The Children of God: The Love Prophet and the Children of God – Documentary

Verden har sett mange vekkelsesbevegelser og vekkelser bryte frem. Gjennom historien har Gud brukt enkle menn og kvinner samt de troendes bønner og plutselig, og nærmest uten forvarsel, har vekkelser brutt ut. Nærmest undrende har predikanter og menighets-medlemmer, bare kunne bivåne at Guds hånd var i aksjon, og tente lys og håp, der syndes forderv hadde preget bygd og by. 1960 tallet var et tiår preget av utagerende seksualliv, drugs og rock and roll. Ny musikk inntok vesten, det samme gjorde protestbevegelsen mot Vietnamkrigen og over hele USA gjorde ungdommen opprør mot de etablerte verdier. “Peace and love” var slagordet, og i kjølvannet av rock og opprør kom fritt seksualliv, LSD, og hindu-guruer og Hare Krishna med sine budskap om de mange veier som førte til Gud. Midt opp i alt dette, hadde Gud også et svar, Jesus bevegelsen. Imidlertid skulle Jesus bevegelsen vise seg å inneholde blandede frukter, hvorav bevegelsen “The Children Of God” var av den mer tvilsomme sorten. Det som startet som en reell vekkelsesbevegelsen endte opp i prostitusjon, fri sex og falsk lære.

Flere år senere minnes tidligere medlemmer av “The Children Of God” eller “Love Family” som de også kalte seg, hva som skjedde i tidsrommet 1968-1969 som er årene da The Children Of God ble født frem. Bevegelsens grunnlegger David Berg vokste opp i en kristen setting og hans foreldre var predikanter. David Berg var også kjent under navnene “Moses Berg”, “King David”, “Mo”, “Moses David”, “Father David”, “Dad”, eller “Grandpa.”  Berg kom med spådommer om dommedag flere ganger. En av hans mest kjente profetier var at en komet skulle ødelegge USA i 1974. Han kom også med profetier om at California skulle falle i havet og at Jesus skulle komme tilbake i 1993. Spådommen om California var årsaken til at Berg og hans tilhengere forlot delstaten i 1968 og la ut på en flere måneder vandring gjennom USA. Denne vandringen var en hovedårsak til sektens sterke vekst på begynnelsen av 1970-tallet. David Berg ledet bevegelsen til sin død i 1994, 75 år gammel. Mens bevegelsen i utgangspunktet startet med nei til tobakk, nei til alkohol, nei til stoff og nei til sex før ekteskapet utviklet det hele seg i feil retning og David Berg introduserte så “flirty fishing” hvor sektens jenter brukte sex som virkemiddel for å verve nye medlemmer til bevegelsen, og sex syntes å virke for stadig nye mennesker gav seg hen til sekten. David Bergs død skulle ikke bety slutten for sekten som har eksistert siden tilblivelsen i 1968 og 1969. I dag eksisterer restene av bevegelsen som et internett-fellesskap som kaller seg The Family International (TFI).

https://www.youtube.com/watch?v=63HkmoI5Png