Mente arbeidsgivers arbeidstids-skanner var dyrets merke -gikk til sak og vant frem etter å ha blitt tvunget til førtidspensjon

En kristen mann som ble førtidspensjonert fordi han reagerte på at bedriftens arbeidstids-666-håndscannerscanner var “dyrets merke” har vunnet frem i sitt søksmål mot selskapet som tvang han til å gå av for førtidspensjon. I en rettslig høring mandag avsa en jury i Clarksburg i Vest Virginia en kjennelse som gav  Beverly Butcher medhold og 150 000 dollar i erstatning fordi han ble tvunget til å pensjonere seg på grunn av sin religiøse overbevisning.

Butcher som hadde arbeidet for Consol Energy i Vest Virginia frem til han klaget på at selskapets biometriske skanning for tid og fremmøte krenket hans religiøse tro. The Exponent Telegram rapporterte at Butcher skrev til hans arbeidsgiver å ba om å bli unntatt for skanning av venstre hånd da dette krenket hans religiøse tro. I et dokument fremlagt i retten ble det drøftet hvorvidt arbeidstagerens fortolkning av Johannes Åpenbaring kapittel 13 vers 16 som taler om et merke i høyre hånd eller pannen. Butcher mente at selv om det her var snakk om venstre hånd og ikke høyre hånd blir man likefullt innrullert i 666 systemet ved å anvende håndskanneren. Leverandøren av håndskanneren forsikret i et dokument til retten at man ikke fikk dyrets merke ved å bruke skanneren. Selskapet nektet å inngå kompromiss med Butcher som dermed ble tvunget til førtidspensjonering. Juryen i saken fastslo i sin kjennelse at Butchers religiøse tro var oppriktig og at han også på en tilfredsstillende måte hadde informert sin arbeidsgiver om sitt religiøse ståsted. Han ble derfor tilkjent en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste på 150 000 dollar og fikk tilkjent saksomkostninger.

https://www.youtube.com/watch?v=6ba0Xd6plvE

2 tanker om “Mente arbeidsgivers arbeidstids-skanner var dyrets merke -gikk til sak og vant frem etter å ha blitt tvunget til førtidspensjon

Det er stengt for kommentarer.