Russisk politi plantet “bevismaterialet” for å få noe å anklage Jehovas Vitner for

Russiske politiagenter tar seg inn i lokalet til en russisk Jehovas Vitner forsamling for å plante ulovlige dokumenter som skulle brukes som bevis på at Jehovas Vitner er kriminelle

Det russiske forbudet mot Jehovas Vitner har møtt fordømmelse fra flere vestlige land og flere kristne medier, deriblant Dagen og Søkelys har fordømt og tatt avstand fra det som soleklart er et forsøk på å begrense religionsfriheten i et stadig mer autoritært Russland. Selv om Jehovas Vitner er et forholdsvis spesielt religionssamfunn med en rekke dogmer som avviker fra klassisk kristendom, utgjør gruppen på ingen måte noen sikkerhetsrisiko for russiske myndigheter. Ei heller søker organisasjonen på noen måte og undergrave russiske myndigheter -og er tvert i mot en fredelig gruppe som ikke blander seg inn i politikk eller samfunnsdebatten. Alt Jehovas Vitner ønsker er å være fredelige samfunnsborgere som kan dyrke sin religion og fortsette sitt forkynnelses-arbeid i fred og frihet.

Allerede den 16 september 2014 kom de første signalene på at vanskelige tider kom til å ligge foran de omkring 175 000 russiske borgerne som er medlemmer av forskjellige lokale menigheter av Jehovas Vitner. Allerede da kunne Søkelys melde at “Russlands Putin stempler Jehovas Vitner som ekstremister og sidestiller dem med en terror-organisasjon.” Kort tid etter begynte det å poppe opp enkelte videofilmer på You Tube som fortalte om hvordan russiske myndigheter nå gradvis økte presset og hadde begynt å arrestere medlemmer av Jehovas Vitner og utsette dem for forhør og press. Gradvis ble presset økt på Jehovas Vitner og i september 2016 viser overvåkingsvideoer hvordan representanter for politi og sikkerhetsmyndigheter ulovlig tar seg inn en lokal menighet av Jehovas Vitner for å plante inkriminerende dokumenter som skal kunne brukes som bevis på at Jehovas Vitner er kriminelle og samfunnsskadelige. I vinter kunne organisasjonen legge ut en overvåkingsvideo som viser hvordan russisk politi opererer.

https://www.youtube.com/watch?v=mzmJ4T_f8WQ

Som kjent har russisk høyesterett gitt myndighetene “go ahead” til å gripe inn overfor vitnene og organisasjonen blir av russiske myndigheter definert som både uønsket, skadelig og i april i år kunne Søkelys og andre medier melde at “Høyesterett i Russland mener Jehovas vitner er ekstremistisk og har besluttet å forby organisasjonen og dens over 170.000 medlemmer i landet å drive sin virksomhet.” Dermed ligger også veien åpen for å straffeforfølge medlemmene av den omstridte organisasjonen som blir omtalt som en av verdens mest organiserte religiøse sekter. I sommer ble Jehovas Vitners anke forkastet og det ble klart for mange at den reelle religionsfrihet i Russland nå er over. “Religionsfriheten i Vladimir Putins Russland er over, først for Jehovas vitner og deretter for…..,” skrev både Dagen redaktør Vebjørn Selbekk og Søkelys i en kommentar til det russiske forbudet mot det religiøse samfunnet som har rundt seks millioner medlemmer på verdensplan.

Var selv forfulgt og er blitt en forfølger

Den ortodokse kirke i Russland var i mange år under forfølgelse av myndighetene under kommunisttiden. Mange prester og kirkens tjenere ble fengslet og måtte praktisere sin religion i all hemmelighet slik også evangeliske kristne måtte. Da jernteppet kollapset som en følge av kommunismens og Sovjetunionens sammenbrudd på slutten av 1980 tallet, ble Russland åpnet for evangeliet og representanter for forskjellige religiøse organisasjoner rykket raskt inn for å spre evangeliet til åndelig hungrige russere. En rekke evangeliske kirkesamfunn fikk dannet brohoder for evangeliet i det tidligere lukkede landet, og også Jehovas Vitner fikk anledning til å virke fritt. Etterhvert har den russisk ortokse kirke blitt endel av eliten og maktapparatet i Kreml, og fra å være en forfulgt størrelse er den russisk ortodokse kirke i ferd med å bli en forfølger som undertrykker andre trossamfunn. Både adventister og Jehovas Vitner har for alvor fått merke den russisk ortodokse kirkes vilje til å bruke undertrykkelse for å jage vekk konkurrende trossamfunn. Og dette er nå i ferd med å bli en skamplett for den russisk ortokse kirke. Ofte har det vist seg at det er kirkens menn med kors i hånd som oppfordrer til vold og trakassering av Jehovas Vitner og mennesker med en annen tro.

Den økende fiendligheten som Jehovas Vitner nå opplever i Russland har ført til at flere vitner er blitt fengslet og enkelte har også tydd til fysisk vold for å forsøke å skremme vitnene. En slik voldsbruk er helt klart både motbydelig og i strid både med ytringsfriheten og religionsfriheten slik den er garantert i menneskerettighetskonvensjonen. Det som nå skjer i Russland er urovekkende, også sett med evangeliske øyne, fordi den russisk ortodokse kirke også oppfatter protestanter og evangeliske kristne som konkurrenter og utfordrere. Vi må derfor ta sterk avstand fra all form for vold og forfølgelse rettet mot Jehovas Vitner eller noen andre som ønsker å utøve sin tro og religion på en fredelig måte.

Det russiske forbudet mot Jehovas Vitner har skapt noe oppmerksomhet i vestlige land, og flere, deriblant United State Holocaust museum som uttrykker dyp bekymring for Jehovas Vitner i Russland. Det er en kjent sak at Jehovas Vitner også under andre verdenskrig var gjenstand for brutal forfølgelse fra Nazi-Tyskland og mange Jehovas Vitner endte sine dager i Adolf Hitlers dødsleirer. Selv om vi som evangeliske kristne er dypt uenig i Jehovas Vitners lære, mener Søkelys at vi som kristne har en forpliktelse til å stå opp for Jehovas Vitners rett til å tilbe og dyrke sin religion i fred og frihet, slik vi selv har. Teologiske forskjeller og læremessig uenighet må aldri føre til at vi velger å vende det døve øret til når Vitnene blir utsatt for urett i et annet land.

https://www.youtube.com/watch?v=58mBUDazWc0