Jan Hanvold: -Ut med Ulf Ekman, inn med Ludvig Nessa

Jan Hanvold med harde ord mot Ulf Ekman etter konverteringen

«Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg ulf-ekmanhøre ifra deg.»Meldingen ligger åpent på Facebook-siden til den omstridte abortpresten Ludvig Nessa. Og avsenderen er ingen ringere enn øverste leder for Norges største og mest omstridte kristne TV-kanal, Visjon Norge. Her har «Søndagsmøte fra Livets Ord» vært et fast programinnslag fram til forrige søndag. Livets Ord er menigheten der Ulf Ekman inntil nylig har vært pastor,” skriver avisen Vårt Land i saken du kan lese her.   På Facebook skriver Jan Hanvold blant annet at Ulf Ekman viser hån mot den evangeliske kirke og vi gjengir Hanvolds omfattende Facebookskriverier i sin helhet.

Ulf Ekman viser hån imot den evangeliske kirke, ved å konvertere til den katolske kirke. Jeg er enig med Åge Åleskjær som uttaler at dette er en tragedie for Ulf og Birgitta. Selv har jeg jan-hanvoldaldri vært en Livets Ord mann, men en som bare har sett bevegelsen uten ifra. Og sett sekterismen på 90 tallet. Da det var slik i Norge, at hvis du ikke hadde gått på Livets Ord. Var du ikke kvalifisert til, å tjene Herren. Med sterk fokus på demon utdrivelse og sekterisme. Til person dyrkelse av Ulf Ekman og andre Livets Ord forkynnere. Når vi ser alle de tusener nordmenn som har gått på Livets Ord. Ser vi utrolig lite frukter av det. De fleste som idag står i en Herrens tjeneste.

Sto i det før de begynte på Livets Ord. Selvfølgelig fins det mye frukter av Livets Ord misjons arbeid. Og ikke minst Carl Gustav Severin, store misjonsarbeid. Som startet lenge før han kom til Livets Ord. Men som har gjort en stor jobb i Øst-Europa. Og uansett, har jeg hatt stor respekt både for Ulf og Carl Gustav.Dette går jo ikke på det personlige plan. Og vi lever heldigvis i frie demokratier, å kan skifte religion. Men som den ubestridde lederen i Skandinavia, er ikke Ulf hvem som helst. Og det han nå gjør, er et stort svik imot all det ,som reformasjonen brakte. Og kan gå over til en kirke som påstår det er frelse i sakramentene. Som er for dyrking av Paven, som Guds sønn stedfortreder på jord. Han bøyer seg for en kirke full av historisk blod på hendene. En kirke som har stått for jøde-forfølgelse opp igjen alle tider. Som forkynner et annet evangeliet. Paulus advarer imot de som forkynner et annet evangeliet, selv om det er en engel ifra himmelen. Han være forbannet. Gal 1:8. (Bildet viser Ludvig Nessa som stepper inn etter at Ekman er tatt av sendingene)

Når Ulf står fram, å snakker om Jesu ypperste prestelige bønn om at de alle må være ett.” Og bruker den katolske kirke som et eksempel som fremmer kristen enhet. Så er dette løgn og forførelse. Det er en kristen enhet på pave-kirkens premisser.
ekman-katolskJeg håper nå at alle pastorer og predikanter, som Ulf har prøvd å forføre inn i den katolske folden. Med turer til Rom og Vatikanet. Nå skjønner hans strategi, om at det eneste salige nå, er å konvertere til den katolske kirken. Hvor lenge det tar før Livets Ord som menighet, konverterer til en Katolsk menighet. Vet en ikke med sikkerhet. Det har blitt litt ballade å bråk nå. Men når dette får roe seg en tid, er veien til Rom klar. Det er som med frosken, den merker ikke at den blir kokt. Den langsomme oppvarmingen, sløver den hen, til den er kokt levende.
Vi ser jo også hvordan pinse-pastorer lefler med Rom. Og snakker om at vi har mye, å lære om de historiske kirkene.

Hva har vi å lære ? Deres undertrykkelse av sanne troende. Deres jødehat og deres motstand imot vitenskap. Deres undertrykking av kvinner osv. Når vi blir så historie løse, at inkvisisjonenvi ikke forstår at de landene som gjorde opprør imot Rom. Fikk vekkelse og økonomisk og demokratisk fremgang. USA og andre vestlige land, som var grunnlagt på evangelisk kristendom. Det er bare en ting å si, han var en av oss. Men han valgte ,å gå bort i fra det enkle evangeliet. Til slaveriet i Rom, som vil forføre oss alle bort ifra den enkle troen på Jesus Kristus. Og uansett hvilke motiver Ulf har for dette. Så er det et svik. Det burde alle hans venner fortelle han. Så han kunne vende om ifra sitt svik. Som før er sagt, dette er ikke et personangrep på Ulf. Dette er bare et utrykk som mange med meg deler. Om vi ikke hadde vært glad i Ulf og evangeliet, hadde vi bare latt det bli forbi gått i stillhet.

Fra Jan Hanvolds Facebookside

2 tanker om “Jan Hanvold: -Ut med Ulf Ekman, inn med Ludvig Nessa

    • Du har mye rett i det Andre. Samling under Rom syntes å være hovedtesen til mange reformatoriske kristne. Mange har forutsagt denne utviklingen i de siste tider. Det er så avgjort grunn til å være våkne, for Jesus kommer meget snart. Dette er et budskap mange troende har hørt.

Det er stengt for kommentarer.