Sveriges kristne råd: Å brenne koranen er hatkriminalitet mens det å brenne Bibelen ikke er det

Sveriges “kristne” råd som mener at det å brenne koranen er hatkriminalitet og grensen er passert når den brennes utenfor en moske sier generalsekretær Sofia Camnerin i den den økumeniske organisasjonen. SKR mener at koranbrenning må prøves rettslig og stiller seg dermed på linje med blant annet Jan-Aage Torp som har uttrykt lignende synspunkter. Imidlertid vil ikke Sveriges Kristne Råd omtale “Bibelbrenning” som hatkriminalitet, så ut av dette kan vi nok konkludere med at den økumeniske organisasjonen i Sverige verdsetter Koranen og muslimenes følelser mer enn følelsene til bibelske kristne

Sveriges Kristne Råd er en økumenisk organisasjon som består av den svenske statskirke, den katolske kirke, Adventister, Trosbevegelsen, forskjellige lutherske kirker og frikirker. En oversikt hvilke religiøse samfunn som tilhører denne økumeniske organisasjonen kan finnes her.