USA kan ha økt beredskapsnivået til Defcon 2 pga kinesisk spionballong over USA

Foto fra videoen som viser den kinesiske spionballongen over USAs luftrom

USA har økt beredskapsnivået til DefCon 2 etter at amerikanerne har oppdaget en kinesisk spionballong som svever over USA. Det amerikanske forsvaret skal ha vurdert å skyte ned det de tror er en kinesisk spionballong. I følge nettsiden Defcon Level er USA for første gang på det nest høyeste beredskapsnivået som kalles Defcon 2. Ballongen som er blitt fanget på video utgjør etter alt å dømme en sikkerhetsrisiko for amerikanske myndigheter.

Den kinesiske spionballongen blir nå overvåket nøye av amerikanske myndigheter. En video fra Montana som viser spionballongen kan du se i videoen under. Den private nettsiden Defcon-level legger ulike parametre til grunn for å avgjøre hvilket Defcon nivå ulike verdensdeler befinner seg på. Både Asia, Europa, Midtøsten, Afrika og også Nord-Amerika befinner seg nå på nest høyeste beredskapsnivå. Vi må understreke at det virkelige Defcon-nivået det militære befinner seg på er en godt bevart hemmelighet. Imidlertid legger den privatdrevne nettsiden all tilgjengelig informasjon til grunn for vurderingen av Defcon-nivået og har nå satt USA på Defcon 2. Noe Europa har befunnet seg i etter at Russland iverksatte sine militære operasjoner i Ukraina. Det er første gang aktuelle nettside som baserer seg på ulike parametre har satt USA på Defcon 2 nivå.

https://www.youtube.com/watch?v=HNDbHN8vHMQ