Sjokkutvikling: Ukraina får sikkerhetsgarantier for å bli fullt NATO-medlem – Russland: ‘Du vil se jorden brenne og sement smelte’

Fra WarNews 24/7: Full fart mot tredje verdenskrig – Hva NATO-planen legger opp til  “Verden er på vei mot tredje verdenskrig etter at Ukraina avduket en sikkerhetsgarantiplan som sier at landet vil søke å bli et fullverdig medlem av NATO. Dette betyr igjen – dersom det gjennomføres – at Ukraina vil kunne påberope seg den berømte artikkel 5 i Alliansen, om bistand fra allierte dersom en stat blir angrepet, en mulighet som fikk Russlands tidligere president til å eksplodere. Den tidligere russiske presidenten og visepresidenten i sikkerhetsrådet, Dmitrij Medvedev, har igjen advart om at Ukrainas forslag kan føre til en «tredje verdenskrig».

Det er det greske nettstedet WarNews 24/7 som melder dette. “I et Telegram-innlegg påpekte Medvedev at Ukrainas tilslutning til NATO ville bety at andre NATO-medlemmer måtte hjelpe til med å forsvare det mot Russland – og dermed anta at Russland ville fortsette å angripe Ukraina? – mens de legger til at hvis NATO på denne måten håper å svekke Moskva, så vil det se “jorden brenne og sementen smelte”. Det var en apokalyptisk advarsel av bibelske proposjoner som ble servert av den tidligere russiske presidenten og visepresidenten for det russiske sikkerhetsrådet. Les artikkelen fra WarNews her

Kommentar: Drønn av hovslag -krigens vinder og en ånd av konflikt

En ånd av krig ser ut til å feie over verden og drønn av hovslag fra apokalypsens ryttere høres fra mange av verdens konfliktområder. Jesus sa engang at ” Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden. (Joh 3,8) Et menneske som er født av Guds ånd vet hva det betyr og vet også at Guds folk og Jesu Kristi kirke er ikke av denne verden. Derfor høster vi også stadige anklager, fordømmelse og kritikk fra dem som tilhører denne verden og ikke har smakt den kommende verdens krefter. Vi har smakt Guds gode Ord og fått oppleve Guds kraft og Guds Ånds mektige berøring i våre liv -og er således et annerledes folk. Vi elsker ikke denne verden og det som er i den fordi Guds Ord sier: ” Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; ” (1 Joh 2,15) Og apostelen Johannes fortsetter: “..for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.”

La deg forlike før din siste time er kommet

Vi er sendebud i Kristi sted som ber mennesker forlike seg med Gud, omvende seg og komme til tro på Kristus Jesus, før det virkelig braker løs, men selv når det braker løs, når endetidens trengsler rammer verden -er det håp og mulighet til å finne håp og frelse i Kristus Jesus. Midt i alle verdens stormer og truende konflikter er Jesus Kristus vårt vern og vår borg. I Kristus har vi et trygt og sikkert skjulested, og vi kan løfte våre ansikter og lengte etter å skue Ham som komme skal. Slik er det ikke med verdens barn. “De står utenfor Kristus, er utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden,” skrev Paulus. Nettopp derfor må vi i krisetider som nå, -med frafall, mange falske profeter og krig og rykter om krig, peke på Yeshua Jesus Kristus som verdens håp og lys. Kristus er vår fred i en krigers verden. Kristus er en broder ved vår side som går i forbønn for sine og som står med oss i trengsel og angrep fra onde mennesker og falske brødre.

Det blinker alvorlig rødt fra mange konfliktområder. Vi har krigen mellom NATO og Russland i Ukraina. Vi har reell krigsfare mellom Amenia og Aserbajdsjan som har opplevd omfattende militær aktivitet de siste døgnene. Vi har krisen mellom Hellas og Tyrkia som lett kan bli en militær konflikt mellom de to Natolandene.  Vi har nå en full proxykrig i Midtøsten mellom Iran, deres proxyer og Israel. Mange frykter og tror at Israel enten alene eller i sammen med USA vil slå ut Irans kjernefysiske ambisjoner for å hindre at Iran utvikler atomvåpen. Et slikt angrep vil kunne utløse ragnarokk i Persia-bukta og fremprovosere Hizbollah til massive rakettangrep mot Israel.  En slik krig vil kunne sette Midtøsten ytterligere i flammer. I tillegg har vi krigstromming mellom Kina og Taiwan og også mellom Serbia og Kosovo. I Syria som er den “glemte krig” fortsetter proxykrigen mellom Assad regjeringen støttet av Iran og Russland og ulike muslimske og kurdiske millitser kontrollert av Washington. Denne krigen har pågått siden den arabiske vår og ser ikke ut til å få noen ende. I Guds ord står det svært mye om krig og Jesus sa: “Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  Men alt dette er begynnelsen til veene. -Og Jesus fortsetter sin tale med: “Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.  Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;  og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.” Vi opplever i dag at lovløshet, urettferdighet og kjærligheten er blitt borte blant de fleste. Frafallet fra Guds Ord pågår overalt. De vestlige folkekirkene blir stadig mer og mer jordiske og liberale. Homoseksualitet og seksuellt mangfold hylles av kirken slik pastor David Wilkerson advarte om i sine mange profetiske bøker. Men festen er snart over, slo pastor Wilkerson fast i sin bok som på norsk hadde tittelen “Festen er over!”. Vi nærmer oss gjengjeldelsens dager fra Herren. “En nidkjær og hevnende Gud er Herren, en hevner er Herren og full av harme; en hevner er Herren mot sine motstandere og en som gjemmer på vrede mot sine fiender,” leser vi i Guds dyrbare ord. (Nahum 1,2) Gud har tilbudt oss sin nåde og tilgivelse gjennom Kristi sonende død på korset, men Vesten har forkastet tilbudet, spyttet på Guds bud og ord og vendt Ham ryggen i pride og stolthet. En dag er nådetiden over. En dag vil syndebegeret renne over. Lysestaken er i ferd med å bli flyttet og befolkningen i den post-kristne vestlige verden befinner seg nå i prosessen av forherdelse. “Og jeg sendte til eder alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent, og sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og bedre eders gjerninger og følg ikke andre guder for å tjene dem! Så skal I få bo i det land jeg har gitt eder og eders fedre. Men I vendte ikke eders øre til og adlød mig ikke,” sa Jahve Gud gjennom sine profeter. (Jer.35,15)

4 tanker om “Sjokkutvikling: Ukraina får sikkerhetsgarantier for å bli fullt NATO-medlem – Russland: ‘Du vil se jorden brenne og sement smelte’

 1. Det jeg har merket meg med Ukrainas president Zelensky, er at han flere ganger har oppfordret vesten til å starte en verdenskrig. Ikke bare Putin styres av den onde, men også Zelensky. Men vesten opphøyer denne mannen som gud. Zelensky er villig til å bidra til en stor verdenskrig med katastrofale utfall, samtidig som han tror det vil redde Ukraina og knuse Putin. Glemt det. Russland har en doktrine om at verden ikke skal eksistere uten Russland. Viss man vil utslette Russland, vil Russland utslette verden. Det er bare tapere ved at Ukraina blir med i Nato. Det er selvmord.

  3
  2
 2. Kjell Andersen : Dette du skriver her er sanne ord i rett tid. Jeg tilføyer AMEN !

  3
  2
  • Tullprat som vanlig
   Ukraina kan ikke bli medlem av NATO så lenge det pågår en konflikt i landet. Dette gjelder både Krim og utbryterrepublikkene.

   4
   1

Det er stengt for kommentarer.