Sabelrasling og trusler fra Polen: Kan ende opp med å bli delaktig i krigen

Jan Emeryk Rościszewski, polsk ambassadør sier at Polen kan komme til å gå inn i krigen militært.

Warshawa vil ikke ha noe annet valg enn å bli delaktig i kamphandlingene dersom Kiev ikke er i stand til å forsvare sin selvstendighet, sier Polens utsending til Frankrike. Polen kan komme til å ende opp med å bli aktivt innvolvert i krigen mellom Russland og Ukraina dersom Kiev ikke klare å forsvare sin selvstendighet, sier  Jan Emeryk Rosciszewski, som er polsk ambassadør til Frankrike. Utsagnet fra den erfarne diplomaten kom lørdag mens han snakket live på en sending fra tv-selskapet LCI. Utsagnet fra den polske ambassadøren betyr i realiteten at NATO landet Polen ser ut til å ville gå inn i krigen på ukrainsk side. Den polske styrkeoppbyggingen etter at Russland iverksatte sin militæropersjon i Ukraina har vært massiv.

Polen grenser til Hviterussland som risikerer å bli dradd inn i krigen dersom Polen skulle gå på krigsstien mot Russland. Polen er sammen med de baltiske stater blant de mest russofobiske i Europa. Rosciszewski gav Russland skylden for fiendtlighetene, som allerede har pågått i over et år og understreket at det ikke var Polen, Frankrike eller Slovakia som har ført til økt spenning i Europa. “Dersom ikke Ukraina klarer å forsvare sin uavhegighet med hell, så vil vi bli tvunget til å gå inn i krigen. “Ellers vil våre hovedverdier, som er grunnlaget for vår sivilisasjon og vår kultur, være i fundamental fare, så vi vil ikke ha noe valg,” sa Rosciszewski. De krigerske uttalelsene fra den polske ambassadøren til Frankrike har fått oppmerksomhet i flere medier. Polen er et NATO land som vil kunne ta i bruk artikkel fem dersom Russland eller Hviterussland skulle angripe landet. Et direkte polsk engasjement i krigen vil være en katastrofe som vil kunne starte en omfattende storkrig i Europa.