Stortinget sviktet folk flest -vil bare gi krisehjelp til de få som har krav på bostøtte eller er på sosialhjelp

Trygve S Vedum kandidater Sp, stortingsvalget 2013Et enstemmig storting vedtok i dag å gi økonomisk krisehjelp til skyhøye strømregninger til et lite mindretall av befolkningen. Stortingets vedtak blir av mange oppfattet som en hån mot de mange hundretusen nordmenn som kommer til å slite med å betale strøm gjennom en kald, dyr og mørk vinter. På Facebookgruppen “Vi som krever billigere strøm” med rundt 80 000 medlemmer er vreden over stortinget nå stor, og gruppen vurderer å kaste ut SP leder og finansminster Trygve Slagsvold Vedum som har vært medlem av gruppen. Folk tyr nå til Facebook for å få ut sin vrede og skuffelse over at et samlet storting ser ut til å vende dem ryggen. Dagens vedtak i Stortinget betyr at det overveldende flertall av befolkningen ikke får hjelp av AP og SP som kan leve i trygg forvisning om at det er fire år til neste valg og innen da har velgerne glemt dette sviket mot befolkningen.

En kald, lang, mørk og dyster vinter ligger foran det norske folk. Renteøkning, skyhøye strømregninger, eskalerende inflasjon på matvarer, avgiftshopp på det aller meste vil gjøre at de fleste av oss bør forberede oss på tider med betydelig mindre kjøpekraft. Mange kan komme til å risikere at strømregningen blir langt mer enn fordoblet og verken regjeringen eller stortinget ser ut til å være villig til å gi “folk flest en hjelpende hånd i møtet med krisen som kommer. Medlemmene av Facebookgruppen “Vi som krever billigere strøm” har god grunn til å være rasende på finansminster Trygve Slagsvold Vedum som er medlem av gruppen. At mange i gruppen vil kaste han ut har vi stor forståelse for. Støre, Vedum og et enstemmig storting har sålangt valgt å gjøre narr av store deler av befolkningen ved å gi krisehjelp kun til de få som sorterer under husbankens bostøtte og sosialhjelp. De fleste trygdede, uføre og pensjonister ligger rett over maksgrensen for å ha krav på bostøtte, og dette var også noe alle stortingsrepresentantene er klar over. Sosialhjelp går primært til innvandrerfamilier, asylsøkere og et lite antall rusmisbrukere og ledige som har mistet rettighetene til dagpenger.  Tilsammen vil stortinget gi hjelp til 66 000 mennesker i Norge, noe som betyr at det store flertall er overlatt til seg selv av Stortinget.

Stadig færre får bostøtte -en krisehjelp til svært få

Etter 8 år med Erna Solberg og en borgerlig regjering har stadig færre kvalifisert til å få husbankens bostøtte. Reduserte takster og endringer i skatteordningen har gjort at stadig færre har krav på bostøtte. Søkelys har testet ut bostøttekalkulatoren får å finne ut hvor lav inntekt du egentlig må ha for å ha rett til bostøtte. Vi har tatt utgangspunkt i tallene som gjelder for Kristiansand kommune for 2021 og tar for oss noen eksempler

  1. Enslig ikke på trygd inntekt 21 000 pr mnd brutto, husleie 9500 avslag. maks inntekt for å kunne få bostøtte for en enslig som ikke er på trygd er 20 875 kroner. Dersom du er enslig og tjener mer enn 20875 kroner pr mnd har du ikke rett til bostøtte.
  2. Enslig trygdet. (ufør-alderspensjonist) Inntekt 21000 pr mnd brutto, husleie 9500,  ikke rett til bostøtte. Samme grense som enslig som ikke får trygd.
  3. Ung ufør: inntekt 23000 brutto pr mnd, husleie 9500 vil ha rett til bostøtte. Maks inntektsgrense for ung ufør er 23 487 kroner. Med andre ord, dem som er godkjent som ung ufør har rett til å tjene mer brutto pr mnd og i tillegg få bostøtte og krisehjelp til strøm. Slitere som har jobbet i lavtlønns-yrker og har brutto rett over minstepensjonen har ikke rett til bostøtte og strømhjelp
  4. To-personers hustand samlet inntekt brutto 25 000 pr mnd, 11000 i husleie. Har ikke krav på bostøtte da maksinntekten for en to-personershustand er 24 666 kroner brutto pr mnd.
  5. To personer pensjonister/uføre ektepar, inntekt 25000 pr mnd, 11000 i husleie. Har ikke rett til bostøtte da maksimal inntekt for to personer er kroner 24666
  6. To personer hvor en er ung ufør: Inntekt 27 000 brutto vil ha rett til bostøtte: Øvre inntektsgrense for to hvor en er ung ufør er 27 537. Igjen ser vi at ung ufør status betyr høyere brutto trygd, rett til bostøtte og rett til krisehjelp. Slitere som får en hundrelapp i mnd mer enn minstepensjonen får verken bostøtte eller krisehjelp til strømmen som er like dyr for dem som for andre.

Oppsummering er at stortingsflertallet vedtak i dag vil gjelde de svært få som oppfyller kravene til bostøtte eller lever på sosialhjelp. Vi snakker her om omkring 114 000 og 160 000 innbyggere som vil kunne få hjelp. De aller fleste lavinntektsgruppene som uføre og pensjonister har etter skatte og uførereformen vedtatt av stortinget en bruttoinntekt som ligger rett over inntektstaket bostøtten forutsetter. Den eneste gruppen som kom godt ut av den vedtatte reformen er gruppen “unge uføre” som både har ekstra utetalt i trygd og i tillegg har et høyere inntektstak enn det andre uføre og pensjonister har. Det er ikke uten grunn at mange nå tyr til Facebookgruppen “Vi som krever billigere strøm” for å frese ut sin vrede over stortinget. Det stortinget i dag vedtok er en hån mot befolkningen som allerede er presset økonomisk av høyere inflasjon og økt rente. Støre-regjeringen bør se til Frankrike og andre europeiske land og hoste frem en ordning med en krisesjekk til landets husstander. Det er kanskje mer påkrevd her enn i land i mellom-Europa hvor kulden ikke er like intens og langvarig som den kan være i Norge. Her bør så avgjort en krisesjekk på kroner 25000 blitt skrevet ut til alle landets innbyggere. Spesielt her i Sør-Norge hvor strømprisene er tredobbelt av det de er i Nord-Norge.