Shai Linne – kjemper for Guds ord med bønn og rap musikk

Den kristne artisten Shan Linne bruker sin musikk til å advare mot falske profeter og religiøse bedragere. Foto: Søkelys

Kristen rap artist advarer mot falske lærere. Rap låt som navngir kjente forkynnere som ulver i fåreklær vekker reaksjoner  Shai Linnes siste låt “Fal$e Teacher$” som blant annet navngir Benny Hinn, Kenneth Copeland. TD Jakes, Joyce Meyer og en rekke av de andre populære velstands forkynnere har skapt sterke reaksjoner. Den amerikanske artisten som har skrevet sin sang ut fra kjærlighet til troende søsken i fattige afrikanske land møter nå motbør fra de krefter som ønsker å infisere også afrikansk kristendom med materialisme og velstands jag. “Det sanne evangeliet om Jesu død på korset for våre synders skyld overskygges av falsk teologi som lover folk gull og grønne skoger,” sier Shai Linne. Hensikten med den oppsiktsvekkende sangen er å forkynne frihet for dem som er bedratt av velstands evangeliet og samtidig hjelpe mennesker med å finne det sanne evangeliet,” sier rap artisten som nå hylles av mange ordinære kristne som har gått trett av å finansiere velstands forkynnernes luksuriøse livsstil, BMWer og endog private jetfly. Les mer