Sannhetens Ord og avisen Dagen -les pastor Torps reaksjon på Dagens kampanje journalistikk

sannhetens-ordI de siste dagene har avisen Dagen kjørt en omfattende kampanje mot menigheten Sannhetens Ord i Slemmestad. Flere navngitte personer har kommet med harde utfall mot menigheten som ble stiftet i 1994. Menigheten selv sier de ikke kjenner seg igjen i kritikken, og mens noen kristne applauder Dagens kampanje, er andre mer kritiske. En av dem som nå reagerer på det som kan oppfattes som en svært ensidig vinkling av en menighet fra avisen Dagens side, er Jan Aage Torp som på egen blogg prøver seg med en karikering av avisen Dagen og Sannhetens Ord

Jeg har grått meg igjennom noen oppslag i Avisen Dagen de siste dagene der det brettes ut «avsløringer» om Sannhetens Ord Bibelsenter på Slemmestad. I beste Se & Hør-stil.

Aina & jeg har sporadisk kontakt med Sannhetens Ord, og vi heier på dem, slik vi gjør med andre virksomheter i Herrens Vingård.

Men Avisen Dagen har journalister som liker å granske og skrive. Noen ting nyttig, men noen ting tyder på mangel av seriøse arbeidsoppgaver som skal fylle arbeidstiden som pressestøtten gir muligheter for.

Nå skal jeg fortelle en historie om Avisen Dagen, som jeg selvsagt ikke vil følge opp videre, både fordi jeg jobber med seriøse ting, og fordi jeg driver ikke nedbrytende virksomhet.

Det ryktes om Avisen Dagen om maktkamp i redaksjonslokalene. Mellom redaktørene personlig, mellom redaksjon og administrasjon, og mellom redaktører og journalister. Ikke minst i forhold til desken. Det er også spenninger i forhold til de store eierne. Til dels er dette intriger og sjalusi. Småligheter. Men også manipulasjon og kontroll. En del sykemeldinger kan gå over i oppsigelser. Mine kilder er medarbeidere i Avisen Dagen, samt hos konkurrenter som Vårt Land, Norge Idag og de kristelige tv-kanalene. Og ikke minst innen lutherske organisasjoner og pinsekarismatiske menigheter.

 Vi har stoff til en knallserie som vil øke kraftig antall hits, likes og shares på våre ulike nettsteder. Men vi avstår fra mer. Fordi vi er troverdige, edruelige, sannferdige, hensynsfulle. Vi er kort og godt kristne. Hva gjør redaktører Vebjørn Selbekk, Tarjei Gilje og Kari Fure heretter? Husk at omvendelse begynner med de frelste. Jeg forventer høyere standard av Arthur Bergs Dagen.

(Herved avsluttes denne undersøkende karikeringen av Avisen Dagens usunne kultur.

Innlegget er hentet fra https://torpblog.wordpress.com/2016/05/18/avisen-dagen-og-sannhetens-ord-en-karikering/

 

9 tanker om “Sannhetens Ord og avisen Dagen -les pastor Torps reaksjon på Dagens kampanje journalistikk

 1. Hvordan stiller Søkelys seg til hvordan Dagen omtaler Sannhetens Ord Bibelsenter?

  • Jeg har kommentert det kort tidligere (https://www.sokelys.com/?p=16230)
   Og la meg si det slik: Jeg kjenner ikke detaljert til Sannhetens Ord bibelsenter slik det er nå.
   Dog erindrer jeg fra 1995/1996 at jeg under min studietid besøkte forsamlingen et par ganger og det smakte da av trosforkynnelse og lå i gaten med Livets Ord.

   Endringen utad siden den tid, ser ut til å være valg av forkynnere de fremhever, David Østby, David Wilkerson, Sten Sørensen, Gordon Tobiassen, Bjørn Olav Hansen, sokneprest Jørun Midttun med flere.

   Det kan ut fra de selv promoterer se ut som om de har satset på en bredde av hvem de fremhever, men jeg ser også navn vi vanligvis forbinder med trosbevegelsen.

   Når det gjelder Dagens dekning av Sannhetens Ord så ønsket jeg Selbekk velkommen etter, men det er helt klart et minefelt og jeg kunne nok ha ønsket et generelt kritisk lys på teologi, men det er alvorlig kritikk som kommer frem -som alle parter må ta på alvor.

   Dagens kritikk rammer her en rekke navn og familier og jeg tror heller at dette er egnet til å forsterke splittelsene som allerede er i familier. Alt dette ytre presset på menigheten vil nok virke veldig styrkende internt -det er verden mot oss -så jeg er ikke så sikker på om dette vil slå gunstig ut dersom målet er å rydde opp.

   Det kan bli for massiv kritikk, og det finnes nok en god del karismatiske kristne som stiller spørsmål med Dagens motiver.

   Det er alltid lett å finne konflikt og skrive om, enten det er i karismatiske menigheter, eller det er snakk om spenninger mellom lutherske og reformerte kristne. Jamfør saken om Tilbake til Guds ord konferansen.

   Dette er et vanskelig felt, og jeg tror partene gjør klokt i å lytte til hverandre. For det er ikke tvil om at det er en alvorlig kritikk som er fremsatt mot ledelsen i Sannhetens Ord.

 2. Om Torps reaksjon : meningsløs, selvrettferdig, selvopphøyende og smak av hevngjerrighet – dog ikke på egne vegne men andres.. I tillegg er det all grunn til å ta avstand fra den apostoliske bevegelsen han selv er leder for – når man gjør egne undersøkelser om hva de står for , hvem han representerer i dette “apostoliske nettverket” og hva de lærer bort og står for i lys av Guds Ord.
  En definisjon av dagens selvutnevnte apostler er meget godt beskrevet i innlegget Søkelys hadde gjengitt fra verdidebatt etter apostel Maldonados besøk.

 3. Takk for en utdypende refleksjon angående Dagens dekning. Da det er såpass alvorlige anklager om sekteriske mekanismer, håper jeg for menneskene som eventuelt er berørt av dette (hvis det har seg slik) at de kan få oppleve frihet og liv.

  Det er gode poenger med Selbekk og hans tidligere rolle i Livets Ord. Håper han en dag kan sette det samme søkelyset på sin egen fortid.

  Guds velsignelse.

 4. Hvorfor står dere ikke sammen, dere som tror på Jesus? Hvorfor rippes det opp i hverandres fortid? Det er ikke hva vi har vært før, men hva vi er i dag som teller. Det er så ondt å lese når folk som tror på Herren Jesus driver og hetser hverandre. Vi troende skulle forsvare og støtte hverandre og huske hva Paulus skriver i Filipperbrevet, 3.15-16,”La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi er nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag.”

  • Jeg har lagt inn min vurdering av denne saken i en egen kommentar som jeg håper kan virke oppbyggelig midt i denne situasjonen som har vært med omfattende kritikk av ulike bevegelser og forsamlinger. Det har vært fire slike saker de siste månedene, og hadde media gravd litt blant ikke-karismatiske kristne, hadde de funnet langt mer.
   For dessverre, mitt i blant troens folk er det mye konflikt og uklok behandling av medmennesker som finner sted. Jeg har sett med egne øyne hvordan navngitte medlemmer ble slått ned på for noe de har sagt eller gjort -og løpt gråtende ut…og til min egen forskrekkelse var jeg den eneste som gikk etter.
   Uansett håper jeg ledere i kristen-Norge tar rådene på alvor. At man lærer seg å lytte, evaluere seg selv og egen virksomhet og faktisk av og til stanser opp og kjenner at en kristen leder, faktisk er alles tjener. Min vurdering kan leses her https://www.sokelys.com/?p=16284

 5. Jeg er overrasket over at Torp forsvarer denne kontrollerende sekten.
  Det er godt at sannheten kommer ut, og de som står frem, virker å være høyst troverdige.
  Splittede familier, barn som lider av det og barn som lider av å vokse opp i en sekt, burde fått Torp til å innta et helt annet standpunkt.
  Men vi vet at det dessverre er mange slike forsamlinger, både i tilknytning til trosbevegelsen, men også svært konservative, kontollerende og lukkede lutherske forsamlinger.

  • Jeg har lagt inn min vurdering av saken, men samtidig latt pastor for forsamlingen komme med sin redegjørelse over at menighetens ledelse ikke kom til orde i saken før helt i siste liten og da med en kort frist til å omtale de massive beskyldningene.
   Jeg har lagd en kommentar som dekker alle disse sakene som har vært, med det håp at man kan ta lærdom av dette på en god måte.
   https://www.sokelys.com/?p=16284

 6. Hjertens enig med Torodd her! Og rykter = sladder!
  Det bør den mannen holde seg for god for, hjelper lite å avvæpne sinnelaget i det, ved å forkle utsagnene som “karikeringer”.
  Etter min mening blir argumentasjon på grunnlag av udokumenterte påstander havner man fort i samme troverdighetsfella som forkynneren som har fått “et budskap direkte fra Gud” om åpning av diverse lommebøker, at alle i menigheten skal gi ditt og datt osv.
  Når det kommer til viktigheten av å holde familiene samlet, og opprettholde et godt forhold til sine barn – da stiller vel ikke akkurat Torpemann i fremste rekke…?

  Enkelte lever dessverre opp til karikaturen av seg selv

Det er stengt for kommentarer.