Stadig flere får betalingsproblemer -billån og leasing går til inkasso mens Norge svir av milliarder av kroner på krigen og Ukraina

Mens stortinget og Jonas Gahr Støre har bevilget 75 tusen millioner kroner til krigen i Ukraina, begynner nå vanlige folk i Norge og kjenne på de økonomiske nedgangstidene Europa er inne i. Til tross for at levekostnadene har økt mye gjennom 2022 har ikke antallet inkassosaker steget. Før nå, melder E24.no “Betydelig økning i billån-inkasso: – Det første sykdomstegnet,” heter det i overskriften i E24. Nærmest som en usynlig svulst vokser nå folks økonomiske problemer, mens våre handlingslammede folkevalgte ignorerer folk flest og bruker millarder på panservogner, artikkeri og våpen til krigen mot vår nabo i Øst.

“Nå er det vanlige folks tur,” het da Jonas Gahr Støre tok over makten i Norge. Det Støre egentlig mente å si at nå er det vanlige folks tur til å stå i matkø, nå er det vanlige folks tur til å pådra seg inkassogjeld og betalingsanmerkninger -samtidig som millardene strømmer ut av statskassa og inn i lommene på våpenprodusenter. “Økningen er betydelig og varsellampene blinker, melder selskapet. – Nå begynner betalingsproblemene å treffe bredere. Hittil har inflasjonen påvirket nordmenn med lav inntekt, men nå spiser betalingsproblemene seg oppover til de med høyere inntekt, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum,” i følge E24. Også hos inkassobyrået Kredinor ser de økning i saker for bilån og leasing. Varsellampene burde blinke kraftig hos Stortings-representantene som ser ut til å tenke alt annet enn “alt for Norge”. -Nå er det åpenbart “alt for krigen mot Russland” som styrer de folkevalgtes beslutninger. Selv om vi nå kan se at stadig flere nordmenn sliter med å holde hodet over vannet, ser det likevel ut som om flertallet har slått seg til ro med at Jens Stoltenbergs “våpen er veien til fred” evangelium er sant. Nordmenn har tydeligvis ennå ikke helt forstått at for Støre og Stortinget er det “Ukraina og krigen mot Russland” som er jobb nummer en. Også for redaktør Gard Steiro i VG er krigen jobb nummer en. I en lederartikkel fredag slår Steiro fast at “krigen må vinnes” og han roser det faktum at Norge skal svi av 75 milliarder kroner på krigen og Ukraina. I tillegg har Støre åpnet lommeboken opp også ved å understøtte andre lands donasjoner. Med andre ord kan andre land gi våpen til Ukraina -mens nordmenn betaler regningen. Og som vanlig i msm, er det stort sett bare halleluja rop å høre fra saueflokken som lar seg lede av politisk korrekte røster som VG og Gard Steiro…