Sender mailer til Hanvold og TV Visjon Norge for å advare mot den falske apostelen som skal preke til uka

Omstridt “apostel” flys inn i egen jet til mandag

jan-hanvoldMange troende reagerer med avsky på at Jan Hanvold og TV Visjon Norge slipper løs den falske apostelen og profeten  Guillermo Maldonado som skal gjeste norske tv seere via Visjon Norge om knappe to uker. Apostelseansen vil bli avholdt i “Oslofjord Convention Center” som er eid av den religiøse sekten Smiths Venner. Mange reagerer nå på at Jan Hanvold slipper til en åpenbart falsk profet. Mens Hanvold selv kan fortelle at 200 lokale pastorer i Østfold har meldt sin ankomst til Smiths Venners lokale skriver også enkelte brev og mailer til Hanvold hvor han advares mot å slippe løs denne forførelsen

Den ekstreme framgangsteologien som ble presentert som profeti i vår tidligere sak omkring den kommende seansen med Guillermo Maldonado har skapt debatt og mail-visjon-norgereaksjoner blant flere. Mens enkelte har skrevet kommentarer har noen gått til det skritt å sende epost til TV Visjon Norge etter tilskyndelse fra Den Hellige Ånd som advarer dem og Jan Hanvold mot å slippe løs disse forføreriske krefter over det norske kristenfolket. I mailen Søkelys har fått tilgang til skriver avsender “Jeg er en eldre stillferdig kristen kvinne. I dette tilfelle-med invitasjonen av Maldonado, kjenner jeg at Den Hellige Ånd, taler sterkt om at jeg skal advare dere. Har allerede sendt to meldinger om dette. Ta en titt på  Maldonado’s taler som ligger på You Tube. Hør hva han selv sier. Det er et hårreisende falskt evangelium han kommer med. Dette vil bli spredd til tusener av mennesker og vil føre mange til fortapelse. Det er faktisk mange mennesker der ute som kobler ut både bibelens ord og sunn fornuft når de får budskap som “klør i øret”. Husk hva kvinnen fra Valdres fortalte Emanuel Minos. At et falsk velstandsevangelium ville spre seg blant kristne. Synd at Visjon Norge er døråpner for dette. Kan noen der hos dere advare Hanvold? For han drar Guds dom ned over kanalen.

Avslører bløffen

I en annen epost Søkelys har fått tilgang til vises det til en video på You Tube hvor apostelens bløff blir avslørt og kvinnen skriver: “I dette hårreisende klippet fra  Maldonado’s ministry lages det gull av olje. Samtidig på klippet avsløres det hvordan bløffen gjøres.  Maldonado skriker som en gal, og forsamlingen er i ekstase. Jeg sier igjen: HVORDAN KAN HANVOLD FINNE PÅ Å SPOTTE GUD ved å gi denne svindleren rom på Visjon Norge??? Der må da være noen av dere som har åndelig email-visjon.norgegangsyn og kan fortelle Hanvold at han er på ville veier!  Forførelse fra  Maldonado fører mennesker til fortapelse. Våkne opp!  Vær så snill å se hva denne sjarlatanen virkelig står for. Hvorvidt den kristne kvinnens epost er kommet Hanvold for øret vites ikke, men i følge Jan Hanvold selv har så mange som 200 lokale pastorer meldt sin ankomst så langt til “apostelens” møter i lokalene til Smiths Venner og Hanvold sier videre at han forventer innrykk av flere tusen mennesker fra inn og utland.  Maldonado har med seg et team på 35 musikere og sangere som står for den manipulerende musikken i møtene og det forventes latino rytmer, skriver Hanvold videre. (saken fortsetter)

https://youtu.be/-J03-MreOpg

-Og vi forventer at helbredelser og mirakler skjer. Det er stor forventning og folk kommer ifra Romania, Polen, Frankrike, England, ifra Danmark kommer en buss på 25 stk, samt ifra Latvia andre land. 3 møter og en pastor lunch. På det skjer mye på 2 dager,” skriver Hanvold i sin status oppdatering på Facebook torsdag ettermiddag. Dermed vil etter all sannsynlighet vinden fra ekstrem framgangsteologi fortsetter å bre seg ut over Norge slik den gjorde på 1980 tallet under jappetiden inntil den økonomiske boblen brast og sendte den vestlige verden, framgangsteologiske menigheter inkludert, inn i resesjon og tilbakegang. Det tragiske er at velstandsevangeliet etterlater seg et hav personlige tragedier og mennesker som erfarer seg lurt. Hanvold gjør klokt i å lytte til korrigerende formaninger, men vanen tro vil han nok velge å ikke forholde seg til budskapet.

Grunn til å advare mot forførelsen

At 200 lokale pastorer velger å sette av sin tid til denne forførelsen vitner om at de åndelige hyrder i Norge ikke bare farer rundt uten omtanke for sin egen åndelige helse, men også er villig til å la seg påvirke og rettlede av en forkynnelse som helt åpenbart er preget av manipulasjon, overtro og vranglære. Mange forkynnere har nektet å lytte til budskapet fra menn som David Wilkerson, Emanuel Minos og ikke mist til det profetiske budskapet fra den eldre kvinnen i Valdres Emanuel Minos frimodig proklamerte. Selv om mange av vår tids hyrder er blendet av lyst etter status og velstand, finnes det ennå røster som advarer, og en av dem som advarer er You Tube profilen “Nephtali1981” som står bak online fellesskapet TFG Ministries. Videoen under avslører og forklarer bløffene som er blitt så populære i enkelte kristne sammenhenger. Min skrivetekst avsluttes med formaningen fra en ekte apostel, nemlig Paulus: “La ingen bedra dere på noe vis” (2.Tess 2,3) For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. (2 Tim 4,3) 2 Tim 4,4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.

Vi har valgt å fjerne navn og epost adresse til kvinnen som har sendt sine advarende eposter til Visjon Norge, Jan Hanvold og ulike kristne organisasjoner og menigheter

Tekst Kjell Andersen

44 tanker om “Sender mailer til Hanvold og TV Visjon Norge for å advare mot den falske apostelen som skal preke til uka

 1. Uhyggelig lesning og trist. Dem som er konservative og ønsker å stå på Ordets grunn må finne sammen. Frafallskreftene råder, men selv i endetidens mørke har Gud en plan for dem som urokkelig holder fast på Guds ord. Jan Hanvolds kanal er i ferd med å bli en forbannelse for Norge. Gud velsigne denne kvinne som prøver å korrigere Hanvold til fornuft. Måtte Herren reise opp flere røster i Norge som advarer mot dette åndelige forfallet.

  • Misjonær?:-) Er det fortsatt slike? Å sende ut en misjonærfamilie koster ofte en million+ i året. Hvor mye misjonering får vi ut i verden med en million til kristne tv-kanaler? Feks Troens Bevis sine sendinger i den arabiske verden…
   Den tradisjonelle misjonæren er definitivt utgått på dato…

  • Til Lisa
   Det er vel og bra med evangelisering og misjonering via TV. Men mye av misjonsarbeidet i den tredje verden er i tillegg til evangelisering og menighetsplanting, arbeid innenfor mange omraader. Mange utsendinger er fagpersoner paa ett eller annet omraade. Det kan vaere lege, sykepleier, Ingenior, agronom, laerer osv. Noen av utsendingene er ledere for byggeprosjekter. Det kan eksempelvis vaere skoler, sykehus, kraftverk, kirkebygninger osv.

  • Jeg har hørt om flere misjonærer som venter på å bli sendt ut, som i månedsvis går frem og tilbake over stuegulvet og venter! For en parodi; når en av verdens største misjonsmarker ligger like utenfor stuedøra!!!

   Tiden er definitivt løpt fra den tradisjonelle misjonæren. En misjonærfamilie som koster ca en million i året, alt inkl er en svært dårlig investering.
   Bruk heller pengene slik som feks Troens Bevis, der det utrustes svært mange lokale misjonærer som planter mange menigheter, bygger skoler og sykehus,

  • Helt enig i dette, Svein. Visjon Norge gjør uhyrlige ting som de vil måtte svare for. Jeg synes vi skal følge godt med på det budskap som spres den 20. og 21. Regner med at noe ligger så nær sannheten at kristne legger ned all skepsis og åpner seg for det falske. Litt surdeig gjennomsyrer som kjent hele deigen. I etterkant vil kristne aviser skrive om en fantastisk forkynnelse, ‘mirakler’ som fant sted og en atmosfære fylt av Guds ånd. Vranglæren vil med andre ord ikke komme fram i avisene. Og Hanvold vil i ettertid stå triumferende fram i kanalen og fortelle at kritikerne tok feil. Hvor ‘feil’ vi tok vil vise seg i videre drift av kanalen……

 2. Eller det er folk som Maldonado som virkelig står på Ordets grunn?

  Jeg har hørt så mange advarsler mot slike som han de siste årene, så man har trodd det er JehovasVitner eller KuKluxKlan man har med å gjøre – så hører man hva de sier, så er det et herlig bibelsk budskap som tar Bibelen på alvor mer enn de aller fleste…
  Maldonado og Hanvold gjør og sine feil – akkurat som alle andre. Men derfra, til å begynne å skrike om falsk lære, klør i øret, frafall etc., det henger etter min mening ikke på greip.

  Gi meg de 5 talerne dere setter høyest – skal jeg sannelig klare å finne ganske mange feil med forkynnelsen deres også – men uten å trekke vranglære- kortet av den grunn.

  JehovasVitner er vranglære. Islam er vranglære. Ateisme og darwinsime er vranglære. Liberal teologi kan ligge i grenseland til vranglære. Men Maldonado? Vranglære, nei takke meg til.

  • Så langt jeg kan se ut fra Bibelen er det ingen holdepunkter for å preke det budskapet Maldonado fremfører og som jeg nå har hørt 5 stk av de siste dagene. Min konklusjon er at dette skaper falske forestillinger av hva kristendom er, at læregrunnlaget har sin bakgrunn i religionsblanding som går tilbake til “New Thought Metaphysics” fra slutten av 1800 tallet og en religiøs figur som het Kenyon. Dennes okkulte opphav er dokumentert av en rekke forskjellige kilder, og jeg skrev i 1991 en artikkel om akkurat dette okkulte opphavet til trosbevegelsen. Artikkelen kan leses her: https://www.sokelys.com/arkiv/okkult.htm

   Slik jeg oppfatter det som presenteres av denne apostelen er det en blanding av svindel, triks og magi og læreavviket denne bevegelsen representerer med den såkalte JDS læren, læren om at alle er Guder osv osv som er fremført i litteratur som selges av Hanvold og co avdekker et forholdsvis omfattende avvik fra klassisk kristen tro.
   Dog ser jeg at det rent læremessig er nyanser innenfor trosbevegelsen, hvor noen menigheter og pastorer er reserverte overfor deler av det Kenyon og Hagin presenterer i sine skrifter. Likevel er det problematisk at mange trosmenigheter ennå selger litteratur av som inneholder læreavvik som godt kan sammenlignes med forskjellene som eksisterer mellom Jehovas vitner og evangeliske kristne. Jeg har lest endel litteratur utgitt av Vakttårnet og Jehovas Vitner, og også der finnes det bøker og Vakttårnartikler som virker sunne, men i og med at man har mye dødelig gift i annen litteratur og undervisning -gjør at jeg ikke kan anse JV som et kristent kirkesamfunn. Når det gjelder trosbevegelsen er det nyanser, men en trosbevegelses-tilhenger som fullt å helt følger det ekstreme i læren til denne bevegelsen -Læren utformet av menn som Kenneth Hagin, Essek William Kenyon og flere vil jeg knapt kunne kalle kristen. Et eksempel: JDS læren som betyr Jesus died spiritually (Jesus døde åndelig) som er å finne i Kenneth Hagins klassiker “Navnet Jesus” som blir solgt blant annet i Sarons Dal og er rekke trosmenigheter forteller oss dette om forsoningen: “”En fysisk død ville ikke fjerne våre synder. Jesus smakte åndelig død for alle mennesker. Hans ånd, hans indre menneske, gikk til helvete i vårt sted. Hva er åndelig død? Det er det motsatte av åndelig liv. Åndelig død betyr å ha Satans natur, og de som er åndelig døde har Djevelen til Far, og vil gjøre det Djevelen ønsker. Jesus hadde Djevelens karaktertrekk. Djevelens natur er hat og løgn. Jesus smakte døden – den åndelige døden for ethvert menneske. Jesu ånd ble adskilt fra Gud, og han gikk ned i helvete i vårt sted. Nede i lidelsens fangehus, i selve helvete, oppfylte Jesus rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss, fordi han døde som vår stedfortreder. Gud i himmelen sa: “Det er nok!” Så reiste han Jesus opp!”

   Hvis man ser litt på hva slags teologi man kan få kjøpt i trosbevegelsen: (Jeg kjøpte mitt eksemplar i Sarons Dal for noen år siden) så er Jesu død på korset egentlig meningsløs siden en fysisk død ikke kunne fjerne synd. (Bibelen sier at Jesus Guds sønns blod renser for all synd) Deretter: Hans ånd, hans indre menneske, gikk til helvete i vårt sted..og i helvete dør Jesus åndelig, Jesus får Satans natur. Han får djevelen til far, han fikk djevelens karaktertrekk som er hat og løgn, Jesu ånd ble adskilt fra Gud, og han gikk ned i helvete i vårt sted. Der, i følge Kenneth Hagin og ikke på korset betalte Jesus for synden og så sier Hagin: Nede i lidelsens fangehus, i selve helvete, oppfylte Jesus rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss, fordi han døde som vår stedfortreder. Jeg vil spør: Kenneth Hagin besatt de samme magiske evner vi ser i mange de apostler Hanvold inviterer til Visjon Norge. Hanvold selv var så inspirert av Hagin at han på 80 tallet startet opp “tros-skolen Ny visjon i Drøbak som var bygd nettopp på Hagins lære.

   Boka jeg siterte fra ble og blir regnet som en klassiker: Men er dette sann kristen teologi…og tilslutt et enkelt spørsmål: Mener du at det er rett at noen få kristne i Europa og USA skal ha krav på alt det denne forkynnelsen lover -mens største delen av menneskeheten lever i en elendighet, nød og fattigdom vi nesten ikke kan ta inn over oss? Tror du virkelig at en hellig Gud har behag i at vi (som er så heldig å være født inn i den vestlige verden) skal kunne sitte å meske oss i luksus og overflod mens millioner på millioner lider og dør? Jeg mener at det Hanvold og co forkynner rettferdiggjør den stadig større urettferdigheten vi ser i verden. Hanvold og hans apostel gjør klokt i å vende om, for fallet vil kunne bli stort..

  • For å begynne m det – så har jeg veldig respekt for deg og arbeidet m denne siden.

   Det meste av det du skriver her oppfatter jeg som teologisk flisespikkeri, som minner meg om diskusjoner man ofte finner m 7D-adventister. Altså om Jesus døde åndelig eller ikke, hvor mange promille innen såkalte trosbevegelsen har det noen betydning for? Poenget for de aller fleste er at han døde for oss og våre synder, og om det står noen kapitler i en bok som selges her og der betyr ikke noe for meg. Lykkekristendom – ja takk, gjerne for meg – Jesus sa jo “be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen”. Og i det som kanskje burde vært den lille bibel i efeserne står det at vi HAR fått ALL åndelig velsignelse i himmelen i Jesus Kristus. Det må jo bety noe NÅ, for i himmelen skal vi vel legge bibelen på hylla.

   Det er greit at man tolker forskjellig, og synes flere av disse (ganske mange!) versene om løfter om fremgang blir for mye vektlagt enkelte steder. Helt greit og forståelig. Men derfra til vranglære, falske apostler og klør i øre – nei den er jeg rett og slett ikke m på.

  • Det blir ikke fair Hildi. Hanvold (og helt sikkert Maldonado også) snakker masse om penger. Men han snakker aller mest om menneskers frelse, hvordan vi kan forvalte pengene våre ved å gi (og eventuelt få mer, og gi mer), slik at mennesker faktisk kan bli frelst ved våre gaver. I et land som Norge er det ikke lett å be m folk til frelse i dagliglivet. Det regner jeg m vi har erfart alle oss som skriver her! Men med hundrelapper eller mer til store og gode misjons-organisasjoner, kan vi faktisk helt konkret bidra til at mennesker blir frelst!!

   Er det ikke nettopp dette som er eksempel på å samle seg skatter i himmelen Hildi??

  • Enig med deg Kristofer. Men, det kan nok bli dratt litt vel langt. Når alt bare handler om velstand og rikdom så blir det feil.
   På samme måte blir det feil om dette aldri forkynnes i noen grad. Og disse negative personene, som syns alt som foregår utenfor bedehusets trygge vegger er skummelt, skal du ikke bry deg om! Her gjelder det, som med det meste, å finne en gylden middelvei:-)

  • Takk skal du ha Lisa. Tror vi ser det ganske likt.

   De andre kommentarene her orker jeg ikke bruke mer tid på – de har tydeligvis bestemt seg på forhånd – og da er det ikke stort man får gjort fra eller til.

   Gud velsigne dere!

  • Godt spørsmål, Hildi. velstandsforkynnerne samler skattene i gods og gull, men Guds ekte barn samler dem der rust og møll ikke kan fortære dem.
   Disse såkalte ‘store’ pastorene med 20.000 medlemmer når ikke engang opp til knærne på Guds ekte tjenere, som for eksempel Sally Olsen, Marie Monsen og Corrie ten Boom for å nevne noen. De hadde ingen store materielle rikdommer å dele ut, men hvilke spor de satte etter seg! Og hvilken lønn som venter dem i himmelen!

   Pastor Wilkerson var en stor Gud mann, og hans liv og virke viste at han var en ekte kristen med et stort hjerte for samfunnets svakeste. Han så frafallet i USA – de kreative ‘pastorene’ som forførte sine ‘menigheter’ med løfte om store rikdommer bare de ‘sår inn’ i pastorenes egne lommebøker – og Wilkerson advarte mot dem. I opptak kan man se pastor Wilkerson på talerstolen, gråtende over det han så.
   Maldonado representerer den type forkynnelse som Wilkerson gråt over. ‘Apostelens’ horrible profetier for 2015 bør være tilstrekkelig for enhver våken kristen for å forstå at det forkynnes et falsk evangelium.
   Jeg tror at Hanvold med dette starter Visjon Norges fall.

  • Eh…Dersom jeg gjør det godt i aksjemarkedet, tjener 10 millioner i året, og gir tiende til bibelselskapet. Det blir
   100.000 bibler til Kina, som igjen fort når ut til minst 1.000.000 mennesker(de samles ofte storfamilier og det blir lest høyt fra bibelen). Potensielt kan over 1.000.000 kinesere få høre om Jesus, hvert år, som en direkte følge av mitt bidrag!!! DET er å samle skatter i himmelen det:-) Er jeg heldig møter jeg 100 millioner kinesere som er frelst, som en direkte og indirekte konsekvens av mine bidrag:-)
   Trenger jeg 9 mill? Selvsagt ikke, så en stor del av det gir jeg også i hellige gaver. Gjør det da noe om jeg si et forholdsvis høyt forbruk,dyr bil, fine ferieturer og sparer endel, og gjør nye investeringer?
   Eller er det bedre, at jeg uføretrygder meg, og går på bedehuset og hører en tør forkynner, og legger en femtilapp i kollektbøssa?(som går til drift av bedehuset).

  • Gud bryr seg ikke om pengene dine. Gå på bort og selg alt og følg meg sa Jesus til den rike.

  • Hør her Zorro: Hvordan skal budskapet om Jesus spres til alle verdens hjørner uten midler til å gjennomføre det?

  • Ved lydige villige mennesker som deler evangeliet der man er. Det koster ingenting. Tror du den suverene Gud er avhengig av våre penger for å gjennomføre sin frelsesplan? Slik går det når du lyttet til slike pengekjære “apostler” og løgnaktige “profeter”. Du blir forført og lurt. Og det skinner igjennom i det du skriver.

  • Kan du fortelle meg hvordan Gud skal klare å nå ut til alle verdenshjørner med evangeliet, uten at det blir brukt penger?:-) Jeg venter i åndeløs spenning på det svaret som umulig kan komme….:-)

  • Litt av en logikk. Den fattige enka i bibelen var jo den som gav mest, i følge Mesteren selv.
   Gud er Gud og dere gjør han forferdelig liten med svulmende tall. Vår Mester selv hadde ikke noe han kunne hvile sitt hode til.
   “Jesus lånte en livmor for å bli født, en båt for å forkynne evangeliet fra, et esel og ri på og lunsjen til en guttunge for å mate folket. Han måtte også låne et rom for å holde sitt siste måltid med sine disipler osv osv. Bortsett fra det, blir vi gjennom Bibelen fortalt at menneskesønnen ikke hadde noe han kunne hvile sitt hode på..” sitat fra David Ravenhill. Dere i trosbevegelsen gjør Gud utrolig liten, han matet tusener av mennesker med lunsjen til en guttunge og er på ingen måte avhengig av tienden av din aksjekapital.
   Men når det er sagt skal vi gi til Guds sak, ikke fordi vi ønsker å bli ennå rikere selv, men fordi vi har kjærlighet til Kristus og våre medmennesker.

   Vi skal gi uten å forvente å få avkastning…men en skatt i himmelen. Jeg blir skremt av din menneskelige måte å se tingene på Frank A.

   Den Gud vi tror på søker lydige hjerter som er villig til å oppgi alt, ikke bare tienden.

  • Tror du misforstår: Jeg gir mye, for jeg har blitt velsignet med mye. Er det noe galt i det. Hadde det vært bedre om jeg hadde lite og ga lite? Og som sagt; jeg gir langt mer en 10 %.
   Da Rick Warren fikk et kall fra Herren om å skrive bok, var han først motvillig, for det var pastor han var kalt til å være! Da han skrev boken, ble han styrtrik. De hadde tidligere gitt tiende, men nå snudde de det og beholdt 10 % selv. Etter en stund trappet de det ned til å beholde 1 % og gi bort 99 %. Nå gir han millioner av dollar hvert år i gaver til Guds sak!
   Noen sier at Gud trenger ikke oss eller pengene våre. Det er feil, Gud trenger både oss og penger for å nå ut med budskapet om Jesus til alt folket!

  • Frank hvor står det at man må gi 10 % Gud krever ikke at vi gir 10% av vår lønn. Det blir
   Lovisk. Det som står skrevet er at Gud elsker en glad giver. Som gir av hjertes lyst. Og ikke av plikten lyst. Det man gir så er det opp til Herren og velsigne. En del hyrder utnytter enkelte bibelvers for å lure til seg penger. Til sin egen fordel. Alt det maset om penger. Da blir mammon størst og ikke Kristus. Det blir feil.

  • Helt enig. Det er derfor jeg ikke lar meg forblinde av 10%:-) Mange kan gi langt mer…Helt enig i at tiende er lovisk. Er ikke nevnt i NT! Og det blir så til de grader misbrukt i mange menigheter og på kristne tv-kanaler..

  • Ja, vi har fått all åndelig velsignelse. Åndelig, Kristofer, ikke materiell. Hvis du ønsker å tro at noen vil komme til deg med rikdommen sin, slik Maldonado sier, så gjerne for meg. Bare tro dette, du.
   Jesus snakket om å fylle mennesker med sin fred og glede. I alle situasjoner! Det vil si at selv i fattigdom og nød kan Guds barn ha ufattelig rikdom, inne i seg! Hvis ikke det er mer verdt enn all verdens forgjengelig gods og gull, så vet ikke jeg!

  • I forhold til Kenyon og Hagin eksisterer det jo som jeg skrev under en del nyanser og jeg tror ikke nødvendigvis at alle i TB følger eller tror disse tankene som var svært populære på 80 tallet da Hagin og Kenyon var de mest innflytelsesrike i trosbevegelsen i Skandinavia. Det som er og var tragisk var at mange faktisk trodde Hagins 8 syner om Jesus og etterfulgte de håpløse tankene Kenneth Hagin bygde sin ideologi på.

   Trosbevegelsen slik jeg erfarte den fant gradvis ut at dette ikke var den mest selgbare teologien i Norge -etter at menn som Gilbrandt og Minos gikk ut å advarte mot det.
   I ett eller annen arkiv har jeg liggende det intervjuet jeg gjorde med Minos som fikk tittelen “Rokk ikke ved forsoningen”, -og Emanuel Minos så i hvert fall da veldig alvorlig på akkurat dette med JDS og “vi er Guder” læren.

   Jeg tror nok denne læren ble såpass håpløs å presentere i forkynnelsen at den ble nedtonet -selv om den stod i bøkene som ble solgt.

   Det vi da satt igjen med er forkynnelse av velstand, helse og sykdomsfrihet -og langt på vei skulle jeg virkelig ønske at ethvert menneske på denne jord hadde levd i den velstand det loves i forkynnelsen, men slik er det altså ikke. Jeg skulle virkelig ønske at alle mennesker kunne leve sine liv uten sykdom og plager og at helbredelser alltid skjedde -men igjen- dette skjer aldri fordi vi lever i en verden hvor ingen er unntatt fra det som rammer mennesker.

   Vi ser jo også at både Hanvold og Benny Hinn selv klarer å synliggjøre denne fullkomne helseforkynnelse -da de begge smertelig måtte akseptere at de måtte innlegges.
   Det er mange av de fremstående forkynnerne i denne bevegelsen som erfarer at deres forkynnelse ikke helt stemmer med terrenget de selv vandrer i -og det burde jo få dem til å undres selv.

   h

  • Hadde boka 8 syner av Jesus og leste til øyet ble stort og vått. Boka er nå kastet, sammen med andre av samme ulla.

  • Det er tankevekkende at predikanter som Kenneth Hagin, Billy Graham, Kenneth Copeland, Oral Roberts og frelsesarmeens William Both er å finne på på denne listen med frimurere, som er innviet i Luciferisk doctrine.

   “Initial List of 33rd Degree Masonssquare & Compass”

   Albert Pike addressing the 23 Supreme Councils of the world on July 14, 1889:- “To you, Sovereign Grand
   Instructors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees: ‘the Masonic Religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian Doctrine. . .”

  • Mattus 7,15 Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.

   Bibelen advarer oss!

  • Du kan ikke bare slenge ut et vers, og si at det gjelder den og den personen!! Det kan like godt gjelde deg, Odd!! Skal du bruke et bibelvers, så må du knytte opp noe en forkynner har sagt til det. Det er jo slik vi skal prøve det vi hører; på Ordet! Jeg har foreløpig ikke sett noen som kan si noe direkte ubibelsk denne (med det vanskelige navnet) har sagt). Det er bare gaping om “falsk profet” og “vranglærre” Vær konkret: Hva forkynner han som strider mot Guds Ord!!!

 3. Kristofers innlegg viser hvor forført man kan bli av denne velstandsteologien. Argumenter som går igjen blant de som tror på denne vranglæren er at man skal be om stor materiell velstand for å kunne velsigne andre. Det høres i utganspunktet ut som en from tanke, men den mangler helt rot i bibelen. Vi ser at amerikanske mega pastorer som hevder denne læren selv lever i ufattelig luksus, mens de maner menigheten til å “så inn” slik at de selv kan få enda mer av gods og gull. Bibelens ord om nøysomhet finnes tydeligvis ikke i deres vokabular. De spiller på ønsker som ligger latente i de fleste av oss, ønske om rikdom, vellykkethet og et problemfritt liv. På samme linje som en dyktig hypnotisør, så klarer de å manøvrere seg gjennom det naturlige forsvarsverket (sunn fornuft) til svært mange mennesker. Dette er grunnen til at de kan leve som de gjør, for uten denne manipuleringen ville pengestrømmen inn til deres konto stoppet opp. Og når den sunne fornuften er vekk, vil folk være i stand til å tro for eksempel de horrible profetiene som Maldonado kommer med. De vil tro at noen kan dukke opp og gi dem sin tiende, gi dem nøkkel til en ny bil, at olje kan bli til gull og mye annet svada. Psykologer kan si mye om disse prosessene. Disse falske profetene driver hjernevasking av mennesker på den mest utspekulerte måte. Hanvold har invitert en av de verste til Norge. Jeg nekter å tro at Hanvold selv kan tro på Maldonados profetier, han er smartere enn det. Lurer på hva Emanuel Minos hadde sagt til det som skal foregå i hallen på Brunstad. Hvor ofte fortalte han ikke om synet til den gamle kvinnen fra Valdres som advarte mot dens siste tids velstandsforkynnelse. Hanvold har tydeligvis ikke lyttet!

 4. Hva er det Paulus sier om de grådigste ulvene som kommer i fåreklær ? Og hvor kommer de i fra ? Jo de grådigste og de farligste ulvene komer fra den indre kjerne, der ulvene er godatt av naiviteteten til trossøsken som ikke er villige til å sjekke det som står skrevet inn Guds ord. De hører bare det øre klør etter.og lytter ikke til Åndens visdom som gir liv Ikke det indre.De søker etter noe annet en det indre livet. De tørster etter opplevelser og gir etter for den følelsesmessige delen som er lett å manipulere med sang og Og musikk I fra scenene lys og show skaper en usunn atmosfære der mennesket er I centrum og ikke Kristus. De forventer noe av forkynerens krefter og ikke hva den Hellige Ånd vil. Falske hyrder som fører lammene vill Er blitt normalen I dag man danser rundt gullkalven .bare i et annet
  bilde. Dette vil føre til frafall og forførelse for mange mennesker. Når man slipper inn en annen ånd I møtene en den Hellige Ånd ,så vil det ikke føre til liv men død I verste fall. Oljen lekker ut til en åndelig død I det indre livet med slike forkynnere. De bryter ned Guds rike istedenfor for å bygge.Derfor vil denne kanalen høste åndelige død istedenfor for Et rikt liv I ånden.

  • R, du har så rett i det du skriver. Forførelsen kommer ikke fra verden utenfor, men fra de religiøse innenfor.

   Paulus opplevde også dette og han refset med sterke ord:
   Gal.1,6-9. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!

   Vi er på trygg og bibelsk grunn når vi advarer mot de glupende ulvene.

 5. Veldig mye bra skrevet her! Jeg har ikke tid akkurat nå til å skrive. Men det var en ting som jeg lurte veldig på som gjorde meg urolig. Det står at Jan Hanvold sier at 200 lokale pastorer vil dukke opp i stevnehallen når Maldonado kommer. Kan dette stemme? I så fall er det sjokkerende og trist hvis et slikt antall pastorer er med på dette. Jeg håper de går dit for å protestere og ikke for å føre hjorden vill!

  • Her er du inne på noe vesentlig, Hildi. Et kjent problem blant pastorer er utbrenthet. Ikke så rart, for mange vil ha en bit av pastoren. Alle menigheter har baby kristne og folk med mange problemer. Det utvilsomt tøft og slitsomt å fungere som rådgiver og sjelesørger, det å gi av seg selv hele tiden. Pastoren er tross alt bare et menneske som også trenger påfyll. Og her kommer problemet. De søker til steder der det ‘skjer noe’ der de tror at Herrens ånd er virksom. Pastorer i hopetall valfartet til Toronto for å ta del i lattervekkelsen der, mange dro til og med til Lakeland, der Todd Bentley ravet full rundt på scenen og sparket folk under ‘den hellige ånds kraft’. I mediene gikk diskusjonene høgt, og pastorer og andre kristne argumenterte for at det som skjedde i Lakeland var fra Gud. Som vi kjenner til så var sannheten en helt annen. Dette hindret likevel ikke en pastor i Stavanger i å invitere Bentley til å tale i sin menighet.
   Så, drar alle disse pastorene til Brunstad for å protestere? Lite sannsynlig. De kommer hjem fantastisk ‘åndelig” oppkvikket av budskapet de har hørt, ‘miraklene’ de har sett og de vil overføre denne falske læren til sin forsamling. Det er slik forførelsen sprer seg, og det er derfor det er så alvorlig det Visjon Norge gjør når de åpner slusene for dette helt opplagt falske evangeliet. Jeg tror kanalen med dette graver sin egen grav og vil måtte stå ansvarlig for de sjeler som går fortapt.

  • Birger, det er et meget alvorlig budskap som vi gjør rett i å handle etter, for vårt liv avhenger av det.

 6. Ser at det finnes en bok som heter ‘Fra urmenighet til scenekirker. Et sted i kirkehistorien rotet vi oss bort’. Kjenner ikke boka eller forfatteren, men tittelen talte til meg. Tror det er noe usunt over mange store og megastore kirker, der en person står i fokus og dyrkes. Kanskje burde vi i større grad gå tilbake til samling i hjemmene? Vi så hva som skjedde da Ulf Ekmann ble katolikk,

 7. Jeg fant dette i avisen Dagen skrevet av Sølve E. Salte i 2008. Tillater meg å gjengi en del av det han skrev, for det er ikke mindre aktuelt i dag.

  Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:15-16.

  Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter, de ser ut som brennende kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter. De er å finne i ulike kirkesamfunn og kristne bevegelser. De kan stå frem som biskoper eller prester, emiserer eller karismatiske mirakelmenn, teologiprofessorer eller oppbyggelsesforfattere. Det er ikke slik at vi bare kan kaste et raskt blikk på dem å konstatere – det er en ulv. Nei, ytre sett ser de ut som Guds tjenere, men innvending, på innsiden, der våre øyne ikke kan se, der er de glupske ulver. Det er mye som står på spill. En falsk profet er en glupsk ulv som river Jesu kropp i stykker. Bibelen advarer oss:
  Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matteus 24:11 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 1 johannes 4:1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. 1 Tim 4:1-2

  Bibelen slår fast at falske profeter finnes og at de vil forsøke å forføre oss. Det finnes ånder som fører vill og det finnes såkalt kristen undervisning som stammer fra demoner. Mange kristne vil bli forført, fordi de ikke voktet seg for de falske profetene og fordi deres hyrder ikke ropte et «varsko» og ledet flokken til en sikker hvileplass.

  Hvordan kan kristne bli forført?
  Hvordan kan kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur? Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke han advare og lede oss vekk fra ulvene? Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men han trenger at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. Joh 14:23. Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse dersom vi forlater og svikter det middel han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet. Svaret på hvorfor kristne blir forført av falske profeter er veldig enkelt: Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22:29

  Vi blir forført fordi vi ikke kjenner skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsesbevegelser ut fra Bibelen. Vi farer vill fordi vi ikke kjenner Guds makt slik den er åpenbart i bibelen. Siden vi ikke kjenner Den Hellige Ånds gjerning slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt som virker åndelig, alt som sies å være en utøselse av Ånden. Og dette gjør vi selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra Satan. Mitt folk skal gå til grunne fordi det mangler kunnskap,
  Hosea 4:6.

  • Jeg må visst legge ut mer fra Sølve E. Salte:
   FORTS.
   Vi lever i en utsatt tid: Jeg vil påstå at vi kristne i dagens Norge, ja i hele Europa og Nordamerika lever i en særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt svekket gjennom vår bundethet til materialisme. Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden (Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er at våre sinn er vendt mot jorden. Paulus skriver: Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil.(2 Tim 2:4) Mange av oss er så bundet opp i dagliglivets gjøremål, at vi ikke er i stand til å gjøre det vår Hærfører vil. Denne verdens gud, Satan har fanget oss, bundet oss til jorden, og røvet oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved at verden, det vi ser, hører og erfarer har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn. Vi er en generasjon kristne, opptatt av jordiske ting og uten den rette kjennskapen til Gud gjennom Ordet. I denne vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. Vi forstår at vi er fattige, at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et kristenliv. I vår hunger er jeg redd at vi spiser hva som helst, uten å bedømme den maten vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjenkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av Satan til å bruke vår materielle velstand til å jage etter/kjøpe Åndelig erfaring/den rette salvelse, eller hva det nå enn skulle kalles. Vi har penger til å reise jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer at ordet er oss nær.

   Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Romerne 10:6-8

   Det er etter min oppfatning livsfarlig å jage etter åndelige erfaringer, mer av Gud i ens liv, dersom en ikke står rotfestet og grunnfestet i ordet. Søker du inn i den åndelige verden, uten å gjøre det gjennom Ordet – Ja da vet du aldri hva som møter deg og hvem som tar imot deg på den andre siden. Når du i din hunger strekker hånden inn i den usynlige virkeligheten, så vet du ikke om det er Gud eller djevelen som tar imot deg. Djevelen er en realitet, og han har en hær av falne demoner, og falske profeter som er mer en villig til å førføre deg .Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 2. Kor 11:13-15

   Ikke spis hva som helst bare du er sulten. Hunger er bra! Spis ordet, og rop til Jesus om vekkelse og liv. Bedøm profetier og profeter ut fra bibelen, og hold fast på det gode. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5:19-21 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Efeserne 4:14

   På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:16a
   Jesus sier at vi skal gjennkjenne falske profeter når vi studerer fruktene av deres tjeneste. Vi skal nå sammen se på noen kjennetegn på falske profeter. Kjennetegn: Lettvint vil de lege skaden i mitt folk Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!»
   og så er det ingen fred. Jeremia 6:13b-14
   En profets oppgave i det gamle testamentet var å vekke/omvende folket med sitt budskap. Profeten skulle ved å tale Guds ord inn i folkets liv og situasjon kalle folket tilbake til et liv i samsvar med Guds ord, under Guds herrdømme. Et mønster i den profetiske tjeneste er: Dom over folkets frafall, advarsel om hvilke følger forsatt ulydighet vil få og et tilbud om nåde/frelse dersom en mottar budskapet. I visse tilfeller kan det også være tale om et trøstebudskap, en formaning til folket om å holde fast på Guds løfter i en mørk og vanskelig tid, for Gud er trofast mot sitt ord, og vil oppfylle sine løfter.

   En profets oppgave er fortsatt i dag å tale Guds ord inn i den situasjonen Guds folk befinner seg i. En profet skal fremdeles kalle Guds folk til omvendelse til et liv i samsvar med Ordet, og i vanskelige tider trøste ved å peke på løftene Og Guds trofasthet. De falske profetene gav ikke folket Guds ord, og kalte heller ikke folket til omvendelse og oppgjør. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter. Men hadde de vært med i mitt råd, kunne de ha forkynt mine ord for mitt folk og fått det til å vende om fra sin onde ferd og sine onde gjerninger. Jeremia 23:21-22

   I en tid hvor kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds ord åpenbar, er det tvingenede nødvendig at en profet, som brukes av Gud til en Åndens aksjon, vil tiltale frafallet og kalle til omvendelse. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Titus 2:11-13

   Guds nåde virker to ting i oss når vi mottar den gjennom Ordet: frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Da en profet har til oppgave og gi Guds ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle mennesker bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

   Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profeter/vekkelsesbevegelser som ikke tar ærlige oppgjør med synd, som ikke driver ut det som bryter med Guds ord. Profeter som ønsker å plassere inn nye møbler i Åndens tempel, uten å først be om at syndens gamle møbler kastes ut – disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på. De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds ord til folket slik at det vender om. Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har fallt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde, legemlig helbredelse, lattervekkelser, gulltenner, kjærlighetsekstaser, kirkevekstverktøy eller hva annet det enn skulle være. For disse ting skraper bare på overflaten av de problem som binder oss. Lettvint vil de falske profetene lege skaden i mitt folk.

   Et lite ord om Naturlig kirkevekst og det store antall av konferanser som har til hensikt å dyktigjøre og utruste kristne til tjeneste. Dette er også en form for profetisk tjeneste, siden det skal hjelpe Guds folk ut av den vanskelige situasjonen vi er i. Vi kan i dag bli fristet til å tro at løsningen på avkristningen i Norge og forfallet blandt kristne er å heve kvaliteten på aktivitetene og gjøre vårt budskap mer aktuellt. Det kan være godt ment fra talsmennenes side, men jeg frykter at Satan her kan bruke dette til å forføre oss. Jeg er ikke prinsipielt imot konferanser, men når vårt Gudsforhold ikke er rett, når vi ikke står fast i Hans Ord, blir all mennesklig visdom til dårskap. Jeg er redd at vi i vårt strev og jag etter å bli utrustet og dyktigjort til tjeneste, blir gjort ubrukelige for Gud.

   Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom. De kan forfører mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan også lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen i Guds ord. Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er at deres budskap ikke fører til at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og Satans makt, gjennom falske profeters tjeneste. Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men det er Satans verk og har til hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelse.

   Det er disse jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og skjelver for mitt ord. Jesaja 66:2b

  • Dette er så bra at jeg må legge ut resten. Artikke av Sølve E. Salte i Dagen 2008:
   Kjennetegn: Guds ord kommer i skyggen av syner/åpenbaringer/erfaringer Syner, åpenbaringer og erfaringer er i forgrunnen hos de falske profetene. De kan forsatt bruke Bibelen, men de river den fra hverandre og forandrer dens mening. Hos profeten Jeremia leser vi:
   Jeg har hørt hva de sier, de profetene som spår løgn i mitt navn. «Jeg har drømt, jeg har drømt,» sier de. Hvor lenge skal de tenke slik, disse profetene som spår løgn og forkynner sine svikefulle påfunn? Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al. Den profet som har en drøm, kan fortelle drømmen; men den som har mitt ord, skal i sannhet tale mitt ord.

   Hva har halmen til felles med kornet? lyder ordet fra Herren.
   Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell? sier Herren. Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren. Jeremia 23:25-32

   Neste gang du hører en forkynner som forteller om sine drømmer og visjoner, så tro ikke at alt er av Gud bare de på scenen holder en Bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde djevelen. Da han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen (Matt 4). Ikke noe å undres over at hans tjenere, de falske profetene går i sin mesters fotspor. De bruker Bibelen for å underbygge sine løgner og visjoner. Legg merke til undervisningen – er det Ordet som forkynnes, er det Ordet som gis autoritet, eller er det synene, drømmene og åpenbaringene som er i sentrum.

   Når falske profeter hevder at Jesus fysisk viser seg på vekkelsesmøtene deres kommer de i konflikt med Jesu egne ord: Om noen da sier til dere: ‘Se her er Messias’, eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, vil gribbene samles Matteus 24:23-28

   Når falske profeter kommer med tåpelige påstander som: Se han er i et rom der inne, så skal vi ikke tro dem. De bruker sine åpenbaringer og visjoner for å øke sin åndelige autoritet.

   Mange kristne i Norge er forført av falsk undervisning om syner, drømmer og indre erfaringer av Guds stemme. Fra ulikt hold blir det undervist at dersom du lukker øynene, innviterer Den Hellige Ånd inn, og deretter lytter, ja da vil du ofte, eller alltid, få noe. Du må bare trene deg opp og skjerpe sansene slik at du hører og gjennkjenner Åndens stemme. Hvor i Bibelen finner de belegg for en slik lære? Er vel alle profeter ( 1 Kor 12:29) Bibelen taler om drømmer og syner som en realitet blant Guds folk etter Åndsutgytelsen på pinsedag. Så ja, vi tror at Gud taler gjennom drømmer og syner, men derfra til å tro at alle med letthet kan få det så fort øynene lukkes, er vranglære. Er jeg en Gud som bare er nær? Jer 23:23 Bibelens profeter kunne vente i årevis på at Gud skulle åpenbare sitt ord for dem. Men vi som er oppvokst med fastfood forventer at evighetens Gud skal fylle vårt behov for åndelig erfaring like raskt som burgeren havner i hånden på en hamburgerresturant.

   Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrene å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden som fanger og fengsler våre tanker. Ifølge Bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det å ha fellesskap med en Hellig Gud, Hebr 12:1-2,, 1 Joh 1:6-10, Lk 18:9-14, Sal 32:5. Våre tanker får hjelp til å rettes mot Jesus gjennom å lese hans Ord. Jesus sier selv til Marta i Lukas 10:38-42,at Maria har valgt den gode del når hun valgte å bli stille for Herren i hans Ord.

   I vår tid har en ny lære sneket seg inn; Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske Pappa fylle deg med sin Hellige Ånd. Hvor i Bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så delig å endelig få slappe av i møte med Gud. Jeg tror også at Gud kan tale til oss, både når vi ligger, står og går, lager middag og kjører til jobben. Men det er utrolig mange ganger vi gjør disse hverdagslige ting, uten at Gud taler. Forventer du at Gud skal tale til deg og fylle deg hver gang du tar en lur på gulvet, ja da glemmer du at mye rart kommer opp i vårt sinn når øynene lukkes og kroppen faller til ro. Når bibel og syndsbekjennelse er borte fra en hvile i Herrens nærhet, ja da er jeg redd det bli mye hvile og lite av Herren. Det er ikke farlig å ligge stille på gulvet, og ønske om å være med sin himmelske Far er et godt ønske. Slik jeg vurderer det er det to farer ved en slik praksis. Læren, som får mennesker til å tro at de ved å ligge på gulvet blir fylt av DHÅ og alle de villfarelser som kan vokse frem da en hengitt til sine egne tanker får visjoner og åpenbaringer.. Dette viser et Djevelens mesterverk. Han gir Guds folk en ny aktivitet, som de tror de blir åndsfyllte gjennom, og tar Ordet og bønnen fra oss som betaling. Jeg er redd at tusenvis av mennesker legger seg ned med feil forventninger, de ligger ubeskytet og med hjerte åpnet i timesvis på gulvet, ikke rart at de både hører og erfarer noe, forførende ånder kan få sin livs sjanse til rask fremgang. Dette ikke er Guds vei til fornyelse og vekkelse av sitt folk.

   La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Kolosserne 2:18

   Kjenntegn: De er ute etter egen vinning.
   Dere som er så kloke, tåler jo gjerne folk som har mistet forstanden. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå at vi har vært altfor svake til den slags! 1 Kor 11:19-21

   Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere..2 Peter 2:1a,3a

   De falske profetene, de såkalte superapostlene, gjorde Korintmenigheten til slaver. De bandt dem til seg selv, ikke til Kristus. De var ute etter deres penger og materielle eindeler. Paulus stiller dette i kontrast til seg selv som la vinn på å ikke ta seg betalt. Videre – disse falske superapostlene behandlet de kristne i Korint overlegent, og gikk så langt som å slå de i ansiktet mens de utførte sin tjeneste.

   Dette er heller ikke ukjent i våre dager, hvor oppblåste superapostler, falske profeter binder mennesker til seg selv, gjør de avhengige av sin virksomhet, er ute etter deres penger, behandler de overlegent og endatil bruker fysisk makt og slår dem i ansiktet. Riktignok åndeligjøres dette til å være vold utført i Ånden. Ifølge Bibelen er det klart at Gud ikke befaler sine tjenere å spenne syke mennesker i ansiktet, å slå eller ta kvelertak osv. Det er mulig at dise falske profetene hører en stemme, men det er ikke Guds stemme. Fysisk vold, gjort i Guds navn, er ifølge Paulus et kjennetegn på de falske apostlene. Det kan godt ha skjedd mange mirakler i disse voldelige superapostlenes tjeneste, men Gud står ikke bak disse. Han virker mirakler for å stadfeste frelsesbudskapet om Jesus, ikke for å gi syke og voldelige mennesker åndelig autoritet. Vokt dere for de falske profetene!

   Kjennetegn: Falskt budskap
   Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse overapostlene. 2 Kor 11:3-5

   Evangeliet fordreies til først og fremst å handle om dette livet. Fokus blir et bedre liv her og nå. Det tales forsatt om Jesus og korset, men den virkelig store gode nyheten er at du kan bli frelst fra nød, fattigdom og helseproblemer. Gjennom Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette «trosstilling», så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol. Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse. Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, verdens hat, kamp mot Satan og vår onde natur, samt forfølgelse. Paulus korigerte de som hevdet at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (troende) ned i fortapelse.( Se Matt 16:24-26,Joh 15:18-19,Gal 5:16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8-11, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10)

   Falsk nåde: Lovløshet eller lovtrelldom. I vår tid er det trolig lovløshet som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for Satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas brev v. 4). En forkynner nåden på en slik måte at kristne synder med fred i hjerte, og slik at den som faller blir værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land. Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske Kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til himmelen. De som forkynner falsk nåde forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetens navn.

   Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Ordspråkene 28:13 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Jesaja 55:7

   Kjennetegn: Ånden/Salvelsen/Den salvede blir forherliget i stedet for Kristus. Jesus sa: Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Johannes 16:14. Med andre ord vil Ånden forherlige Kristus. I en del såkalte vekkelser kommer Kristus i bakgrunnen. En taler forsatt litt om kors og blod, men det som virkelig griper hjertene og fengsler sinnet er Ånden eller den salvede profet/hans salvelse. Er dette tilfellet, bør vi være på vakt. For der Guds Ånd har konroll, der blir Kristus forhærliget, uten at æren deles med noen.

   Kjennetegn: Falske profeter skaper falske disippler:
   Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! Mateus 7:22-23

   En frukt av en falsk profets tjeneste er falske disipler, forførte kristne, som ikke eier livet i Gud. De tror at de er på den rette vei. De tror at de er Guds tjenere som utfører mektige gjerninger i Jesu navn – men en dag vil Jesu si en hard dom over deres liv: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett. Det er smertelig å tenke på at djevelen, som selv kan skape seg om til en lysets engel, og at hans tjenere, både de forførende åndene og de falske profetene, klarer å forføre tørste og sultne kristne. De forfører kristne som tørster etter det levende vann, men som drikker av feil brønner. Det er trist og skremmende at denne forførelsen skjer så fredfullt og forsiktigt at offrene ikke selv merker at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjertet og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av satan. Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen Satan har fanget dem i.

   En kristen som blir offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv at han til slutt blir helt slukt, vil nok ikke selv være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte kristne når Satan har fått dem i sin makt. De tror de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

   Det finnes grader av forførelse. Vi har nok alle, i ulikt mon, usunn og falsk lære i vårt hjerte og sinn. Derfor skal hver og en av oss stille oss frem i Ordets lys, slik at den enkelte kan prøve om han er i troen, jfr 2 Kor 13:5. Forførelse starter i det små, små avvik fra Gud ord. Den kommer stille og umerkelig og virke innbydende. Selv om den kan virke ubetydelig og harmløs, er den farlig, for den fører oss bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus, jfr 2 Kor 11:5

   Vokt deg for de falske profetene. Tro ikke at alle med en Bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vell. Vokt deg. Se ikke bare på det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen. Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbølge som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått fram og mange vil stå fram. Vokt deg så du ikke blir et bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster.

 8. Jostgun
  Det er over 50 advarsler i NT om falsk lære og falske lærere. Vi har ikke lov til å være blinde for slike advarsler.
  Hvor finnes da disse falske lærere ? De skal jo fremstå i hopetall som Skriften så klart sier, om de siste tider.

  Hvorfor er det så viktig å vite nøyaktig hvem Gud er, og hvordan Han er, og hvilke ting Han gjør?
  Her er grunnen:

  Joh.10:28 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

  -For at ikke “en annen Jesus” skal komme å lure deg til å bli med.
  -For at du ikke skal motta “en annen ånd” enn Den Hellige Ånd.
  -For at ingen skal bedra deg med “et annet evangelium”.

  2.Kor.11:5 For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt . . .
  . . . eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått . . .
  . . . eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt. . .

  2.Kor.11:15 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel.

  Vi har fått Den Hellige Ånd,-og Han peker på, og viser oss Jesus.
  Men Han kan ALDRI vise oss en annen Jesus enn den Jesus vi finner mellom Bibelens to permer.
  Hvis du får en åpenbaring av Jesus som ikke stemmer NØYAKTIG med Bibelens fremstilling av Jesus,-så er det ikke Den Hellige Ånd som står bak en slik åpenbaring.

  Åpenbaringen kan være så vakker den bare vil, -man kan føle så mye fred man måtte ønske,- men det er allikevel ikke en åpenbaring gitt av Den Hellige Ånd, hvis det ikke er en EKSAKT likhet med hvordan Bibelen beskriver Jesus både i ord og i gjerning og åpenbaringen ellers ikke er i overensstemmelse med skriften forøvrig.

  Mange tror dessverre at Gud gjør ting idag som er helt forskjellig fra det en finner i Bibelen.
  Å tro det,-er en åpen dør for vranglære,-en brist i muren hvor åndsmakter får slippe inn, – og opphavet til det Paulus beskriver som et annet evangelium. Istedenfor å bruke Jesu person og Jesu liv og gjerning som basis for sannheten, -bruker man omstendigheter, tradisjoner og “åndelige” erfaringer for å tro at Gud gjør ting som er utenfor vår forståelse, og utenfor det Bibelen forteller om.

  Bibelord

  “For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe å
  undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også
  omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger”.
  2.Kor 11,13-15

  Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden.
  1.Joh.4:1

  Se til at ingen fører dere vill.

 9. Det er godt at mange ønskjer, og vel, å ta avstand frå velstandsevangelium m.m. som Visjon Norge kringkastar. Det er lite truleg at Hanvold bryr seg om åtvaringar, slik Kjell Andersen minna oss om her. Men om han gjer det og det skulle bli ei avlysing, vil Visjon Norge framleis vera trusrørslas (trosbevegelsens) kanal, kanalfundamentet vil framleis vera trusrørslas og Hanvolds, og forkynninga vil framleis vera skadeleg. Og: Økonomien vil vera “sjuk”, slik han stort sett alltid har vore. Einaste som eventuelt kunne redda denne kanalen, er ein milliardær eller to som ikkje hadde noko mot å sponsa kvart eitt innfall Hanvold kunne få om å investera i det eine eller andre.

  Ikkje vondt meint mot Hanvold, altså. Eg og mange med meg ønskjer han det beste. Og det beste har fint lite med Visjon Norge å gjera – det er berre slik det er. Samstundes er det flott at både Visjon Norge-tilhengjarar og -kritikarar kan seia det same når det gjeld akkurat Maldonado og kampanjen med han.

  Flott at “Søkelys” tok opp nokre sider ved desse sakene og at folk kan kommentera, diskutera m.m.

  – Sigmund V. Ådnøy, tidlegare Visjon Norge-givar (fb.com/siggysportif og fb.com/AntiVisjon (sideansvarleg))

Det er stengt for kommentarer.