Svein-Magne Pedersen: “Alt med Covid er av det onde, satt i gang av onde mennesker som vil ha kontroll over verden”

Alt med Covid er av det onde, satt i gang av onde mennesker som vil ha kontroll over verden. Fruktene er splittelse,skader og død. “De som har tatt giftsprøyta, trenger å få restartet kroppen gjennom bønn og Guds kraft, få ut giften før skaden blir verre. Noen som har fått forbønn, har vitnet om sin helbredelse,” skriver evangelist Svein-Magne Pedersen på Facebook mandag. Selv om Covid er forsvunnet fra avisenes oppslag er det ennå folk som sliter med store helseplager etter giftsprøyten. Andre kan slite med plager etter PCR testen. Gud kan helbrede og kapsle inn stoffene som er i giftsprøytene og Guds Sønn er fremdeles den som er gitt all makt i himmel og på jord!

Bønn er det viktigste kommunikasjonsmiddelet vi har med den levende Gud. Gjennom Hans ord vi finner i Bibelen kan vi lese om Hans veldige gjerninger og Skriften tegner et bilde av en mektig Gud. I 5 Mos 4,7 kan vi lese dette spørsmålet om Gud: “For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er det så nær som Herren vår Gud er oss, så titt vi kaller på ham?” Bønn til Gud Fader i Jesu Kristi navn kan snu opp ned på alle ting. Kan gi helbredelse til syke kropper og legedom for syke sjeler. Jesu Kristi blod renser for all synd og apostelen Peter skrev dette: “….for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene,  men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, han som forut var kjent, før verdens grunnvoll blev lagt, men blev åpenbaret ved tidenes ende for eders skyld,” (1 Pet 1,18-20) Det er en grunn til at evangelist Pedersen kan skrive at “de som har tatt giftsprøyta, trenger å få restartet kroppen gjennom bønn og Guds kraft, få ut giften før skaden blir verre. Noen som har fått forbønn, har vitnet om sin helbredelse,” -og grunnen er ene og alene Jesu Kristi blod som ble utøst på Golgata kors til syndenes forlatelse. Det er på grunn av Jesu blod og hans vidunderlige verk på Golgata at vi frimodig kan proklamere at vi er frelst, født på nytt og har fått bønnerett hos Faderen.

4 tanker om “Svein-Magne Pedersen: “Alt med Covid er av det onde, satt i gang av onde mennesker som vil ha kontroll over verden”

 1. Folk bør ta Pedersens advarsler alvorlig.
  Min vaksinerte tante døde brått og uventet forrige torsdag.
  Den vaksinen er rene giften for mennesker.

  7
  1
  • Kondolerer.
   Det har vært mange vaksinerte som har dødd brått og uventet.
   Trist.

   2
   1
  • Ikke en gang NRK,s artikkel om blir tatt seriøst av flere, spesielt virker det som noen av de som skriver her inne, standhaftig står på at dette er trygt samme hva som kommer frem.

Det er stengt for kommentarer.