Vaksinen til tross: 1335 nye Covid-smittede mandag 1 november

Corona-smitten i Norge er økende. Mandag ble det registrert 1335 nye Covid-tilfeller i Norge. Forrige mandag ble det registrert 893 nye smittetilfeller. Til sammenligning ble registrert omkring 500 smittetilfeller på samme tid i fjor, og dette før det forelå en vaksine. Vaksinen har med andre ord ikke påvirket smittetallene i det hele tatt og det er heller mer smitte nå med vaksinen. Malvind Børresen kommenterer det hele slik: “Tross at man fra myndigheter og FHI har hevdet at fullvaksineringen hjelper mot å bli alvorlig syk av coronaviruset, og tross at man har fullvaksinert det meste av den voksne befolkningen, og tross at antallet fullvaksinerte i Norge har økt med over 2 millioner mennesker siden 1 juli, så ser man i dag at folk blir så syke at de legges inn på sykehus i langt større grad enn før.

-Det finnes dessverre ikke noen transparent holdning overfor hvor mange fullvaksinerte som er innlagte, media og sykehusinformatører forteller ikke dette, men ved flere sykehus har det tidligere de siste ukene kommet frem at de fleste innlagte er fullvaksinerte. De har blitt alvorlig syke tross vaksinene. Noen vil si pga vaksinene.
Nå er det rekord i antall innlagte på sykehusene siden april, altså i løpet av de seks siste månedene med 168 innlagte. Vaksinepropagandaen må ta slutt. Vaksinene har ingen som helst positiv effekt,” skriver Børresen og legger frem følgende oversikt hentet fra VG.

Virkeligheten må beskrives som den er.
Mainstreammedia ved VG i dag:
168 coronapasienter på sykehus – høyeste siden april
Ahus har nå har 30 coronapasienter, opp fra 18 fredag. 22 av dem er på Nordbyhagen og 8 på Kongsvinger.
Universitetssykehuset i Nord-Norge har 25 innlagte, 22 av dem i Tromsø og tre i Narvik.
St. Olavs hospital har nå 13 innlagte, opp fra 8.
Vestre Viken: Totalt er det nå 19 innlagte, 11 av dem ved Bærum sykehus, 3 ved Drammen, sykehus, 1 ved Kongsberg sykehus og 4 ved Ringerike sykehus. I tillegg kommer 3 coronasmittede ved Blakstad sykehus.