Uførereformen har gjort uføre fattigere -et verk av arbeiderpartiet

ap-baksideBåde media, folk flest og Stortingspolitikere legger skylden på regjeringen og tidligere
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fra Frp for Uførereformen. Men om folk hadde sluttet og tro og begynt å sjekke fakta istedet for, ville de fort oppdaget at det er Arbeiderpartiet som står bak reformen som minst 127.000 uføre taper store penger på. Som ikke de uføre har det ille nok fra før…
La oss gå tilbake til den 27. mai 2011 da tilrådingen av ny Uførereform kom fra Arbeidsdepartementet ledet av Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fra Arbeiderpartiet, til Regjeringen Stoltenberg II og ble godkjent i statsråd samme dag.

Uførereformen som ble innført under de blå/blå i samarbeid med Venstre og KrF er en tung byrde for mange. De ansvarlige for det som har gjort flere uføre familier og enslige betraktelig fattigere er de partier som stemte for reformen

Hele Uførereformen inneholder mange punkt som jeg ikke skal gå inn på her, men den mest fremhevede er at det skulle bli lettere å kombinere uførhet og arbeid, og ingen skulle tape på den nye ordningen. For de som har restarbeidsevne og kan jobbe litt, er det sikkert fint. Men hva med de som ikke har restarbeidsevne? Som ikke kan spe på uføretrygden med å jobbe litt? For de finnes det ingen alternativ. De taper penger. Øking av uføretrygden med 15 % (brutto) for å kompensere en skatteøkning på ca 22% som langt overstiger økningen, er det som ble resultatet for mange. Særfradraget for uførhet som i 2011 var på 2.667 kroner i måneden (32.000 kroner i året), ble også helt fjernet, og det samme ble skattebegrensningen og fradrag for høye medisinkostnader. Oppå det hele blir grunnpensjonen redusert til 85% dersom du er samboer eller gift. Det vil si at om du hadde en gjennomsnitt årsinntekt på 450.000 kr brutto i full jobb, får du kun 252.450 kr i brutto som ufør og samboer/gift (56,1%). En som ikke er samboer/gift får 66 % av 450.000 kr som tilsvarer 297.000 kr brutto. Staten krever altså 44.600 kr i ekstraavgift for deg som er gift/samboer. En trenger ikke være astrofysiker for å skjønne at de uføre kommer dårligere ut med den nye uførereformen. De uføre avkreves full trygdeavgiften i skatten, tiltross for at de ikke har rett til verken sykemelding mm.

Dette er alle tiltak fra Arbeiderpartiet som direkte rammer de syke og svak i samfunnet. De tar fra de svakeste i samfunnet, for å berike seg selv og andre i kameraderi-regimet. Samme året som Jens Stoltenberg proklamerte; “Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet”, angriper Arbeiderpartiet de uføre. Den 6. desember 2011 kom innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen til Stortinget om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Innst. 80 L (06.12.2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)  (hentet fra  http://apbaksidepolitiskeblogg.blogspot.no/2015/04/ufrereformen-en-reform-arbeiderpartiet.html

Frp fikk unødvendig mye kritikk

Selv om det var Arbeiderpartiet som klekket ut ideen, ble det likevel en blå-blå regjering bestående av Høyre og Frp som gjennomførte reformen med hard hånd. Når stortingen stemte over forslaget stemte 38 representanter for Arbeiderpartiet for reformen,. 16 representanter fra Høyre sa ikke uventet ja til å svekke de uføres kjøpekraft og KrFs fem representanter stemte og for å øke fattigdommen i Norge. Venstre som mest er opptatt av å innføre all slags urimelige avgifter og helst forby almuen fra å kjøre bil, stemte selvfølgelig helhjertet for dette AP forslaget med en representant, og bønder på bytur i Senterpartiet gav sitt ja til reformen. Selv sosialistisk venstreparti som nylig gråt sine krokodilletårer for de svake og uføre gikk inn for dette med sine fem representanter.  Det eneste partiet som stemte i mot, var Frps 23 representanter, men hva hjelper det, når de i ettertid har vært pådriver både for å gjennomføre reformen, forsterke skadevirkningene med å frata mange uføre mulighet til å få rente og avdragsfritt lån til å investere i bil. En annen sidevirkning av reformen som har medført at mange har fått tusenvis av kroner mindre i årlig nettoinntekt -er at økningen i bruttoinntekten faktisk medførte at de i tillegg kom over grensen for å få bostøtte fra husbanken. Er det noen som nå i ettertid har forstått tabben? Tja…SV anmodet nylig om å se på det hele grundig på nytt, mens KrF som vanlig nøyde seg med å be om en utredning. Frp som var så heldig å skulle gjennomføre det hele, stemte rett, men handlet galt, -for når de kom i regjering burde ha forsøkt å få til omkamp, få vedtatt en konsekvensanalyse, få nedsatt en komite. Hvem skal de uføre stemme på ved neste valg? Mitt svar er stem blankt!

Ikke mer penger til fattige pensjonister fra regjeringen

gammel-dameNorske pensjonister har kommet elendig ut på grunn av lave tillegg og galopperende inflasjon som en følge av lav krone, elendige lønnstillegg og allerede nå har regjeringen med haleheng i Venstre slått fast at de kommer til å støtte Høyre og Frps løfte til norske pensjonister som sier: “Ingen ekstra penger til dere i år”. KrF sier de foreløpig ikke har bestemt seg, men det er lite som tyder på at KrF er villig til å bryte med sine tre forbundsfeller, selv om det ennå er et lite håp. Norske pensjonister og fremtidige pensjonister bør merke seg hvilke tre partier de ikke bør stemme på ved neste valg, tross det faktum at både Siv, Erna og Trine kommer til å fly rundt på gamlehjem og håndhilse på eldre for å lure dem til å “glemme” at denne regjeringen ikke var villig til å gi kompensasjon fordi pensjonistene sakket akterut mens Siv og Erna styrte Norge. Kom i hu hva de gjør, og legg ikke vekt på hva de sier i forkant av politiske valg, for alle løfter de hoster opp, er og forblir løgn og tom tale. Glem ikke det når man skal stemme i 2017.

Én tanke om “Uførereformen har gjort uføre fattigere -et verk av arbeiderpartiet

  1. Jeg har selv uføretrygd og kom ut av det 500 kr bedre pr mnd etter skatt. I tillegg har vi nå null skattetrekk i juni og halv skatt i desember. Tidligere var det fullt skattetrekk i juni.
    Det har gitt meg ca 13.000 kr mer netto pr år.

    Men, jeg har ingen gjeldsrenter, og det er der man kommer uheldig ut. Tidligere kunne uføre trekke av 55 % av rentene på skatten, mot 25 % nå.

Det er stengt for kommentarer.