Stefanusalliansen: Pastor Wang Yi dømt til 9 års fengsel i lukket rettssak

Den kinesiske pastoren Wang Yi er dømt til 9 års fengsel i en rettssak som var lukket. Pastoren har i forkant av dommen sittet 13 måneder i varetekt. (Foto fra Stefanus-alliansens nettside)

Pastor Wang Yi i Early Rain-kirken i Chengdu i Kina, er dømt til ni års fengsel etter en rettssak der ingen fikk slippe inn, skriver Stefanusalliansen i en nyhetsoppdatering. I følge nettsiden er pastoren er kjent skyldig i ‘oppfordring til å undergrave statsmakten’ og i ‘ulovlig forretningsdrift’ mens menigheten selv uttaler at pastor Wang Yi er blitt fengslet for å «forkynne evangeliet». Menigheten opplyser også at pastoren er fratatt sine politiske rettigheter i tre år og har fått en bot på 50 000 RMB (cirka 62 500 kroner) -melder Stefanus-alliansen på sin nettside. Early Rain er en av de største og mest kjente uregistrerte kirkene i Kina, skriver Stefanusalliansen videre

Administrerende direktør Mervyn Thomas i den kristne trosfrihetsorganisasjonen CSW sier at organisasjonen fordømmer fengslingen av pastor Wang Yi.  “Pastor Wang Yi har stått opp for trua si, frimodig leia kyrkja og er blitt møtt med ein grunnlaus tiltale og dom. Vi ber kinesiske styresmakter om å legge bort skuldingane mot pastor Wang og å setje han fri saman med dei som framleis er varetektsfengsla,” seier redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen. “Pastor Wang ble varetektsfengslet sammen med over 100 andre medlemmer av Early Rain-kirken 9. desember 2018, i en storstilt aksjon fra myndighetenes side for å knekke en stor, uregistrert kirke. I august uttalte FNs arbeidsgruppe for vilkårlig frihetsberøvelse at pastor Wang og hans kone Jiang Rong, som siden er løslatt for kausjon, var utsatt for vilkårlig internering. 29. november ble Qin Defu, en av menighetens eldste, dømt til fire års fengsel for «ulovlig forretningsdrift». De fleste av de varetektsfengselde ble løslatt etter kort tid. En rekke av dem var studenter ffra andre byer, de ble sendt hjem og bedt om ikke å vende tilbake til Chengdu,” skriver Stefanus-alliansen som er opptatt med å videreformidle hvordan den forfulgte kirke har det i Kina og andre land hvor kristne er under forfølgelse.

Pastor Wang har lenge vært en uredd pastor som har tatt standpunkt i kontroversielle saker – han har kritisert tvangsaborter og massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989, skriver New York Times. I 2018 kritiserte pastor Wang regjeringens politikk overfor uregistrerte eller uavhengige kirker (også kjent som «huskirker») som Early Rain. Det reviderte lovverket om religiøse spørsmål, som ble introdusert det året, strammet til statens kontroll over alle religiøse aktiviteter. Det økte presset på uregistrerte kirker – både katolske og protestantiske – for å enten å la seg registrere eller bli oppløst. Også registrerte kirker og andre trosretninger – som islam og buddhisme – er utsatt for hardt press for å la seg prege av sosialistiske, kinesiske verdier. Den 11. mai 2018 ble pastoren varetektsfengslet over natten og anklaget for å ha «forårsaket krangel og problemer» etter at myndighetene hadde arrestert eller fjernet over 200 medlemmer av Early Rain-kirken for å forhindre dem i å holde bønn for ofre for jordskjelvet i Wenchuan i 2008.

Stengte dører
Magasinet Bitter Winter hevder å ha kilder for at myndighetene fabrikkerte bevis med hjelp av tortur. Rettsaken ble holdt 26. desember. Rettslokalet var strnegt bevoktet av bevæpnet politi, og både pastorens slketninger og medlemmer av menigheten ble nektet å komme inn.– Dette er et åpenbart eksempel på religiøs forfølgelse av en fredfull forkynner i den kinesiske reformerte kirken, sier dr. Bod Fu i organisasjonen China Aid.– Denne alvorlige fengselsdommen demonstrerer at Xi Jinpings regime er fast bestemt på å være fienden av universelle verdier og religionsfrihet. Vi ber det internasjonale samfunn til å stå opp mot det kinesiske kommunistpartiet og holde dette onde regimet ansvarlig, sier Fu.

Ber om løslatelse
Det amerikanske utenriksdepartementet har bedt om umiddelbar løslatelse av pastor Wang Yi, melder blant andre South China Morning Post.

Nyheten er hentet fra Stefanus-alliansens nettside