Ture Andersen: Sann kristendom utløser like holdninger

Jeg bor på et nedlagt småbruk – her som jeg vokste opp . Vi har i alt , med smått og stort , seks bygninger som skal males . Derfor bør kona og jeg male hvert eneste år . Her er foto av den gamle låvebygningen vår som vi malte på i år . Til venstre ser du potetåkeren der vi dyrker slike uten sprøytemidler . Poteter du kjøper på butikken har fått minst tre sorter gift påsprøytet . Det kan bli potet-mangel i Norge utpå nyåret . Da må vi importere : Men myndighetene har nylig innført en ny tollsats på poteter slik at disse kan bli opptil 60 % dyrere. Det er nå i overkant av EN million mennesker i Norge som ikke har råd til å spise seg mette – og mange går sultne til sengs – forteller media, -om tilstanden i Norge

Det stunder mot jul og man kan undres hvorfor vi feirer denne høytiden . Bibelforskere har funnet ut at Yeshua ble født medio september . Om vi virkelig skulle feire denne fødselsdagen : Så hadde Hans fødselsdato stått å lese i Bibelen . Men vi får bare følge med og få pinnekjøttet og kålrabistappen på kok den 24. desember i år også .

Jeg har observert over lang tid at sanne kristne får en rekke like holdninger til mange ulike spørsmål . Først og fremst står vi med Israel og det jødiske folk over hele verden . Det er bare kring 15 millioner av dem til sammen – hva er det når jorden nå har en befolkning på åtte milliarder mennesker ? Videre skyr vi sosialismen : Lebesbymannen uttalte at sosialisme er gudsfornekteri – og han hadde nok rett . Ser vi til Norge : Så er det ikke mange politiske parti for oss kristne å stemme på . Høyre og Arbeiderpartiet fører i realiteten tilnærmet identisk politikk : Den elektriske strømmen vår er overgitt til markedskreftene nede i Europa – de fastsetter den daglige prisen vi må betale for hver kilowattime . Norge blir mer og mer tilknyttet EU : Selv om to folkeavstemminger har sagt nei til denne unionen . Helsevesenet vår skal nå overgis til WHO : Hvis denne organisasjonen sier at alle skal vaksineres med en eller annen ” gift ” : Så vil nok ordensmakten sørge for at vi blir transportert til vaksine-lokalet . Da får vi støtte oss på Bibelen som sier at vi kan drikke gift uten å ta skade av det – om vi ber den Allmektige om slikt . For meg så fremstår Fremskrittspartiet som det beste alternativ for oss kristne – men jeg går ikke lenger til stemmelokalet .

Sanne kristne får holdninger slik at vi støtter også USA . Kan hende har dette sammenheng med at USA i lange tider har støttet Israel både med penger og våpen av ulikt slag . I skrivende stund etterfyller nå USA lagrene i Israel med både granater og bomber – den pågående Gazakrigen har selvsagt tappet lagrene i Israel . Videre forstår vi faren i våre vestlige land ved å slippe inn tusenvis av muslimer . Se bare hva som nå skjer i Sverige – det har også startet i Norge : Skyting på åpen gate og bygninger knust av dynamitt . Det vil ikke forundre meg om det ender med en borgerkrig i vestlige land – muslimer mot landets egne innbyggere .

MEN : Jeg tror at vi nærmer oss tiden da Yeshua kommer tilbake til jorden . Om jeg får rett : Så vil det hende mye i verden våren 2027 – men sikker kan man aldri være på slikt . Vi får studere videre ved å lese profeten Daniel og hva 1290 samt 1335 døgn innebærer .

Til slutt vil jeg ønske alle lesere av min blogg en velsignet god jul . Det jeg skriver blir lest i mange land. Tures blogg kan besøkes her: https://turestril.blogspot.com/

14 tanker om “Ture Andersen: Sann kristendom utløser like holdninger

 1. Det er fint å ha eit småbruk.
  Sjølv har eg gitt eine garden til dottera med familie. Ho hadde god jobb i Oslo men valgte å koma heim. Det er kjekt.
  Den andre garden på andre sida av Sørfjorden har eg sjølv og har ca 90 da som eg kan ha frukt på. Håpar at nokon andre av ungane vil overta der.
  Det er meiningsfullt å driva gard. For fruktbøndene har det vore ein opptur dei siste åra då tilskota har auka mykje.
  Me lever i ei uroleg verd og mat er det viktigaste med har saman med reint vatn.
  Poteter er det idag overproduksjon på. Kjedene har øydelagt for fleire bønder som ikkje finn marknad for varene sine.
  https://www.nordnorskdebatt.no/vi-har-et-forferdelig-forhold-til-mat/o/5-124-248977
  Det er skamfullt at potene dei siste åra på kunstig måte er kome opp i 25 kr/kg. Heldigvis vart den siste varsla tollen på poteter kutta ut.
  Pollestad har vist i det siste at han støttar bøndene, men han skal vera forsiktig å ikkje terga på seg forbrukarane. Hegnar har litt rett i det han skriv.
  ——————-
  Bibelen eller Tanakh seier at livet skal halda fram her på kloden. Ved Herrens kome (ikkje Jesus) skal nasjonane lærast opp til å leva i fred. Esaias 2 fortel om framtid og håp. Templet skal stå på Tempelhøgda og nasjonane skal koma dit for å læra om Torahen eller Guds lov.
  Som Sakarja 8 seier:
   “Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for Herrens ansikt.  Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én JØDISK MANN og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

  Kristne trur at det er dei som skal læra opp jødane gjennom evangeliet, men Sakarja seier det motsette.
  Kristne lærer at det berre er ved å tru på Jesus at alle kan bli frelst. Tanakh fortel oss at nasjonane skal bli nøydd til å halda lauvhyttefesten og sabbaten.
  Om dei som overlever slaget om Jerusalem (GOGkrigen) står det:

   “Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. 17 Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal regnet ikke falle over dem”.

  Peters brev presterer å skriva at alt som er på jorda skal brennast opp og at jorda skal smeltast om. Det strider heilt mot Tanakh.
  Jerusalem skal td skapast om.
  Det Nye Jerusalem i Åp er berre tull.
  Det er meinigsfullt å forbedra Guds skaparverk. Det er det jødane gjer i Israel. Dei lagar om ørken til produktivt jordbruksland.
  Hamas er mest interessert i å laga tunnelar slik at dei kan drepa flest mogeleg jødar.
  https://www.youtube.com/watch?v=qeUc1iEnlJY
  Ser ein på tidsperspektivet så lærer jødane at Messias må vera komen inna dei 6000 år er gått. Jødane skriv idag :
  “Det jødiske året 5784 begynner ved solnedgang den 15. september 2023, og året 5785 innledes ved solnedgang den 2. oktober 2024.”

  Me veit at dei har teke vekk mange åt i tidsrekninga si.
  Om dei hadde teke med alt så var dei nær slutten på desse 120 jubileum.

  https://www.israel365news.com/307706/the-mystery-of-the-lost-jubilee-part-xx-6000-years-old-opinion/

  “Jewish tradition is that the Messiah must not just arrive by the year 6000, but he must complete the job of restoring order to the world by the year 6000.”

  • Produktsjefen i Bama opplyser at det blir slutt på norske poteter i løpet av mars måned . Stortinget vedtok ny toll på importerte poteter fra 01.01.2024 . Dette kan føre til at kiloprisen for poteter kan gå fra 20 kroner til 40 kroner – sier de kyndige . Det siste er at våre myndigheter har utsatt iverksettelsen av denne ekstratollen til høsten – leser jeg nå .

  • Torstein :
   Eg skjønar ikkje kvifor du held på med denne ” misjoneringa ” di : Der du fortél at Yeshua er falsk og at ein ikkje skal tru å Han . Du serverer ei bibel-forståing som tykkest å vera ei blanding av jødedom og JV-læra . JV-ane trur at Yeshua er erkeengelen Mikael – han vert definert som ein stridsengel . Vidare trur JV-ane at det ikkje finst noko evig fortaping eller noko helvete – slik som du gjer .
   Det gamle Testamente har gjeve frelsaren namnet Emanuell . Dei hendingane som vert fortalt om Yeshua : Stemmer med Det gamle Testamente . Du får tru kva du vil : Men her er du på villspor – Torstein . Det er rett at ein skal retta si bøn mot Gud ( el Shadddai ) og avslutta bøna med i Yeshuas namn . Ofte ser eg på Tv-Visjon Norge at forkynnarar ber berre til Yeshua og ikkje nemner Gud i det heile . Dette er heilt feil . God jul ; Torstein !

   6
   2
 2. https://www.youtube.com/watch?v=30-YWEGBZ5c
  Bible Prophecy! Looking At 2023, Going Forward Into 2024

  Brother James Key er skråsikker på at Antikrist kjem til makta igjen.
  ———————-
  Så får me sjå om det vert mangel på poteter og om utenlandske vil kosta 40 kr eller meir.

  • Det gamle Testamente har gjeve frelsaren namnet Emanuell . Dei hendingane som vert fortalt om Yeshua : Stemmer med Det gamle Testamente .
   —————————–
   Det er dette som diverre er feil.
   Eg har delt nokre videoar frå Skobac og Tovia Singer.

   Dei tek for seg alle desse såkalla profetiane som kristne finn i GT.

   “Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
   og de skal gi ham navnet Immanuel
   – det betyr: Gud med oss.”

   Dei tek for seg denne misbrukte teksten og.
   Grunnteksten seier ikkje ei jomfru, men ei ung jente.

   https://www.youtube.com/watch?v=ZdgkWGBi91M&t=92s
   VIRGIN BIRTH HOAX EXPOSED #1:

   https://www.youtube.com/watch?v=DfwaKlTUSlk&t=620s
   THE VIRGIN BIRTH HOAX EXPOSED – Part 2 – A Gross Mistranslation of the Hebrew Bible – Rabbi Skobac
   ————————

   Det elementære som skiller jødedom frå kristendom er at Herren GUD som er skrive om i 1 Mosebok IKKJE er Jesus, slik kristne påstår.

   Herren Gud har ingen ved sida si. Han har ikkje noko likning eller likemann som var med og skapte.

   Dette er så tydeleg i gjennom heile Tanakh. Treenigheten er ei løgn.
   Du er oppteken av dette med helvete. Tanakh lærer ikkje det. Det er ei skammeleg og grotesk lære.
   Eg trur ikkje kristne verkeleg forstår kva lys dei set GUD i.
   Sadisme er det rette ordet.

  • Torstein :
   Du får tru kva du vil . Eg kjem ikkje til å diskutera meir med deg om dette . Mi tru på Yeshua som vår Frelsar står urokkeleg fast . Eit langt liv har lært meg at el Shaddai er ein uhyre streng Gud som styrer jorda etter dei 10 boda . Eg plar sjå på Yeshua som ein ” ventil ” som ein må gå gjennom for å koma inn i himmelen .
   Ja , sjå berre kor Han har tukta sitt eige og utvalde folk : Israel og jødane . Først utgangen or Egypt og vandring 40 år i ørken . Så vart dei jaga til Babylon . Vidare vart Jerusalem øydelagt 70 år etter at Yeshua fór opp til himmelen og jødane så sende kringom på jorda . Under 2 . verdskrigen vart seks millionar jødar gassa ihjel av Hitler . Rett etter 2 . verdskrig fekk dei ein del att av sitt eige land : Og dei måtte kjempa mot arabarane straks dei sette sin fot i Haifa . Så kom seksdagar- krigen , vidare Yom-Kippor-krigen og no ny krig for to månader sidan . Så streng er el Shaddai mot sitt eige folk – det skuldast syndebøra deira . Utan ein Frelsar er det umogeleg for oss heidningar å arva Guds Rike !

   6
   2
 3. Under 2 . verdskrigen vart seks millionar jødar gassa ihjel av Hitler .
  ————————
  Korleis kan kristne seia at desse 6 millionar jødar ikkje vert frelst fordi dei ikkje trudde på Jesus?
  Ein av dei verste kriminelle nazistane under krigen venta på dødsdommen. Han omvendte den siste dagen før han skulle henrettast. Han tok imot Jesus, som dei kristne seier. Han vart frelst, men dei andre 6 millionane jødar som ikkje trudde på Jesus gjekk fortapt.
  Nei, heldigvis er det ikkje slik.
  Det er me som har kalla oss kristne som må omvenda oss og tru på den EINE GUD – Herren Gud og prøva å leva etter Guds lover.. Jesus er ein avgud som me kan kasta i søppelbøtta.
  No til jul er det mange kristne som kosar seg med svineribba. Grisen er ikkje egna som mat og Herren Gud har sagt det tydeleg i Esaias 66.

  ” For Herren skal holde dom med ild
  og med sverd mot alle mennesker;
  mange er de som drepes av Herren.
   De som gjør seg hellige og rene
  for å gå til hagene etter en som er der inne,
  de som spiser svinekjøtt, motbydelige ting og mus,
  de skal gå til grunne, alle sammen,
  sier Herren.”
  —————

  Nattverden er heilt motbydeleg når ein tenkjer på at Herren Gud strengt har forbode å drikka blod eller eta blodmat.
  Jesus seier:
  “Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere.  Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.  For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.  Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.”

  UFF, så ekkelt.

  Astarte, himmeldronninga og Tammus er diverre Maria og Jesubarnet ny kledning. Det er avgudsdyrkelse.
  Hald deg til Herren Gud, Han som seier at Israel er Hans augnestein.

  ——-

 4. UVANLIG STERK VIND FRA AGDER OG NORDOVER
  Kommer den vindstyrken som meldes nå for kommende døgn : Blir det store skader både på bygninger og infrastruktur . Man kan da også regne med at kraftlinjene legges i bakken. Blir det mye av slikt : Kan områder bli uten elektrisk strøm og mobil-samband i julehelgen . Underlig at slikt kan skje i det såkalte bibelbeltet . Vi må be til Vår Herre at denne orkanen blir dempet ned !

  4
  1
  • Takk til vår allmektige Gud : Du dempet ned orkanen slik at det ble minimale skader !

   1
   1
 5. Takk til vår allmektige Gud.
  ————————————–
  Ture Kven takkar du?

  Kven er vår allmektige Gud?

  Jesus seier i Åp.1:

  “Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den ALLMEKTIGE.”

  Jesus seier i Åp 22:

  ” Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.”
  ——————————

  ” Så sier Herren,
  kongen som løser ut Israel,
  Herren over hærskarene:
  Jeg er den første, og jeg er den siste,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.
  Hvem er som jeg?” Esaias 44

  I Esaias 41 :

   “Hvem har utført og gjort dette?
  Han som fra begynnelsen
  kalte slektene fram.
  Jeg, Herren, er den første,
  og jeg er hos de siste.
  Jeg er Han.”

  “Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.
  11 Jeg, jeg er Herren,
  det finnes ingen annen frelser enn jeg.
  12 Det er jeg som har fortalt
  og frelst og gjort det kjent,” Esaias 43

  Herren Gud er Skaparen.
  I 1 Mosebok les me om HAN.
  Det er berre EIN som er Herren Gud den allmektige.
  Eller var det JESUS som var før alle ting?
  Sjølvsagt ikkje.
  Gud gir ikkje si ære til nokon andre, står det.
  Han er suveren og består ikkje av 3 personar.

  Eg hadde litt tru på deg Ture. Du er litt frisk i det du skriv.
  No innser eg at du kun er ein avgudsdyrkar som så mange andre.

 6. Ture:
  Jeg har jo ofte en del ting jeg lurer på, og du får meg til å still flere spørsmål…. på godt og vondt.
  Og her er ett til:
  Hva skjer med de som ikke vil lyde Herren og fortsetter i samme stil som under Noah og Lot?
  Jesus referere jo til disse historiske hendelsene og Gud utslettet jo disse byene og dets innbyggere.
  Hva skjer med sjelene til disse som begår urett i Herrens øyne?
  Det er jo nok sjeler som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Hva skjer med disse når de avgår med døden?
  Hvilken funksjon har de ti bud om det ikke skulle få noen konsekvenser?
  Med ønske om en god jul.

  1
  1
 7. Hva skjer med sjelene til disse som begår urett i Herrens øyne?
  ————————
  Jødane lærer at me vert dømt ut frå gjerningane våre.
  Kristne lærer at jødane som ikkje trur på Jesus går til eit evigvarande brennande helvete.
  Det er både primitivt, sadistisk og heilt i strid med Tanakh.
  Gud skal døma rettferdig.
  Lucifer vert til aske, seier tanakh.
  Han var i Edens hage og fekk menneska til å falla.

  Ttilbeding av eit menneske som Gud er avgudsdyrkelse.
  Det er ei alvorleg synd.

  Noah hadde 7 lover som alle heidningare måtte fylgja.

  Noahs syv lover er de lovene som i jødisk tradisjon er en del av pakten som ble inngått mellom Gud (Jahve) og Noah etter den store flommen, syndfloden (1. Mosebok, 6–9). Den jødiske skriftsamlingen, Talmud, lærer at siden Noah er alle menneskers stamfar, er disse lovene ment å være gyldige for alle mennesker til alle tider. Dette er i motsetning til Toraens bud og forpliktelser, som kun anses bindende for jøder.

  Plikten til å opprette et rettssystem
  Forbud mot blasfemi
  Forbud mot avgudsdyrking
  Forbud mot incest og andre seksuelle overtredelser
  Forbud mot å ta liv
  Forbud mot tyveri
  Forbud mot «å spise kjøtt skåret fra levende dyr», det vil si mot dyreplageri

  • I følge Jesus vil man på dommens dag ta i betraktning hvor mye kunnskap man har om Guds vilje. Det er som i det gamle testamentes tid, Gud er rettferdig. Jesus sier i Matt. 11:24 til innbyggerne i Kapernaum, som burde kjenne Skriftene: “Det sier jeg dere: Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag.”
   Litt tidligere hadde han fordømt innbyggerne i Betsaida. “Dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier jeg dere: Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag!” (Matt. 11: 21,22).

   Middelalderkirken hadde heller ingen automatikk i at syndere skulle lide i all evighet. Der opererte man med noe som het skjærsilden, altså at syndere måtte lide en viss tid, alt etter Guds dom. Senere kunne en komme til himmelen.

Det er stengt for kommentarer.