To palestinske raketter skutt ned over Netivot, Israelsk gjengjeldelse mot Gaza

Nye rakettangrep og israelske angrep på Gaza tross påstått avtale om forlengelsen av våpenhvilen med fem døgn, minst fem raketter skutt mot Israel

To palestinske raketter ble for kort tid siden skutt ned over Netivot av det israelske Iron gaza-strikeDome systemet og kort tid etter gikk israelske fly til angrep mot mål på Gazastripen som en gjengjeldelse på flere palestinske rakettangrep onsdag kveld. I Israel er det nå et økende press på Netanyahu om å slå tilbake mot palestinsk terror og også internt i Likud begynner nå frustrasjonen mot Netanyahu å bre seg. “IDF kan ikke vinne en krig dersom vi blir lagt i lenker av feige ledere,” kan man lese i kommentarfeltet i en israelsk avis. Samtidig som nyheten om forlengelsen av våpenhvilen kom rett før midnatt reagerte mange med vantro siden Israel igjen var under angrep. I likhet med de tidligere våpenhviler var palestinerne først til å bryte våpenhvilen siden de iverksatte sine rakettangrep to timer før våpenhvilen utløp klokken 23 norsk tid.

Fra tidligere: I følge en palestinsk tjenestemann skal Israel og Hamas ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med ytterligere 120 timer. Meldingen kom bare en knapp halvtime før den inngåtte våpenhvilen gikk ut nå klokken 23 norsk tid. Nyheten kom knapt et minutt etter at rakettsirenene igjen gikk i Eshkol. Israel har så langt ikke bekreftet den siste meldingen men har istedet opplevd to rakettangrep bare timer før våpenhvilen gikk ut. Ingen ble skadd i de palestinske rakettangrepene som Hamas benektet at de stod bak.Israel har i kveld mobilisert store styrker langs grensene mot den Hamas kontrollerte Gazastripen dersom Hamas gjør alvor av truslene om å gjenoppta angrepene på Israel når våpenhvilen løper ut ved midnatt. Forhandlingene nærmer seg nå slutten og dersom det ikke er “betydelig fremgang” har Hamas truet med å gjenoppta rakettangrepene på Israel. “Det er godt mulig forhandlingene vil mislykkes og vi vil ikke være uforberedt dersom angrepene gjenopptas,” sier en representant for det israelske forsvaret. I følge den israelske avisen Yediot Ahronot skal Hamas leder Haniyeh ha sagt at en permanent våpenhvile kun er mulig dersom Israel opphever blokaden. En Hamas kilde sier nå i kveld at forhandlingene har feilet og at delegasjonen fra Hamas vil forlate forhandlingene

Våpenhvilen mellom Hamas og Israel nærmer seg nå slutten og både i Gaza og de sørlige områder i Israel er det nå en viss usikkerhet om hva som kommer til å skje når våpenhvilen går ut i kveld. I Kairo pågår det ennå forhandlinger og det er stor usikkerhet om hvorvidt denne våpenhvilen vil bli forlenget. Det israelske militæret har i løpet av onsdagen utplassert Iron Dome batterier og ringt opp reservister på grunn av trusselen om at iron_domekampene vil blir gjenopptatt. Det er blandede signaler om hvorvidt forhandlingene vil føre til en permanent våpenhvile men en talsmann for Hamas sa tidligere onsdag at en avtale var nær, samtidig som andre kilder sier at avstanden er stor. Hamas har tidligere fastslått at dette er den siste midlertidige våpenhvilen Hamas og islamsk hellig krig vil gå med på. Den israelske statsministeren skal i kveld ha hatt en telefonsamtale med USAs Barack Hussein Obama om våpenhvilen men lite skal være sivet ut om samtalens innhold. “Dersom IDF iverksetter en bakkeoperasjon på Gazastripen nok en gang, vil de komme til å betale en høy pris,” truet en sentral Hamas leder i følge Ynet. Han la til at dersom Hamas krav ikke blir etterkommet, vil delegasjonen dra hjem fra Kairo for å diskutere videre skritt med ledelsen i Hamas. Lokale israelske ledere i byer som er utsatt for rakettangrep krever onsdag at Israel må knuse Hamas dersom rakettangrepene blir gjenopptatt. Kanal 2 analytiker Ehud Ya’ari spår i kveld at rakettangrepene ikke vil bli gjenopptatt med midnatt siden en Hamas talsmann har sagt at en “avtale kan være nær”.

41 tanker om “To palestinske raketter skutt ned over Netivot, Israelsk gjengjeldelse mot Gaza

 1. Hva tror du det nye templet skal brukes til eller fungere som Torstein?

  Vil det f.eks kunne bli en “forgård” for å skille mellom folk? Eller et forheng for å skille disse og “det aller helligste”? Det som revnet da Jesus døde på korstet?

  Vil Moseloven igjen settes i kraft med alle sine lover og regler som veien til frelse for jødene? Eventuellt for alle andre mennesker også?

  Et lite spørsmål til slutt. Det står i begynnelsen av Bibelen at Gud hvilte på den syvende dag og erklærte denne hellig. Men står det noe om når sabbatsbudet ble gitt til menneskene? Eventuellt til hvem ble det gitt? Var det noe som het “sabbat” før syndfloden?

  Ps. Jeg lurer på hva du tror. Jeg er ikke så veldig interessert i den store mengde engelsk tekst som legges ut på nettet. Blandt milliarder av GB kan man jo finne absolutt alt mulig om alle ting. Og nesten alle klipper og limer og fyller inn for å få frem det de ønsker.

 2. Takk for svar Torstein.

  Men like fullt lurer jeg på hvilken funksjon selve templet vil få når det bygges opp på nytt.

  Israel i ørkenen fikk loven og tempeltjenesten. DVS de hadde et telt før de bygde templet. Jeg har ingen problemer med å forstå hvordan dette ble praktisert. Men når ble alt dette overført til de andre ikke-jødiske menneskene? Moseloven sier ingen ting om at jødedommen skal “misjoneres”. Var det når Peter fikk synet om de urene dyrene som Gud likevel kalte Hellige?

  Kunne vært interessant og vite om du mener hele NT, eller eventuellt hvilken deler av det som er gale. Og det kunne vært interessant å visst hva slags kriterier du bruker for å velge ut de delene av moseloven som skal følges og hvilke som ikke skal følges.

  Så vidt jeg vet så kom sabbatsbudet først med moseloven. De skulle sy seg dusker slik at de skulle minnes på dette hvis de bøyde seg for å gjøre noe. Har du slike? Og hvis de gjorde noe arbeide så skulle de steines.

  Vanskelig å forstå hvordan dette skal praktiseres i dag.

  Kort sagt, du gir inntrykk av å forkynne noe som langt på vei kan kalles en ny religion. Ikke vanlig jødedom og ikke evangelisk kristendom. Før man forstår hva det hele går ut på er det vanskelig å vite hvordan man skal tolke alt det du legger ut.

  Hva tar du egentlig utgangspunkt i?

 3. IKKE HØR PÅ DENNE LANGESÆTER!! Mannen er totalt på blindspor, han lever under loven, tror på frelse ved gjerninger og kaller Paulus en falsk profet. I tillegg har han regnet ut når 1000års riket begynner. Dette er forførelse og vranglære. I tillegg er tror han på en eller annen nålevende israelitt som heter “Gershon Salomon” ,som Gud har utvalgt til å gjenreise templet i Jerusalem. Dette er en suppe uten like som viker bort fra det skrevne hellige ord, og som ikke er annet enn menneskeverk bladet med demonisk forførelse. Tragisk lesning alt dette vrøvlet som Langesæter formidler.

 4. Nei Langesæter, Guds ord inneholder ikke matematikk for at mennesker skal regne ut Guds veier og tider. Du er helt på jordet. Hilser deg med profetiske ord som du virkelig burde ta til deg.

  Jesaja 55:8-9

  “For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”

 5. Jeg tror også at det vi tror må stemme med GT. Men på samme måte som ingen forstod hvordan Jesus skulle stå frem første gang er jeg litt usikker på om jeg forstår alt som skal skje videre. Men noe jeg har tenkt en stund er at veldig mange blander sammen det som skal skje like før og like etter Tusenårsriket. Det vil bli to turbulente perioder som har visse fellestrekk.

  Men fremdeles er jeg usikker på visse grunnleggende ting i din oppfattning. Du tror åpenbart ikke at jødedommen skal praktiseres slik isralittene fikk påbud om. Du tror heller ikke på den klassiske kristendommen slik den har vært siden urmenigheten og apostlenes dager. Du har ikke skrevet noe om hva du tar utganspunkt i når du sier at hedningene skal underordne seg en “moseloven-light”. Forstå meg rett, jeg mener ikke at det er galt og følge de ti bud. Jeg greier bare ikke å få tak på hva du tar utgangspunkt i for å bli frelst.

  Jesus selv sa en del om den nye pakt. “Det står skrevet, men jeg sier dere”. Dette tar du altså avstand fra?

  Står vi igjen med bare GT. Hva er det i GT som danner utganspunkt for at hedningene i dag vil bli frelst gjennom moseloven.

  Du må ha brukt mye tid på å danne deg de meningene som er utganspunktet for din nye religion. Kan den ikke forklares på en enkel måte?

 6. Det er du som er falsk og forført Langesæter. Mer enn jeg trodde var mulig. Du er virkelig i den ondes hånd. Fornekte Jesu evangelium som er ved nåde og tro alene, og i tillegg hele det nye testamentet som er oppfyllelsen av det gamle. Du lever i din egne egenrettferdige verden, under loven som trell, uten håp om himmel. Og grunnen til det er at du er en synder som står uten Guds ære, og i tillegg forfører og fornekter Guds hellige ord. Omvend deg.

  Galaterne 1:11-12

  “Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.”

 7. Kom til Jesus Langesæter..Loven er oppfylt i Kristus, synden og dommen er sonet. Kom deg ut av lov og egenrettferdighet og ta imot Jesus som Herre og frelser.

  Galaterne 2:16

  “Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.”

 8. Galaterne 2:21

  “Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.”

 9. Bare en ting til Langesæter, hvordan forklarer du det Paulus her sier?

  Galaterne 3:8-10

  “Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.”

 10. Eller dette?

  Habakkuk 2:4

  “Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham*. Men den rettferdige skal leve ved sin tro.”

 11. Feil igjen Langesæter. Sann omvendelse og tro viser seg i lydighet. Gjenfødelsen ved tro og nåde fører til at Guds lov blir vår lyst og glede. Men det er et verk av Gud, ikke egen kraft og strev slik du holder på.. Du forstår tydeligvis ingenting av kristen tro..

  1 Johannes 2:3

  “Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud.”

  Johannes 14:15

  “Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.”

  1 Korinter 7:19

  “Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.”

 12. Min frelsesvisshet er ikke basert på min lydighet, men på Jesu lydighet på mine vegne. Stakkars deg som stoler på din egen lydighet. Eller er ikke Jesu stedfortredende død og oppstandelse nok for mennesket?

  Romerne 5:19

  “For likesom de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet.”

 13. I dag på sabbaten har jeg studert galater brevet og brukt tid med mine barn. Problemet er at du legger din lit til deg selv og dine prestasjoner ut fra Guds lov, derfor går du fortapt. Den eneste måten å lykkes med noe slikt er å være syndfri i hjertet og sinn. Det er du ikke. Kun Jesus er det. Derfor gjorde han alt på våre vegne. Jeg legger min lit til Guds nåde i Kristus.

 14. Du er under forbannelse hvis du ikke oppfyller loven perfekt for Jahve. Hvordan går det med deg da Langesæter?

 15. På samme måte som at vi ikke skal lyve, stjele eller drepe, så skal vi holde hviledagen hellig. Guds lov viser oss Guds Hellighet og viser vår synd og behovet for en frelser. Men loven skal også leves etter, men dette er frukt av et gjenfødt hjerte. Paulus viser at Jesus er Kristus der han er ut fra GT. Paulus gikk aldri bort fra lovens bud, han forsto bare at i egen kraft og gjerning sendte loven han i fortapelsen. Derfor frelse ved nåde og tro alene på Kristus alene, med lydighet til Guds Ord som frukt. Dette er kristen tro.

 16. Langesæter, det Paulus beskriver i Rom 7 er kampen man kjenner på innsiden mellom Ånden og kjødet. Dette er et av de klareste tegnene på Gjenfødelsen, at man kjemper mot sitt kjød, hater synd og kjemper mot djevelens fristelser. Slikt vil være ukjent for deg siden du ikke er født på ny..Men si meg en ting, hvordan er det med deg? Lever du perfekt etter loven? Hvis du dør i kveld, kommer du til himmelen? Isåfall hvorfor? Hva baserer du din tro på?

 17. Noe som er avgjørende for meg er at nesten alt som skrives i Bibelen blir adressert til visse mottagere. Jakobs brev blir f.eks rettet til de 12 stammer som lever i fremmede land. Av “adressater” kan man f.eks nevne jøder, hedninger, ikke-frafallne og frafallne, de som lever i GT-tid og de som lever i NT-tid osv osv.

  Noe som mange har gjort opp gjennom tidene er å vektlegge enten NT eller GT forskjellig og fortolke det ene for å gi det andre en ny betydning. Hvis man mener at NT er en ren forfalskning vil man selvsagt lett “havne i moseloven”. Men ikke nødvendigvis.

  For moseloven er ikke synonymt med de ti bud. Moseloven kom fordi jødene ikke greide å leve opp til de ti bud. Så derfor vil man kunne velge om man vil “leve under de ti bud” eller om man vil identifisere seg som en “jøde under moseloven”. Imiddertid, ut fra det som står i GT vil dette være ganske urellevant dagens hedninger.

  Det er også stor forskjell på hva det vil si at loven og profetene har, eller skal bli oppfylt og det å LEVE UNDER loven. Alle som har lest hva moseloven krever vet at den aldri vil kunne bli praktisert i Norge i dag uten at man blir satt i fengsel. Moseloven ble laget for en helt annen tid og med en helt annen funksjon.

  Det finnes uendelig mange skriftsteder i både GT og NT som klart indikerer at det som f.eks sies i Lukas 16.16 er en realitet. Hvis ikke måtte absolutt hele NT strykes ut. Hvor i GT står det f.eks om “dåpen”? Men Jesus, lovens oppfyllelse døpte seg. Det finnes ingen ting som tyder på at dette har noe med den gamle pakt å gjøre.

  Praktisk talt alt Jesus sa før han døde på korset var rettet til jødene, de som levde i det som inntil da var “menigheten”. Først etter hans oppstandelse sa han:

  “Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.”

  “og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag”

  Jesus sier veldig klart at den “nye pakt” er basert på omvendelse og tilgivelse gjennom at han selv ble et soningsoffer. Man trengte ikke å ofre gjeiter, okser, duer, korn eller druesaft lenger.

  Det er stor forskjell på “omvendelse” og “tilgivelse”. En morder kan ikke påberope seg straffefrihet ved å “omvende seg”. I den gamle pakt fikk jødene tilgivelse gjennom ofringene i templet.

  I dag kan folk få tilgivelse gjennom Jesus.

  OG DET ER DEN NYE PAKT!

 18. Torstein. Nå tok jeg utganspunkt i at du ikke aksepterer Paulus eller muligens mesteparten av NT. Jeg prøvde å tenke litt på hva jeg egentlig ville sitte igjen med da.

  Jeg tror ikke noen vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Men det man kan annta med ganske stor sikkerhet er at det ble skrevet i menighetens tidligste tid og ble bevart som et viktig dokument.

  Men hva får deg til å koble det som står i hebreerbrevet og Habakkuk?

  Og uansett så handler vel den nevnte teksten om at de kristne blir forfulgt, men at de har noe bedre og se frem til.

  Når det gjelder tidspunktet for når den nye pakt trer i kraft så sier NT at den først vil begynne for hedningene. Når jødene fornektet Jesus fikk hedningene sin periode som villkvister som kunne få bli podet inn på det ekte treet. Men etter hedningenes nådetid vil det jødiske folk igjen få status som Guds folk. Det finnes skriftsteder som synes å omtale dette i GT, men det er kanskje først og fremst en “NT-sannhet”?

  Angående Jesajas 31 så er jo dette et ord som ble gitt til jødene. Det handler først og fremst om jødene, ikke om hedningene.

  Hvis vi skulle prøve å danne oss en mening om hva som vil være hedningenes status i dag kun ut fra det som står i GT, hva ville du ta utganspunkt i selv Torstein? Moseloven satte jo et skarpt skille mellom jøder og hedninger, og de skulle ikke drive misjon.

  Ville kristendommen eksistert uten NT?

  Ville vi nordmenn fremdeles dyrket tor og odin?

 19. Det er muligens noe jeg ikke forstår her…

  Siden det står i Habakkuk (GT) at den rettferdige skal leve ved sin tro så må vel dette være riktig og sant???

  Når det gjelder synet til Habakkuk så er det vel ingen ting som idikerer at dette har noe med “han som skal komme” i hebreerbrevet å gjøre?

  Når det står “han skal ikke dryge” så indikerer dette at “han som skal komme” kan velge tidpunktet selv. Det kan antagelig ikke antikrist?

  “Synet” må ha vært fra Gud siden det står i GT, og bare Gud kan er i stand til å grrantere synet skal gå i oppfyllelse. Og det er nok Gud som bestemmer akkurat når. DVS, når antikrist slipper til.

  Vet du noe om hvem som har fått ideen om at disse skriftstedene skulle være de samme?

 20. Torstein
  “Det står f.eks i en oversettelse: Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Men den rettferdige skal leve ved sin tro”

  Hvordan tolker du disse to beskrivelsene egentlig?
  ———

  Ellers… hvem som kommer til å gå inn i rollen som antikrist er langt mindre interessant for meg enn det faktum at han kommer, og at demoniske krefter vil samarbeide med ham.

  De som tror på NT vet at det sannsynligvis vil bli et stort frafall som åpner veien for antikrist. Og jo mer jeg har sett og erfart av norsk kristenhet, jo mer skremt blir jeg og jo lengre vekk trekker jeg meg.

  Det ser ut for meg som om “troen” bare er noe folk har vedtatt og erklærer helt uavhenging av hva som står i Bibelen. Men jeg tror hver og en bør spørre seg om hvordan det står til med seg selv.

  Et sted står det f.eks: “Sett dere ikke opp mot den som gjør vondt mot dere”, eller: “den som sier til en annen: Din dumrian skal stilles for det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.

  Det er nok å lese trådene her på forumet for å anta at Bibelen i liten grad blir lest. Og hvis den blir lest ser det ut til at veldig få tar hensyn til det som står i den.

  Jeg har blitt overbevist om at “tro” kan være flere ting. Den kan være både levende og dø, rent menneskelig og åndelig. Men jeg tror ikke folk flest vet forskjellen. Jeg tror Habakkuk beskriver den levende åndelige troen som er det eneste som kan bevare oss når antikrists og de demoniske åndene får sin fulle frihet til å påvirke menneskene.

 21. Torstein skrev:
  “Tru, det er å arbeida mot noko ein er sikker på vil skje.
  Noah er eit godt eksempel på det.”

  Her er vi enige. Han tvilte ikke på det gud sa og tok konsekvensen av det. Han ikke bare hørte og snakket om det, men handlet også.

  Men jeg kan ikke huske det står noe om i hvilken grad Noah advarte folk i sin samtid. Tror Gud hadde gitt opp disse. Men litt pussig at faren til Noah døde kort tid før flommen. Imiddertid ser jeg ikke bort i fra at Noah kan ha hatt visse fellestrekk med Børre Knudsen. Han ble for mange et hatobjekt som bare forsterket de holdningene de allerede hadde.

  Det er rimelig å tro at vi lever i en tid som kan sammenlignes med perioden hvor Noah bygget arken. Og du tenker sikkert at det ikke var tilfeldig at flommen kom når Noah fylte 600 år. Så kan man spørre seg om hva slags “ark” man må bygge i dag for å overleve “den neste flommen”? Det store frafallet som nødvedigvis må komme for at antikrist skal få makten. Jeg tror ikke det vil være en Noahs ark eller paktens ark, men noe må det være siden ikke alle skal dras med i det som sikkert vil bli en flom av synd og liberalisme.

  At man vet at flommen kommer er ikke nok.

  Noe som er interessant i Moseloven er begrunnelsen for de brutale straffene for lovbrudd. Hele eksistensgrunnlaget for livet under moseloven var nemlig at folket måtte leve tilnærmet perfekt og at de jernhårde straffene var helt nødvendig for å holde synden i sjakk. (i praksis var det ikke nok!) Nesten hele GT handler om at det ikke var noen mellomting mellom det å leve hundre prosent i tråd med loven og raskt forfall.

  Slik er det nok i dag også. Man kan gjerne forkynne “loven” for folk, men uten trussel om dødsstraff her og nå har dette liten eller ingen effekt.

  Den som er interessert i historie kan imiddlertid se at evangelisk tro har hatt en utrolig påvirkningskraft i verden siden vår tidsregning begynte. Den har bevart folk gjennom utrolige prøvelser helt inn i døden, og den har satt en standard for rett og galt som selv de mest antikristelige kreftene ikke har greid å utrydde. Og den bygger på troen på Jesus.

  Og dette er ingen “vanlig tro”. Den kan bokstavelig talt kanalisere Guds kraft inn i vår verden.

 22. Torstein skrev:

  “Denne mannen har sagt: Eg kan riva ned Guds tempel og byggja det opp att på tre dagar.»

  Jesus sa vel noe slikt om seg selv?

  Jeg prøver å forstå ting uten å trekke inn det du sier du ikke regner som troverdig. Men jeg er ikke sikker på hva dette er. Om det er deler eller hele NT bortsett fra det ene brevet du har nevnt? Jeg betviler heller ikke profetiene om antikrist.

  Det jeg hele tiden lurer på er hva slags rolle du mener hedningene har i dag.

  Det kunne vært interessan å hørt litt om hva du tok utganspunkt i fra GT. Det eneste jeg kan tenke meg er at du mener hedninger i dag kan få samme status som “inflytterne” i det gamle Israelske samfunnsystemet hvis de underkaster seg Moseloven. Men selv i tilfelle dette…. Det er umulig å praktisere moseloven uten noe tempel, levitter og tempeltjeneste. Det var dette isralittene hadde i stedet for NT’s tro på jesus som frelser.

  Kort sagt: La oss være enige om alt som står i GT om antikrist og la oss se bort i fra alt det du ikke tror på i NT.

  Hva slags status gir du dagens hedninger ut fra det som står i GT?

 23. “Paulus som er forfatter av 1.Peters brev”??

  Langesæter, er du ikke frisk? Din lære og din villfarelse når jo ingen grenser. Det er bare trist å se al

 24. Alt det gale du skriver. Hvor har du denne villfarelsen fra? Bush som antikrist, Paulus som falsk profet og forfatter av 1.Peters brev?? Hvor har du galskapen din fra? Synes synd på deg. Du er en meget forvirret og forført mann. Stakkars menneske.

 25. Det virker som du har tatt mer enn noen drammer siden har kommet frem til en slik mix av menneskeskapt og syk lære. 😉

 26. Langesæter, du er helt på villspor igjen. .De fleste kristne tror 1000års riket er her på jord der Jesus regjerer fysisk fra Jerusalem. Dette tror også jeg. Poenget er at ETTER disse 1000 årene vil djevelen bli sluppet løs, forføre og bli kastet i ildsjøen for evig tid. Den store hvite trone opprettes der Jesus dømmer alle etter sine gjerninger..DERETTER vil denne Jorda ødelegges i ild, og en ny himmel og en ny jord komme på plass, her skal de troende leve med Herren i all evighet. Men med din lære og blasfemiske oppfatning av Guds ord, vil du ikke være her. Men omvender du deg til Jesus og tar imot hans nåde ved tro alene er det håp for deg. Les Joh.3:16, 1.Joh.4:10, Rom.5:8, Kol.2:13-14, Ef.2:8, Joh.5:24 og Joh.3:36

  Mens du leser og grunner på disse versene så be oppriktig om tilgivelse og be Herren åpenbare sannheten i ditt hjerte.

 27. Et spørsmål Langesæter; Hvordan har du kommet frem til at Paulus er forfatter av 1.peters brev? Og hvordan at Bush er Antikrist? Med hvilken autoritet? Svaret er din egen autoritet. Du bøyer deg ikke for bibelen, men har gjort deg selv til dommer over bibelen, og kommet frem til sprøe konklusjoner i ditt eget hode. Sanne Kristne holder seg til bibelen alene. Falske kristne går utenfor bibelen og til og med galninger som deg kaller det nye testamentet for falskt. Det finnes INGEN motsetninger i NT fra GT. NT er oppfyllelsen av GT. Du datt av under loven i den gamle pakt er er under forbannelse. Stakkars mann. Du skal møte Jesus og si til han at hans eget ord er falskt. Stakkars deg.

 28. Bjørn?
  Har du altid vært kristen?
  Det har ikke jeg.
  Og jeg kan vel si at måten du ofte uttaler deg på aldri virket spesiellt “misjonerende” på meg.

  Det står faktisk en del i Bibelen om hvordan en evangelisk kristen skal forholde seg til andre. Det kan være ydmykt, ikke fiendtlig eller kanskje bare “korrekt”.

  Men på slike nettsider som dette bør man kanskje finne frem passende bibelsteder istedet. F.eks gra GT som Torstein har mest tillit til. Han tilhører faktisk en totalt annen trosrettning enn vanlige kristne.

 29. Jeg har prøvd å vise gang på gang hva Guds ord sier og hva den sunne lære er. Men Langesæter fornekter Guds ord og dermed også den sanne Gud. Samtidig som vi skal bringe sannheten ut så skal vi også advare og kalle ut falske lærere som fører mennesker bort fra Jesus og inn i den ondes hender. Dette gjorde både Apostlene og Herren selv..Langesæter sier han formidler sannheten og dermed må han konfronteres både med sannheten og konkret sin villfarelse. Man kan helt klart diskuterer hvordan man ordlegger seg osv, men det viktigste er alltid å få frem hva Bibelen sier og ikke sier.

 30. Torstein, mitt fokus er Jesus Kristus og han korsfestet og oppstanden for våre synder. Det du holder på med er tøv. Når Bush dør skal jeg kontakte deg personlig. Da regner jeg med at all den andre villfarelsen din også blir åpenbar for deg.

 31. “Luther var en djevel”..Nei Torstein, Luther var en Guds mann men som også hadde sine feil..Hilser deg med Guds ords advarsler mot slikt du kommer med.

  2 Timoteus 4:3-4

  “For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.”

 32. Bjørn:

  I følge Bibelen kan man bare sette krav til “de som er innenfor”.

  Når det gjelder “de som er utenfor”, så sier Bibelen faktisk en del om hvordan man skal opptre ovenfor dem også. Dette bør alle som tror på NT lese og merke seg.

  Ingen ting har ødelagt kristendommen mer enn “misjonering” gjennom trussler om straff og karakteristikker av ikke-kristne og syndere. Hvor ofte har ikke dette utviklet seg til ren forfølgelse av ikke-kristne? Luther var vel som nevnt et ekstremt eksempel på dette?

  Jeg tror slike holdninger har preget det indre livet til mange menigheter. Til slutt har hele kristenlivet blitt til bare “hardt snakk” og dom over alle andre enn dem selv. Typisk med slike svovelprekner hvor man truer “de vanntro” med hvordan de skal stekes og pines fryktelig i helvetes ild i all evighet. “Da kan de ha det så godt da!”

  Tro meg, jeg har lest gjennom Bibelen flere ganger, og kan love deg at ubibelsk lære preger hele den norske kristenhet. Men de fleste har gjort vranglæren til “menighetstradisjoner”, og da blir den “usynlig”.

  Hvis de kristne ønsker å snu avkristningen av Norge må de begynne med seg selv. Det er mer enn nok og ta tak i.

 33. Dette gjelder IKKE falske lærere som leder bort fra sannheten. Vi skal formane og tale hardt (men i kjærlighet). Som Jesus gjør utallige ganger og ikke minst Johannes døperen. Jeg snakker altså ikke om uvitende hedninger som lever imot Guds ord, men de som bevisst fører en annen lære og til og med bruker Bibelen og Jesu navn for å rettferdiggjøre sine syn. Hvis du lurer på hva jeg står for se http://www.jesuserherre.com

  Slik som dette taler Jesus til og om falske lærere..?

  Markus 9:42

  Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.

  Matteus 23:31 og 33

  Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som slo profetene i hjel. Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete?

  2 Johannes 1:9-11

  Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

  Titus 3:10-11

  “Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. For du vet at den som er slik, er forvendt og synder, dømt av seg selv.”

 34. Bjørn skrev:

  Dette gjelder IKKE falske lærere som leder bort fra sannheten. Vi skal formane og tale hardt (men i kjærlighet). Som Jesus gjør utallige ganger og ikke minst Johannes døperen. Jeg snakker altså ikke om uvitende hedninger som lever imot Guds ord, men de som bevisst fører en annen lære og til og med bruker Bibelen og Jesu navn for å rettferdiggjøre sine syn. Hvis du lurer på hva jeg står for se
  —————-

  Har ikke tall på hvor mange som “leder bort fra sannheten” i dag. De farligste er ikke de som Torstein. Han er helt ærlig på at han ikke tror på NT i det hele tatt. Han plasserer seg i en kategori som ligger mye lenger fra klassisk evangelisk kristendom enn f.eks jehovas vitner. Og i motsettning til disse er Torstein ærlig nok til å si at han ikke kan være sikker på hva han skal tro om den totusenårsperioden vi lever i idag. Han har i praksis ingen annen teologi enn at han skal vente i noen få år til. Og selv om Paulus får gjennomgå noe fryktelig så begrenser han seg til å karakterisere ham. I motsettning til mange andre.

  De virkelig farlige er de som markedsfører seg som “kristne”, men som flytter grensene litt etter litt. Slik som f.eks den norske kirke og alle de som følger deres linje. DVS, de fleste. Eller f.eks pinsebevegelsen som bevisst har holdt nådegaven til å prøve ånder utenfor. Det er slikt som har gjort den ekte troen til noe som folk i liten grad har tillit til. Det var slike Johannes og Jesus hendvente seg til.

  Jesus belærte KUN til de som tilhørte menigheten. Det vil si de i det jødiske samfunnet på den tiden. Tror ikke Torstein tilhører noen vanlig kristen menighet.

  Og hvis Torstein skulle være en trussel mot noen som kaller seg kristne, så kan man trygt si at feilen ligger i påvirkningen fra det miljøet den kristne kommer fra.

  Apostlene kunne drive ut en spådomsånd pga at noen fulgte etter dem i dagevis og gjøre trollmenn blinde for en stund og slikt. Og slike metoder har jeg igrunn litt tro på.

  Men ellers… Torstein vil sikker studere skriftsteder fra GT hvis dette kan vise ham noe om vår situasjon i dag.

 35. Jesus belærte absolutt ikke bare de som tilhørte menigheten? Hvor har du det ifra? Les hele kapittel 23 i Matteus, der lyser Jesus forbannelse flere ganger over Fariseerne i full offentlighet. (Ve! dere fariseerne)..Fariseerne var sin tids falske lærere som ledet mennesker inn i egenrettferdighet og bort fra Guds nåde. Ved mange andre anledninger refset både Jesus og apostlene mennesker utenfor menigheten og advarte de. Ellers er jeg enig i det du skriver..De farligste er de som kaller seg kristne og som fremstår som hyggelige og gode mennesker, men deres lære fører til avgrunnen..Trosbevegelsen er en av disse. (Matt.7:21-23)

 36. Her advarer Jesus vanlige folk i full offentlighet mot de skriftlærde og deres falske lære og vei..Dette skal også vi gjøre.

  Markus 12:38-40

  “Mens han lærte dem, sa han: Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i side kapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogene og hedersplassene i gjestebudene. De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få dess hardere dom.”

 37. Du, og for så vidt veldig mange andre tar fundamentalt feil på enkelte teologiske områder. Du forholder deg til de gamle statskirketradisjonene som på mange områder vidrefører en del gamle katolske tradisjoner. Disse har over hodet ingen ting med bibelsk lære å gjøre.

  Jesus var sendt til jødene. Ikke til hvem som helst. Først etter hans død fikk apostlene beskjed om å gjøre alle folkeslag til hans disippler.

  I katolsk tid, før den katolske kirken ble splittet, myrdet denne “kirken” millioner av mennesker som ikke underkastet seg pavedømme. De samme holdningene gav Luther utrykk for. Og fremdeles ser vi at enkelte “kristne” sparker i alle rettninger hvis folk ikke bøyer seg for akkurat deres lære. Men veldig mange steder i NT kan vi lese at dette har man overhodet ingen rett til.

  De levende kristne menighetene har nesten altid blitt ødelagt innenifra. Bibelsk lære har blitt byttet ut med menneskeskapte tradisjoner.

  En side ved dette er at folk ofte føler behov for på en eller annen måte “bekrefte” for seg selv og andre at de er “sterke kristne”. I dag kan vi f.eks se dette ved at noen er spesiellt interessert i å peke på andres feil. Og jo mer feil de finner, jo mer rettroende føler de seg. Andre oppfører seg merkelig på møter slik at det skal gis inntrykk av at det skjer noe “overnaturlig”.

  I alle slike tilfeller utvikler ting seg i gal rettning og man mister kontakten med Gud. Og når det blir ganske ille er det plutselig noen som ser problemet og starter gjerne en liberaliseringsprosess i stedet for å mane folk til omvendelse.

 38. Just me: Jeg forstår ikke helt hva du egentlig prøver å si..Er enig med deg i bruddstykker av det du sier, men jeg holder langt fra fast på “statskirkelige” og “katolske” tradisjoner, jeg lar bibelen være rettesnor og fasit i alle ting, og prøver å argumentere og forklare ut fra hva den sier. Du får se og høre litt på min webside så får du se om du konkluderer på samme måte 🙂 Synes forresten du kunne identifisere deg selv, istedet for å kalle deg “just me”..Guds fred.

 39. Statskirketradsisjonene gikk ut på at praktisk talt alle ble “tvangsdøpt” og “tvangsinnmeldt” i statskirken. Og derfor skulle alle bedømmes ut fra statskirkens lære. Jeg ble også “tvangsinnmeldt” i statskirken enda jeg kanskje skrek som en gris da de “tvangsdøpte” meg. Kanskje mente de det godt, men i mange år var jeg et ukristelig medlem av statskirken. Det riktige hadde vært at presten kastet meg ut.

  Lignende praksis finner man i mange sammenhenger. Og kristne politifolk har fortalt de plukker opp dødrukne tennåringer fra familier i sine egne menighetene.

  For å forstå hva jeg mener må du nesten lese hele NT. Der står det f.eks at vi ikke skal dømme dem som står utenfor menigheten. Vi skal stå for det vi tror på, men gjøre det ydmykt. Vi skal gjøre godt mot alle, men ført og fremst de kristne… osv osv osv osv. Det står så mye om hvordan den kristne menigheten og de kristne skal være. Og alt dette kan ikke blandes opp med dagens praksis.

  “Urmenigheten”, det som skulle være selve modellen, var et mye mer sluttet samfunn enn det vi ser i dag. Folk holdt mye mer sammen. Og noe som er ganske illustrerende var ekteparret som løy for Den Hellige Ånd og falt døde om.

  I dag tror jeg ikke Den Hellige Ånds nærvær kan være så veldig sterkt. Hadde den vært det hadde sikkert ganske mange falt døde om.

  Jeg tror ikke det skal være slik at tidene og kulturen skal forandre på kristendommen, slik vi har sett i vår tid. Menighetene svekkes, og da virker den lite troverdig for de utenforstående.

  Det finnes “utrolige men troverdige” berettninger fra tidligere tiders vekkesler hvor ingen trengte å si at Gud var til stedet. Det kunne være slik at folk satt musestille og ikke turde å si noen ting. Til og med små barn kunne sitte uten et kyst i timevis. Og folk kunne være preget slike opplevelser resten av livet.

  Umulig å dokumentere slikt. Men de samfunnsmessige sporene som slike vekkelser kunne lage taler sitt tydelige språk.

  Ser faktisk ikke 100% bort i fra at selv Torstein hadde vurdert NT på nytt hvis han hadde fått oppleve noe slikt. For han tenker i hvert fall selv.

 40. Torstein:

  Selv ønsker jeg faktisk ikke å “lande”. På vei gjennom livet har jeg innsett at det er uendelig mye jeg ikke vet eller forstår. 1,2 kg hjerneceller er ikke nok. For meg vil det “å lande” lett bli som å bli sittende fast på en øy.

  Jeg betrakter nok problemstillingene du tar opp litt andeledes også. Brevene i NT
  ble ikke skrevet med tanke på at vi skulle lese dem i dag. De ble skrevet tiil helt bestemte mottagere på en spesiell tid hvor man levde under betingelser de fleste ikke forstår i dag. I ettertid ble disse brevene bevart av den nytestamentelige menigheten og så tatt inn i NT. Kriteriene for dette var at de gikk for å representere det som var starten på “Kristendommen” med stor K. Troen som fikk millioner på millioner av mennesker til å velge døden fremfor å benekte den.

  Det er altså ikke brevene i seg eller forfatterne du stiller spørsmål ved, men antagelig hele den nytestamentelige menigheten.

  At det finnes tilsynelatende motsettninger mellom GT og NT er ingen hemlighet. Ikke så rent få steder i GT indikerer dette. Historien om Josef er spesiellt interessant i så henseende. Jesus sier flere steder at “det står skrevet, men jeg sier dere”. Og så sier han noe som bryter med moseloven. F.eks at noen som ble grepet i hor ikke skulle steines. Forskjellen på menigheten i GT og NT kan i mine øyne utrykke at vi har utviklet oss noe på 3000 år.

  En annen ting som veier tungt for meg er at Gud åpenbart har påvirket historiens gang ganske tydelig. Og at Gud har virket gjennom den bibeltroe nytestamentelige kristendommen er jeg ikke i tvil om. Både i stort omfang og helt ned til individnivå. Men for å forstå det må man studere menighetenes historie. Og man må forstå hendelsene ut fra Bibelens kontekst. Ikke ut fra de sekulære eller sektriske tradisjoner som krever monopol på “den sanne lære”.

  Når det gjelder absolutte tro på GT så er jeg faktisk enig. Men jeg leser nok disse bøkene på en annen måte. Et eksempel er som nevnt et annet sted er det forskjell på “oppfyllelsen av loven og profetene” og det å leve “under” moseloven.

  Det er også mange bøker i GT som ikke handler om moseloven, men som åpenbarer profetiske sannheter om fremtiden. Det står en del profetier om Jesus. Måten dette blir fremstillt på kan antagelig danne et mønster for hvordan alt det andre som skal, eller har skjedd, blir fremstillt i GT. Mye av det har vi sett, mye er vanskelig å forstå og andre ting må åpenbares.

  Helt til slutt: Gud har all makt på himmel og på jord. Tror ikke han lar milliarder av mennesker leve i et “nytestamentelig bedrag” i to tusen år. Og grunnen til at jeg tror dette er at det meste av possitive ting som har skjedd på jorden i løpet av denne tiden nettopp kommer i kjølevannet av den nytestamentelige troen. Ikke den politiske missbruket av den, men praktiseringen av den. Den har forandret folk og nasjoner nedenifra. Og når den kristne kulturen har råtnet, så har folk og samfunn blitt ødelagt nedenifra.

Det er stengt for kommentarer.