“Profetinne” hevder Barack Obama vil bli tatt i ed som president i løpet av april, mai eller juni

Den falske profetinnen Vonda Brewer som er mest kjent for å jakte på eldre menneskers penger samt å komme med spådommen om at Hillary Clinton ville vinne valget, forsøker seg igjen med en ny spådom. Nemlig at Donald Trump vil bli dumpet og Barack Obama vil bli tatt i ed som president nok en gang, er åpenbart ikke i stand til å kunne innrømme at hun tar feil. Vonda Brewer som har ennå har omlag 4000 følgere på You Tube har siden september i fjor opplevd en betraktelig nedgang i tallet på visninger.

Vonda Brewer, som bare er en av flere som kom med falske spådommer om fjorårets presidentvalg har ennå ikke gitt opp sin profeti om at Hillary Clinton vil bli USA president. I sin aller siste video omkring USA valget lagt ut i slutten av mars har videoen fått tittelen “Goodbye Mr. Trump !!! Emergency Exit Revelation” -hevder Brewer at Donald Trump vil bli fjernet i løpet av kort tid. Den falske profeten som av andre You Tubere er avslørt som en kynisk og pengegrisk “spåkvinne” på jakt etter lommeboka til eldre og sårbare mennesker, hevder Brewer at Gud gir henne stadig visjoner om at Donald Trump. I følge Brewer vil Trump ble kastet ut av Det Hvite Hus. “Trump vil bli dumpet, han vil ende som søppel,” og det vil skje i løpet av     -sier den falske profeten som har fremmet en ny spådom.

Nemlig at Barack Obama vil bli tatt i ed som president i løpet av noen få måneder. Vonda Brewer hevder videre at både Jeb Bush og Hillary Clinton vil komme i sentrum. “Gud viste meg at Jeb Bush og kanskje Hillary Clinton igjen kommer i bildet. Gud viste meg at profetiene jeg har kommet med vil bli oppfylt i april, forteller Brewer som babler i vei om sine totalt håpløse profetier. I følge Brewer vil Jeb Bush og Hillary Clinton møtes til en ny runde om hvem som skal bli president. For å gjøre en lang historie kort, så er Brewers profeti nå at Donald Trump vil bli kastet, mens Jeb Bush og Hillary Clinton vil kjempe mot hverandre i et helt nytt presidentvalg. I følge Brewer vil dette skje i løpet av mars eller april. For å gjøre tingene ennå mer forvirrende for de 4000 forførte som ser ut til å være tro mot hennes You Tube kanal, har Vonda Brewer nok en forrykt spådom. Nemlig at Barack Obama igjen vil bli tatt i ed som president. For å unngå spørsmål eller kommentarer har Brewer tatt bort muligheten til å kommentere hennes videoer eller gi tommelen opp eller ned. Hennes video omkring spådommen om at Barack Obama igjen vil bli tatt i ed som president kan du sjekke i denne videoen. Og et godt råd: En rekke mennesker har blitt ribbet av denne griske kvinnen som enkelte omtaler som ei heks. Andre igjen omtaler Vonda Brewer som den mest mislykkede profeten i USA. Knapt en eneste av hennes spådommer har blitt oppfylt. Hva slags “Hellig Ånd” er det Brewer egentlig lytter til?

Her er video nummer to om den falske profeten: Her hevder “Den Hellige Ånd” i følge Brewer at Jeb Bush vil bli nominert som republikanernes presidentkandidat…….