Svensk soldat nektet å delta i homoparade -kan bli straffet

En svensk soldat som ikke syntes noe om at det svenske forsvaret deltok i paraden under gay-pride i Stockholm risikerer å bli straffet for ordrenekt, melder den svenske avisen Dagen. Soldaten syntes ikke forsvaret skulle medvirke i slike typer arrangement og nektet derfor å følge ordre å delta. Hans befal har nå anmeldt hendelsen til   Försvarsmaktens personalnemd og befalet mener han bevist har nektet å utføre sitt arbeid. Når befalet forklarte soldaten at å delta som sjåfør i homoparaden ikke var valgfritt, skal soldaten ha svart; “Sug på den du”

. Det hele endte med at en annen person ble kalt inn for å utføre oppgaven. I anmeldelsen av soldaten påpekes det at soldaten også tidligere skal ha hatt vansker med å underordne seg befalet. Straffen kan bli reduksjon i dagpengene eller en advarsel, heter det videre. Det er intet så langt som tyder på at soldaten av religiøse grunner nektet å delta, men det er ikke vanskelig å forstå at enkelte faktisk motsetter seg å delta i slike arrangement. For en kristen soldat som ønsker å følge Jesus vil det selvfølgelig være vanskelig å delta i noe som på et så fundamentalt område bryter med det bibelske budskapet. Slike arrangement burde være frivillig og valgfritt for militært personell. Deres oppgave er ikke å gå homoparader, men å forsvare sitt land og utføre militære plikter.