Statsforvalteren vil vurdere muren i Krokstien 2 c på nytt -på basis av spørsmålet om urettferdig behandling

Denne muren ble godkjent mens Christensen mur som er mindre er ulovlig.

Christensen har dokumentert at flere tilsvarende murer ala hans er blitt godkjent og mener det er en forskjellsbehandling. Den mye omtalte støttemuren blogger, evangelist og bussjåfør Jan Kåre Christensen har satt opp mot Stormyrveien får en ny runde hos Statsforvalteren. Denne gang skal Statsforvalteren ta stilling til om Christensen er utsatt for forskjellsbehandling da Christensen har funnet frem til flere tilsvarende og kanskje ennå høyere murer som er blitt godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo i nyere tid. Christensen har i skriv sendt både bygningsetaten og Statsforvalteren dokumentert at langt større og skjemmende murer er blitt godkjent av etaten mens de har vært avvisende til absolutt alt som kommer av søknader fra Christensen.

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen gir seg ikke.

Christensens mur mot Stormyrveien er ulovlig, men nå skal Statsforvalteren gå gjennom saken på nytt.

“Plan og bygningsetaten her i Oslo ligner mer på et Bingo lokale enn en rettferdig og seriøs etat!,” skriver Christensen på egen blogg. Han viser til en gigantisk mur som er blitt godkjent av PBE og på egen blogg har Christensen lagt ut flere eksempler på murer som er blitt godkjent av bygge-etaten mens hans mur er erklært ulovlig og må rives. Christensen som er ilagt massive tvangsmulkter akter ikke å gi seg og har klaget den åpenbare forskjellsbehandlingen inn for Statsforvalteren. I et skriv datert 28 mars 2023 skriver Statsforvalteren dette: “Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren på deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren på deres eiendom også må godkjennes. Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det på bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken,” skriver Statsforvalteren som dermed vil gå gjennom og vurdere hvorvidt Christensens anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken. Christensens dokumentasjon og fotografier fra tilsvarende murer i Oslo-området som er godkjent av Plan og bygningsetaten i Oslo viser at det er litt vilkårlig og tilfeldig hvem som får godkjenning fra etaten. Litt som å vinne eller tape på bingo. En ting har Christensen gjennom sin kamp mot de offentlige etater demonstrert -og det er at han ikke er en mann som gir opp. Han mener seg utsatt for en urett og fortsetter å kjempe. Hele skrivet fra Statsforvalteren kan leses her

 

9 tanker om “Statsforvalteren vil vurdere muren i Krokstien 2 c på nytt -på basis av spørsmålet om urettferdig behandling

 1. Dette går til seier for Christensen. Vil bli pinlig for PBE dersom statsforvalteren omgjør vedtaket. De har lagt all prestisje i dette.

 2. Håper han vinner frem og at muren og trappen hans får stå. JKC skal ha for å være utholdende.

  7
  1
  • Utholdenhet kan vel ikke være avgjørende i seg selv? Dersom en forbryter tviholder på usannheter, bør hun eller han ikke til sist få viljen sin bare på grunn av dette?

   1
   1
  • Aril de som er kriminelle her, er ikke vi. Men myndighetene, derfor vil de se på saken en gang til.

  • Poenget er at det går an å bruke fornuft i denne saken, og at både mur og trapp burde få stå. Hvordan JKC har uttalt seg om flere av disse som er involvert i saken, trenger ikke jeg være enig i, men jeg kan ønske at muren og trappen kan få stå, da begge har en funksjon.

 3. Takk, vi har kommet meget langt.
  Men det er viktig ikke å glede seg for tidlig.
  At vi får saken opp igjen og de bebuder at de skal omgjøre vedtaket er enormt!
  De skriver følgende:
  «I de nye henvendelsene til Statsforvalteren opplyser dere om at ønsker å anke saken til oss. Dere skriver at dere ikke får svar fra kommunen, og anfører at kommunen forskjellsbehandler når den tidligere har tillatt oppføring av støttemurer på andre eiendommer, men ikke på deres eiendom. Det er særlig Stormyrveien 9 og Slyngveien 9 dere viser til. Videre skriver dere at dere håper Statsforvalteren tar tak i saken, og at dere får godkjent mur, trapp og bod.

  Slik Statsforvalteren forstår henvendelsene, ønsker dere at vi gjør en ny vurdering av spesielt støttemuren på deres eiendom i Krokstien 2 C. Når dere viser til at kommunen har tillatt støttemurer på andre eiendommer, forstår vi dette som et argument for at støttemuren på deres eiendom også må godkjennes.

  Etter vår vurdering, vil det være naturlig å vurdere anførslene om usaklig forskjellsbehandling i byggesaken i Krokstien 2 C. Denne saken har saksnummer 2022/4951. Statsforvalteren vil i løpet av kort tid gjøre en ny gjennomgang av saken, og vurdere om det på bakgrunn av deres anførsler er grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak i saken.»

  3
  1
 4. Jeg beundrer standhaftigheten til ekteparet Christensen.

  Håper virkelig at dere får medhold denne gangen. Kleptokratiet og korrupsjonen i Oslo kommune fortjener en offentlig eksponering. På disse andre byggesakene det vises til, så er det nok bæreposer fulle av kontanter som har fått fart på sakene.

  Akkurat som hos JKC sin gamle arbeidsgiver, KlossBuss….

Det er stengt for kommentarer.