiskerne, er sikkert ingen behagelig opplevelse. Verden ligger som kjent i det onde, og det vil den gjøre til Jesus kommer igjen.

Det er stengt for kommentarer.