Rick Wiles og TruNews bannlyst og slettet fra You Tube etter anklager om antisemittisme

Den antisemittiske You Tube kanalen TruNews som var grunnlagt av den kontroversielle dommedagspredikanten og antisemitten Rick Wiles er blant dem som har blitt bannlyst og slettet fra You Tube under den pågående utrenskningen av politisk og religiøst ukorrekte røster. Rick Wiles og hans TruNews kanal ble kraftig kritisert og utfordret av Dr Michael Brown på grunn av kanalens åpne antisemittiske og anti-jødiske profil. I video etter video spyttet medarbeiderne i TruNews ut setninger som helt klart var antisemittiske og slik sett burde vært utsatt for kritikk.

Dr Michael Brown gikk hardt ut mot Rick Wiles og TruNews i en video i høst. Nå har You Tube fjernet TruNews fra sine plattformer

Når You Tube har valgt å bannlyse TruNews er det sikkert mange som applauderer. Likevel er det god grunn til å være kritisk til hvordan sosiale medier som You Tube og Twtter helt åpenbart undertrykker ytringsfriheten for på den måten å stilne røster de ikke liker. Selv om det helt åpenbart er god grunn til å ta avstand fra de holdninger Rick Wiles og hans samarbeidspartnere uttrykker, er det likevel rystende at You Tube bannlyser og dermed avskaffer ytringsfriheten. I første omgang ser det ut som om You Tube bannlyser profiler som er politisk ukorrekte, men siden de sosiale mediene ser at det går glatt å utestenge røster de ikke liker, vil de i fortsettelsen ikke ha skrupler med å bannlyse og utestenge profiler som er inntolerante ved å hevde at Jesus er den eneste veien til Gud eller å være uanstendige nok til å ta avstand fra homosekualitet eller regnbue-barnas agenda. Det er bare ettidsspørsmål før kristne med et tydelig budskap om Guds Ord og Jesus Kristus, vil finne seg på utsiden av de sosiale plattformene eid av liberale venstrekrefter i samfunnet. Venstresiden i politikken er på mange måter fascistisk av natur, fordi den rett og slett ikke tåler røster som sier i mot eller ikke kjøper rølpet fra MSN, FakeNews CNN eller oppgulpet fra Fredrik Græsvik. For kristne er tiden svært kort når det gjelder å bruke sosiale medier til å spre et tydelig evangelium. Jesu ord i Johannes 9: “Det kommer en natt da ingen kan arbeide” er ett av de profetord vi ser blir oppfylt for våre øyne i vår tid. For å bøte på You Tubes massive utrenskning av ytringsfriheten, har Rick Wiles og TruNews måttet opprette en nettside: https://www.trunews.com/