Ukrainske og vestlige soldater omringet i Mariupol -må overgi seg eller dø -tilbys våpenhvile og humanitær korridor søndag

Det russiske forsvaret har tilbudt de resterende ukrainske nasjonalistene, vestlige leiesoldater og ukrainske regjeringsstyrker -som sitter omringet i et stålverk i Mariupol og legge ned våpnene og overgi seg. Det antas at det er omtrent 3000 ukrainske soldater og vestlige leiesoldater som ennå holder stand på et industriområdet tilknyttet et stålverk i Mariupol. Disse skal være i en desperat situasjon uten mat, vann og ammunisjon, -men har nå fått tilbud om å overgi seg for å slippe ut i livet. En rasende president Volodymyr Zelensky har oppfordret styrkene i Mariupol som består av styrker fra Azov millitsen, innleide vestlige soldater og regulerere ukrainske styrker og ikke gi seg. Kjemp til deres siste blodsdråpe er ordren fra regimet i Kiev. I følge avisen VG gikk den russiske fristen ut men ingen i det ukrainske regimet har offentlig kommentert det russiske ultimatumet.

De rundt 2800 soldatene får en mulighet til å redde livene sine ved å legge ned våpen, heise det hvite flagget og komme ut av komplekset de ennå holder. Russiske militære har satt opp en humanitær korridor som er åpen søndag 17 oktober. I følge soldater som tidligere har overgitt seg skal det være minst 400 vestlige leiesoldater tilbake som har slåss sammen med Azov nazistene, skriver RIA Novosti søndag. Disse har nå mulighet til å redde livet sine dersom de kommer ut og overgir seg. Deres liv vil bli spart, men siden leiesoldater ikke har status som “stridende” vil de risiskerer rettsforfølgelse og lange fengselsstraffer, melder RIA Novosti videre. Ukrainske stridende soldater vil bli behandlet i henhold til Genevekonvensjonen om stridende krigsfanger. Russiske medier har i de siste dagene meldt at flere tusen ukrainske soldater skal ha overgitt seg til russiske styrker.

Den 24. februar startet Russland en spesiell militæroperasjon for å demilitarisere og denazifisere Ukraina . President Vladimir Putin kalte målet “beskyttelsen av mennesker som har vært utsatt for undertrykkelse og folkemord fra Kiev-regimet i åtte år.” Det har som kjent pågått en krig i det østlige Ukraina siden 2014. Denne krigen blir av Moskva definert som et folkemord på den russisk-talende befolkningen -og den russiske militære intervensjonen i landet var i følge Kreml nødvendig for å stanse det pågående folkemordet.