Satanist bønn i bystyremøte i Phoenix city avløses av en stille stund -seier til satanistene

satanismeNyheten om at en satanistgruppe skulle åpne et bystyremøte i Phoenix City har skapt sterke reaksjoner. Såpass sterke at bystyret i Phoenix City hadde en avstemming hvor det med knapt flertall ble besluttet at bønnen skulle bli erstattet av en stille stund. Dermed har satanistgruppen lykkes med sin strategi, nemlig med å få gjort slutt på den tradisjonelle bønnen som blir fremsagt før bystyremøter. Medlemmene av den såkalte satanistgruppen sier at de verken tror på Gud eller Satan men at de anser Satan som et metafor for kampen mot undertrykkende krefter. Satanistgruppen har med dette lykkes med å få slutt på den mangeårige praksisen med å ha bønn i forkant av bystyremøter. Både kristne, sikher, jøder og muslimer har fremsagt slike bønner.

https://www.youtube.com/watch?v=0fVQsrERrfE