Russland beordret USA til å forsvinne fra syrisk luftrom -Russland viser muskler i Syria

Russiske fly har for første gang bombet terrorist-mål i Syria, melder en rekke kilder. I Putin_guns1-320x288følge Debka gav Russland klar beskjed til USA om at amerikanske fly måtte forlate syrisk luftrom og dermed ser Russland ut til å ville markere seg som den mest markante krigsmakten som nå opererer i Syria i tett allianse med Assad, Hizbollah og iranske styrker. En høytstående offisiell amerikansk tjenestemann sa at USA hadde mottatt en diplomatisk note hvor Russland beordret amerikanske fly til å forlate syrisk territorium. Amerikanske kilder skal ha fortalt Fox News at amerikanere ikke vil komme til å etterkomme det russiske kravet. De russiske angrepene var primært rettet mot styrker fra islamsk stat, men også andre opprørsgrupper som kjemper inne i Syria med vestlig støtte vil kunne bli mål for de russiske luftangrepene

Det har i flere uker vært klart at Russland og Vladimir Putin for alvor er i ferd med å markere seg som den ledende spilleren i konflikten om Syria. Det har tidligere vært kjent at russiske bakkestyrker i allianse med Assad tro styrker, Hizbollah og Iran har vært involvert i kamper med islamister rundt den strategisk viktige flybasen Kweiris øst for Aleppo. Dagens russiske flyangrep har blitt behendig omtalt i vestlige media men burde ikke komme som noen overraskelse i og med at det i de siste ukene har vært en betydelig russisk styrkeoppbygging i Syria. På tross av at Vesten i lengre tid har vært involvert i halvhjertet bombing av Islamsk stat i Syria har resultatene hatt begrenset effekt, -og når Russland nå for alvor kaster seg inn i konflikten på president Bashar Assads side, forteller det i klartekst at Russland nå velger å stå last og brast med Bashar Assads regime som lenge har måttet kjempe to samtidige kamper, en mot de vestlige støttede opprørsgruppene og jihadister bevæpnet av Saudi-Arabia og vestlige regimer, og en mot den fryktede islamsk stat. I følge russiske uttalelser skal dagens luftangrep ha vært rettet mot terrorister fra islamsk stat, selv om angrepet fant sted i områder hvor Islamsk stat ikke står spesielt sterkt.

https://www.youtube.com/watch?v=Gx9rvhbNr7I

I følge Debka files kilder er ikke den russiske militæroperasjonen bare begrenset til Syria og selve operasjonen blir styrt av en felles iransk/irakisk/syrisk/russisk kommando og krigsrom satt opp i Bagdad som et motsvar til den vestlig ledede kommandosentralen som befinner seg i Amman i Jordan som samordner den USA-Saudi-Arabiske-Israelske og jordanske innsatsen til støtte for de opprørsgrupper i Syria som kjemper mot president Assads regime. USA har som kjent lenge profetert at Bashar Assads dager var talte og nå ser vi tydeligere at to verdens makter står mot hverandre på den syriske kamparena. På den ene siden har vi vesten som støtter “moderate” jihadistgrupper som søker å velte Assads regime samtidig som de forsøker å holde islamsk stat i sjakk, -og på den andre siden Russland som står skulder ved skulder med sin allierte i Damaskus i krigen mot terrorister både fra Islamsk stat og fra opprørsbevegelsen. I følge det israelske Times of Israel ble minst 30 jihadister og 12 barnesoldater fra islamistiske jihadistgrupper drept i det russiske angrepet.

En av dem som allerede har kommentert det russiske angrepet er pastor Paul Begley som ser på utviklingen som profetisk. Tingene skjer nå kjappere enn mange kanskje har trodd