Søkelys med ny layout?

Søkelys har etterhvert fått mange besøkende og derfor jobber vi med en ny layout for å gi deg som leser en mer oversiktlig nettside hvor du også vil få mulighet til å kommentere det vi skriver. Det er ennå litt usikkert når vi vil legge om, men vi antar at det vil være på plass i løpet av september eller oktober måned.

Red