Riksretts-farsen: Lindsey Graham -En riksrettssak mot Trump basert på Ukraina telefonen er død ved ankomst i senatet

“Riksrett basert på telefonsamtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten er død ved ankomst i senatet” sier majoritetsleder i senatet Lindsey Graham på Fox News Hannity. Demokratenes riksrettsprosess har så langt ikke vært annet enn politisk teater satt i gang av de mest ytterliggående kreftene i det demokratiske partiet som har skjønt at de ikke kan vinne valget i 2020 med mindre det skulle skje noe ekstraordinært som et massivt børskrakk eller ny finanskrise. I sin uttalelse understreker Lindsey Graham at han stiller seg bak presidentens håndtering av situasjonen i Syria.

Se klippet fra Fox News