Svein-Magne Pedersen: “I dag blir folk pådyttet usannheter og løgner. Man bruker repetisjonstaktikken: “Holder sannheten nede i urettferdighet.”

“Radikal kjønnsteori og usannheter om klima er to ytterligheter som folk blir pådyttet. Til slutt tror man på disse uvitenskapelige påfunnene. Vi som mener noe annet, blir sett på som raringer, uopplyste og gammeldagse. Det ser ut som om hver generasjon må gjøre sine feil før de lærer ved å se frukten av sine gjerninger: tomhet, mentale, følelsesmessige og fysiske skader. Og imens går verden sin skjeve gang videre,” skriver evangelist Svein-Magne Pedersen på Facebook

Og Pedersen fortsetter: “Vi som ser lyset bør bremse utviklingen ved å gå imot utviklingen. Den beste måten er at folk blir frelst slik at Sannhetens Ånd kan fortelle dem livets udødelige sannheter. Vi trenger vekkelse – og den kommer, for mennesker er åndsvesener som ikke blir tilfredsstilt på annen måte enn gjennom gjenfødelsen. Alt annet er jag etter vind. Det er bare en som er Sannheten, Veien og Livet,” skriver Pedersen og blir selvfølgelig hakket på av Hanvoldkanalen. Det er ikke vanskelig å gjenkjenne den åndsmakt som står bak folkene på Hanvoldkanalen. Alltid spydige, alltid kritiske, alltid anklagende. Annbjørg Midthus skriver som sant: “Norge står for skeiv kjønnsteori og forførelse. Det tjener ingenlunde samfunnet annet enn negativitet,” og la oss legge til: Den samme ånd driver Hanvoldkanalen.