Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Skilsmisse og gjengifte er et tema som er forsømt i forkynnelsen 

skismisseDet er ofte uenigheter mellom troende, om hva som er riktig og ikke riktig når det gjelder dette med å skille seg og gifte seg på nytt. Mange pastorer har giftet seg på nytt, og funnet grunnlag og rett for å gjøre dette i forhold til det som står i Guds ord. Hvordan kan man forklare at dette er riktig, og hvor står det at dette er mulig å gjøre, når Guds ord taler klart og tydelig om dette emnet. Både Jesus og Paulus taler tydelige om dette temaet. Her har jeg funnet fram en side fra tosko, som trekker fram Bibelvers som tar for seg skilte og gjengifte, og bibelversene taler jo for seg selv. kan man tolke dette annerledes, da vil jeg gjerne vite på hvilket grunnlag mener du det?

Guds Ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
Bibelen sier i Ordspråkene 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor. Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva divorceskjer med dem som ikke får høre Guds ord og lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller seg, er dette sterke, negative
eksempler. 1.Kor 6,9: “Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,….skal arve Guds rike.” 1.Tess 4,2-5: “Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.”

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

Ef 5,31-32: “Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.” Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg! Verden skulle se på oss kristne og si: “Se hvor de elsker hverandre!” Våre ekteskap skulle være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

Du skal ikke bryte ekteskapet!

Matt 19,4-6: “Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.” Mark 10,9: “Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. “Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte.
Luk 16,18: “Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. gjengifteOg den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.”
Rom 7,2-3 “For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.” Mark 10,11- 12: “Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.” Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: “Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.” Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.
Uskyldig part
Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: ” Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.” Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos bibelenJesus er det tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd! Jesaja 1,18: ” Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. ” Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: ” Gå bort og synd ikke mer!” Hun kunne altså ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er stor forskjell på å leve i synd og falle i synd. Hebr 13,4: “La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.”Utarbeidet av stiftelsen TO SKO (www.tosko.no) En enkel innføring i fra Guds ord, slik man leser Guds ord rett ut. Når man henviser til Guds ord om hva som står skrevet om dette temaet. Hvordan kan man da motbevise at det ikke er riktig av det som er skrevet i dette temaet ? Det får meg samtidlig til å undres over så mange av pastorer, forstandere, og kirkeledere går hen og gifter seg på nytt. På hvilket grunnlag gjør man det, når et står så tydelig i Bibelen på hva som er riktig.

Gjengitt med tillatelse av forfatter som ønsker å være anonym

Følg debatten fra verdidebatt 

2 tanker om “Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

 1. Tror dette spørsmålet bør kobles sammen med et par andre ting. Rent praktisk tror jeg man overser Bibelens definisjon av hva det vil si å være en kristen. Hva det vil si å være bundet av synd og hva det betyr at man har blitt satt fri fra syndens makt. Og hva konsekvensen blir av å kompremisse i stedet for å leve i omvendelse. Mange mener at svært få i dag faktisk er sanne kristne. Det interessante ville imiddlertid vært å vite hva som er situasjonen blandt disse.

  Det å kreve at ikke-kristne eller “kulturkristne” skal leve etter kristne normer vil antagelig bli synonymt med “lovtrelldom”. Kanskje kan skjæringspunktet mellom kristendom og verdslighet i dag kan kalles “ultraliberal lovtrelldom”?

  Selv tror jeg kristne i mye større grad burde se på det å leve som enslig som den beste løsningen. Ikke av hensyn til “dette livet”, for det kan bli ganske ensomt, men av hensynet til livet i evigheten. Samfunnskulturen har blitt svært antikristelig og for de som forstår dette vil det nok ikke være lett å finne en ektefelle som deler en slik oppfattning.

 2. Hei Postmann

  Ja jeg tenker også på hvor mange er det som tar Guds ord på alvor i tidens kulturelle tros liv i dag. Mange troende lever slik de selv vil, og tar ut Bibelvers som passer inn i denne kulturelle verden. Denne tidsånd som er i blant oss i dag villeder mange kristne til å bli sløve og søvnige på Hva Guds ord virkelig lærer oss. Å være lydig til hva Guds ord forteller oss, koster for mye mange ganger for mange. Er man villig til å forsake det kjødet vil, så vil det høste velsignelse i livet. Det er som du sier,når man prøver å henvise til hva Bibelen sier, så forsvarer man seg ofte med å si at dette er lovisk. For man lever jo etter Jesu død,og oppstandelse alt er kjøpt og betalt og da lever man i nåden, der det ikke er noe fordømmelse i Kristus.Da kan man faktisk lett bli søvnige og vike fra det som Paulus sier som er viktig på veien i vårt trosliv, å drepe kjødets gjerninger med ånden.

  mvh
  R

Det er stengt for kommentarer.