Statsforvalteren i Oslo og Viken har fratatt Jehovas Vitner statsstøtten for 2021

Det kontroversielle trossamfunnet “Jehovas Vitner” eller JW org mister statsstøtten for 2021. Dette har statsforvalteren i Oslo og Viken bestemt. Årsaken til at trossamfunnet fratas statsstøtten er trossamfunnets eksklusjonspraksis.I en melding på sine nettsider skriver Statsforvalteren at de har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner, melder NRK

«Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken. NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Jehovas vitner. Ifølge Statsforvalteren innebærer eksklusjonspraksisen at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten, mener Statsforvalteren. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2.

– Hindrer retten til fri utmelding
Statsforvalteren er også kritisk til at trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. «Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter», skriver Statsforvalteren.– Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd, skriver Statsforvalteren. Vedtaket kan klages på til Barne- og familiedepartementet innen 3 uker etter at det er mottatt, skriver NRK i sitt oppslag.

Dette skriver statsforvalteren

Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.

Rett til fri utmelding
Eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette vil også gjelde for medlemmer som frivillig har forlatt trossamfunnet. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2.

Eksklusjon av barn
Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.

Statsforvalterens skjønn – tilsynsmyndighetene kan nekte tilskudd
Jehovas Vitner har ved flere anledninger forsvart eksklusjonspraksisen. Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene. Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler. Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd. Dette er i tråd med trossamfunnsforskriften § 11 tredje ledd.

Én tanke om “Statsforvalteren i Oslo og Viken har fratatt Jehovas Vitner statsstøtten for 2021

  1. At Jehovas Vitner mister statsstøtten er bare positivt,med den vranglæren de driver med.

Det er stengt for kommentarer.