Mente arbeidsgivers arbeidstids-skanner var dyrets merke -gikk til sak og vant frem etter å ha blitt tvunget til førtidspensjon

En kristen mann som ble førtidspensjonert fordi han reagerte på at bedriftens arbeidstids-666-håndscannerscanner var “dyrets merke” har vunnet frem i sitt søksmål mot selskapet som tvang han til å gå av for førtidspensjon. I en rettslig høring mandag avsa en jury i Clarksburg i Vest Virginia en kjennelse som gav  Beverly Butcher medhold og 150 000 dollar i erstatning fordi han ble tvunget til å pensjonere seg på grunn av sin religiøse overbevisning.

Butcher som hadde arbeidet for Consol Energy i Vest Virginia frem til han klaget på at selskapets biometriske skanning for tid og fremmøte krenket hans religiøse tro. The Exponent Telegram rapporterte at Butcher skrev til hans arbeidsgiver å ba om å bli unntatt for skanning av venstre hånd da dette krenket hans religiøse tro. I et dokument fremlagt i retten ble det drøftet hvorvidt arbeidstagerens fortolkning av Johannes Åpenbaring kapittel 13 vers 16 som taler om et merke i høyre hånd eller pannen. Butcher mente at selv om det her var snakk om venstre hånd og ikke høyre hånd blir man likefullt innrullert i 666 systemet ved å anvende håndskanneren. Leverandøren av håndskanneren forsikret i et dokument til retten at man ikke fikk dyrets merke ved å bruke skanneren. Selskapet nektet å inngå kompromiss med Butcher som dermed ble tvunget til førtidspensjonering. Juryen i saken fastslo i sin kjennelse at Butchers religiøse tro var oppriktig og at han også på en tilfredsstillende måte hadde informert sin arbeidsgiver om sitt religiøse ståsted. Han ble derfor tilkjent en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste på 150 000 dollar og fikk tilkjent saksomkostninger.

https://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE

Facebook Comments

3 tanker om “Mente arbeidsgivers arbeidstids-skanner var dyrets merke -gikk til sak og vant frem etter å ha blitt tvunget til førtidspensjon

 1. Me ser no korleis tvangssystemet under Antikrist vert lett å gjennomføra.
  ————-
  Når dette systemet vert innført må me seia NEI.
  ——————————-
  “Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.”

  https://www.youtube.com/watch?v=82L3qU33CwY
  https://www.youtube.com/watch?v=KlWSv0NZBRw&list=PL04E6F1C9674A5680
  https://www.youtube.com/watch?v=TFPOstgw3rk
  —————————
  Det er det tredje i rekka av advarslane som Gud sender.
  —————————
  En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin,…”
  —————-
  I dag er det minnesmarkering frå Auschwitz.
  Få trur kanskje at dette vil skje igjen.
  ————-
  Bibelen fortel at “den største trengselstida sidan menneska vart skapt” kjem over spesielt Guds Folk – Israel dei siste 3, 5 åra.
  ——————
  Profeten Daniel seier.

  “Det skal komme en trengselstid
  som det ikke har vært maken til
  helt siden folkeslag oppstod.
  Men på den tid skal ditt folk bli frelst,
  alle som er skrevet opp i boken.
  2 Og mange av dem som sover i jorden,
  skal våkne opp,
  noen til evig liv,
  andre til skam og evig avsky.” Daniel 12
  ————
  Det er denne grusomme trengselstida Yeshua nemner i Matteus 24.
  ——-
  Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
  Folk skal reise seg mot folk og rike mot begynnelsen på fødselsveene…..
  Da skal dere bli UTLEVERT, LIDE TRENGSEL og bli DREPT; ja, dere(NASJONEN ISRAEL) skal HATES AV ALLE FOLKESLAG for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 1
  Den store trengsel
  15 «Den ødeleggende styggedom», som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser! Når dere ser det, 16 må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på SABBATEN. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes….”
  ——————–

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *