SITUASJONEN I EUROPA OG RUSSLAND PÅ DET PROFETISKE KARTET.

“Hvor befinner vi oss i dag på det profetiske kartet? Hva med Russland i profetiene? Hva vil skje i Europa ut fra det profetiske kartet? Det er 30 land i NATO for tiden. Under den sjuårige trengselstiden som kommer etter bortrykkelsen av menigheten (Dan 9:27, også kalt «en trengselstid for Jakob», Jer 30:7), vil Antikrist fremstå som leder for et sterkt 10-maktsforbund, innenfor grensene av det gamle Romerriket (Dan 7:24). Hva vil skje med NATO-samholdet? Hva med EU med 27 medlemsland? Dette kan se ut som vi nå eller senere vil få en krig som vil splitte Europa og avskallede NATO og EU. Ut av krigen(e) vil en ny koalisjon av land slå seg sammen,” skriver evangelist Svein-Magne Pedersen på Facebook onsdag.

En ny sammenslutning av 10 stater vil komme på plass, med en sterk verdensleder – Antikrist i en sammenslutning med en verdenskirke, «den store skjøge» med base i Rom, byen bygd på de “sju fjell” (Åp 17:9). Konturene av et russisk angrep på Europa er klare. 10 land vil stå igjen. Om det blir en atomkrig i Europe er det vanskelig å ha noen formening om. En atomkrig i stor skala vil det i alle fall ikke bli, for Antikrists rike i Europa vil være inntakt helt til Jesus kommer. En tid vil Antikrist ha kontroll over hele verden, og han vil bli tilbedt som Gud (Åp 13:3.😎. Men Jesus sier at et av endetidstegnene er “kriger og rykter om krig” (Mat 24:6). Åpenbaringen skildrer alvorlige kriger i endens tid (Åp 6:1-11).

Kontroll vil vil også den russiske lederen Gog ha, samt hans mange partnere i en senere krig mot Israel (Esek 38:2-6). Russland går ikke under i en krig med Nato!
USA nevnes ikke i Bibelens profetiske bøker. Dette landet vil gå sakte nedover og ikke være et faremoment når Russland angriper Israel. Men Russland vil bli møtt med ild fra himmelen «på Israels fjell» (Esek 39:2-6). Gud alene forsvarer Israel og ødelegger Gogs hær. Når stormaktene Antikrist og russernes Gog er inntakt på denne tiden, så vil det neppe bli plass for en verdenskrig i dag, ut fra det profetiske kartet. Men kriger kan det bli, for medlemslandene i NATO og EU vil bli avskallet og gå opp i Antikrists 10-maktsforbund, som vil være en del av det gamle Romerriket (Dan 7:24).
Profetisk sett går vi tøffe tider i møte. Det eneste lyspunktet er at det vil bli en «brudevekkelse» blant Guds folk («hans brud har gjort seg rede», Åp 19:7). Samtidig vil det bli et stort frafall fra troen (1 Tim 4:1; Mat 24:11; 2 Tess 2:3; Åp 13:24). Både Gud og Satan vil ha «vekkelse». Men jeg venter på Jesus – ikke Antikrist. Jeg håper at han kommer før en krig med Russland får skade mange av Europas land og splitter opp kontinentet.

Når Antikrist oppstår på verdensarenaen med 10-maktsforbundet, er vi borte. Paulus beskriver denne hendelsen slik: «Bare at den som nå holder igjen, må bli TATT BORT. DA skal den lovløse åpenbares …» (2Tess 2:7-8)
De kristnes bønn, tilstedeværelse og forkynnelse er en bremsekloss for Antikrists fremtreden. Ifølge Jesus er vi lys og salt i verden. Jesus og bortrykkelsen av menigheten kommer FØR Antikrist og 10-maktsforbundet («ti Horn,» «ti kroner», Åp 13:1). Jesu gjenkomst er nær forestående. Er du klar mår basuner lyder (1 Tess 4:16)? Jeg venter ikke på Antikrist, jeg venter på Kristus (Hebr 9:24)!

3 tanker om “SITUASJONEN I EUROPA OG RUSSLAND PÅ DET PROFETISKE KARTET.

  1. Godt å se at Svein M. Pedersen har rett syn på bortrykkelsen, som skjer før trengselen.

  2. Han er bra. Men 10 statsforbundet har ikke først og fremst med Roms ånd å gjøre – mer med Islam å gjøre. Okkultistene har delt opp verden i 10 deler – der Antikrist vil styre. EU er bare en del av alt sammen – men det er i Midtøsten – alt det profetiske vil skje.

    2
    1

Det er stengt for kommentarer.