Richard Tørressen responderer på vegne av oss begge til Hoff åpne brev til oss

korset“Hei Jeremy. Det er trist at du klarer å snu en viktig drøfting om frelseslæren til at det dreier seg om deg som person. Det virker som at det å sette spørsmålstegn ved din lære er det samme som et personangrep på deg. Slik fungerer det ikke. Men, dette åpne brevet adressert til Kjell og meg krever en utdypning fra min side. Jeg hadde ikke tenkt å offentliggjøre e-mailene dine, men du gir meg egentlig ikke noe valg da du utfordrer offentlig,” skriver Richard Tørressen i en respons til Jeremy Hoff. Tørressens respons kan stå som en reaksjon på vegne av oss begge

Det hele startet med at du sendte ut en mail til personer på din mailing-liste der du har et budskap som har fått tittelen: «Mitt viktigste budskap så langt». Du ønsket at vi skulle publisere og videresende, samtidig som du publiserte det offentlig på din nettside. Jeg reagerte straks på denne fremstillingen av frelseslæren og tok kontakt med deg. Jeg forklarte deg at jeg ikke kunne publisere dette og forklarte deg hvor jeg mente du tok feil. Jeg tilbød rettledning. Her er svaret du gav meg: «I suggest that you read the Bible, because Jesus has NOT “sonet for all synd”. He has only provided a sacrifice for those who have repented and turned from sin.»

Jeg svarer deg følgende før jeg utdyper mitt syn videre: «Jeg skulle absolutt ønske at ditt svar til meg ikke var så kort og avvisende. Som kristne brødre som ønsker at mennesker skal komme til Sannhetens erkjennelse bør vi vi være ydmyke i forhold til rettledning og samtale. Ditt eneste svar til meg er at du foreslår at jeg leser min Bibel. Det underliggende svaret er at jeg ikke har lest, men det har du og du har forstått den. Problemet er at det du sier er i ganske stor konflikt med det kristne har forkynt siden Jesus gikk her på jorden. Skulle ønske du var så ydmyk at du tok deg tid til å lese de linkene jeg har sendt deg. Jeg har mange ganger fått veiledning fra andre kristne som mener jeg av og til trør feil. Jeg blir glad for denne veiledningen, selv om det av og til “koster” å se at jeg muligens ikke har reflektert over alle aspekter ved det jeg har skrevet/publisert.»

Ditt nye svar er følgende: «I apologize for my brevity, Richard, but I am quite busy these days. Let me explain further where I stand on this. Yes, Jesus has paid the price for all sin. However, the sins of an individual are not atoned for until they enter into the New Covenant, and receive the propitiation of the blood of Jesus, which means that they must repent! In order to believe anything else, you must ignore about a third of the New Testament! (Including most of the verses that I cited in my teaching.) You write the following:
Siden du ikke har fått frelsen på grunn av noe du har gjort, kan du heller ikke miste den på grunn av noe du har gjort. (Setningen er hentet fra følgende artikkel og kan ikke stå alene, men må sees i sammenheng med hele utredningen: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/07/07/om-en-kristen-begar-selvmord-blir-han-likevel-tilgitt/

I strongly disagree with you here. In order to be saved, you must repent from your sins. Faith without works is dead, as Paul says, can that kind of faith save anyone? Christians jeremy-hoffwho have not taken sin seriously are in for a big shock on the day of judgment, when the Lord will say to them, “depart from Me ye cursed into everlasting fire”. The way is very narrow, and there are few who find it. It seems to me that you are teaching a “once saved always saved” false gospel. You are only presenting one side of the argument, in order to justify a false gospel of universal salvation for everyone who ascends to intellectual acceptance of a few statements of doctrinal truth (the so-called “sinners prayer” model of evangelism). I suggest that you read the Bible more carefully. You are free to post this email on your website if you want, but only if you provide a link to the video.»

Deretter sender jeg en ny mail der jeg utdyper at jeg ikke har et “once saved always saved” false gospel-syn på frelsen før du sender meg følgende mail:
Dear Kjell and Richard. Richard apparently has some kind of a theological dispute with me, although I have broad New Testament cover for the positions set forth in my teaching. I do not understand what the problem is, and quite frankly, I do not have time to get into a long theological dispute with this fellow. If he wants to attack me, he can just get in line. After what I have been through this past year, the opinions of people mean very very little to me at this point. For the record, I do not respect the liberal views of the 99% of “Christians” in this country. Just look at all the bad fruit that Norwegian Christendom has produced in this generation! As for me, I want to find the narrow path. And you cannot find that narrow way which leads to life without going though a deep personal repentance from all known sin. This is what John the Baptist, Jesus, and His disciples all preached. You must cease from your evil works if you are going to enter the Kingdom of Heaven. Many are called, but few are chosen. It is true that our good works can never save us, but it is equally true that our unrepentant evil works can certainly condemn us. Paul also says that faith with out works is dead, and he asks, can that kind of faith save anyone? Therefore, salvation is by faith and works working together. In my teaching I have included many many verses from the New Testament which show this clearly (see attached file). I told Richard that I think he needs to go read the Bible again. If he thinks that there is salvation by faith alone without repentance, then he must ignore a large portion of the New Testament. Repentance is a work of the Holy Spirit, working together with our own will to conform us to the character of Christ. We must work out our own salvation with fear and trembling. Many are called, but few are chosen. I want to be one of the few, and not one of the many Laodicaens who Jesus will vomit out of His mouth. I want to take sin seriously, so that I will not be disqualified (Paul applies this terminology to himself). Richard is welcome to attack me on his website, but I would suggest that he wait until my next book is out before he really goes for it. Richard, you can call me for a friendly chat if would like, but I just do not have time for a long email debate with you right now. My mobile number is ——–. Love to you both in the Lord.»

Deretter sender jeg en ny mail: «Hei Jeremy! Du kjenner meg dårlig dersom du tror at jeg ønsker å henge deg ut på min nettside. Du skriver og sier mye godt, men du blander sammen rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen! Det du lærer om frelsen, at Jesus ikke har sonet for all synd, må det tas et oppgjør med, men å henge deg ut er ikke min stil.»
Jeg fortsetter i den mailen å utdype mitt syn. Ditt neste svar til meg er under enhver kritikk slik jeg ser det:

«I am not interested in having a theological debate with you, Richard. I am therefore not even going to read your emails, and this is the last one that I am responding to. You can call me if you want to. Why are you picking on me man? Why don’t you go find a Mormon of Jehovahs witness to go argue with? I have not done anything to provoke you. The fact that you are attempting to engage me in a theological debate so relentlessly leads me to seriously wonder if you have a religious spirit. I am not interested in systematizing my “faith” intellectually, as you seem to be preoccupied with, but in simply believing what the word of God says. It seems like you are going on a theological witch hunt here, and I do not like that at all, man. I think that you should go and live your own life with the Lord, and leave people who interpret the scriptures differently than you alone.»

Det er tydelig at du har høye tanker om deg selv når du skriver i kommentarfelt på Søkelys at Finn Jarle Sæle beskriver deg som en professor i teologi. For deg dreier denne debatten seg i hovedsak ikke om frelseslæren, men om din autoritet som en person satt i en profetisk tjeneste. Å beskrive mennesker som setter spørsmålstegn ved ditt budskap som fariseere og at du dermed kan kalle oss for «ormeyngel», som du gjør i din utredning (https://www.sokelys.com/?p=18408), fordi det er slik Jesus omtaler fariseerne, og at du i tillegg antyder at jeg er besatt av en fremmed ånd er ikke annet enn uverdig. Hersketeknikk av verste sort!
Hovedgrunnen til at jeg ikke ringte deg er min dårlige muntlige engelsk og min tvil om dine norsk-kunnskaper. Jeg var redd det kom til å bli for mange misforståelser. Da mente jeg det var mer riktig å gi deg mine synspunkter skriftlig. Din videre tilnærming til saken er ikke videre innbydende til samtale.

Jeg står foreløpig inne for det jeg har skrevet i kommentarfelt på www.bibelogtro.com. Det at du kaller dette synet på frelsen som ditt viktigste budskap sålangt gjør at jeg vil gå så langt at jeg vil advare mot å gi deg talerstolen inntil du tar et oppgjør med ditt loviske syn på frelsen.
Det er ingen tvil om at din frelseslære er en vranglære basert på at man må arbeide med sin egen frelse for å ta del i Himmelriket. Denne arbeidsbaserte frelseslæren har du til felles med bl.a. Den Katolske Kirke og sekten Jehovas Vitner. Hos alle disse finner du ikke: NÅDEN ALENE!
Med dette anser jeg at denne debatten som du kaller en «heksejakt» for avsluttet, da det ikke er din person, men det du forkynner i «ditt viktigste budskap sålangt» som det blir satt spørsmålstegn ved. Da håper jeg at debatten fra nå av kun handler om Jesu soningsverk, og forholdet mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse.

Mvh Richard Tørressen
www.bibelogtro.com

10 tanker om “Richard Tørressen responderer på vegne av oss begge til Hoff åpne brev til oss

 1. Jeg så allerede i den såkalte 22.juli “profetien”, at vi hadde å gjøre med en person som var litt pussig skrudd sammen.
  Da var han på teologisk krasj med de fleste, og det er han definitivt også nå. Mannen er ikke annet enn en religiøs figur, med en pompøs og arrogant væremåte. Han sliter med mindreverdighetskomplekser, har et ekstremt stort oppmerksomhetsbehov og har dyptliggende problemer som kontroll og avvisning i livet sitt!
  Å skrive at han tilgir noen, uten at disse har bedt om tilgivelse og ikke har gjort noe galt, er en manipulativ handling, eller en hersketeknikk om du vil. Det samme er det når han avviser Tørresens saklige mail, med et kort svar om “å lese bibelen”.

  Ikke bare har mannen svært begrensede teologiske kunnskaper og er en falsk profet, men han har også dyptliggende personlige problemer, og jeg har tidligere sett, i tv-intervju det jeg tror er en demonbesettelse!
  Uansett er hans opptreden i offentligheten ikke av det gode. Hans budskap er kun egnet til å spre vantro og splittelse, og er en distraksjon for oss kristne.

  På samme måte som med JKC, så er ikke dette en person som bør få oppmerksomhet. Han bør ignoreres, og overlates til sin egen lille boble.

 2. En irettesettelse innebærer kjærlighet, og ikke full av fordømmende ord. Jesus kunne fordømme andre hvis han hadde villet. Men husk disse ord, han sa til den kvinnen som drev hor er det ingen som kaster den første steinen på deg, det gjør heller ikke jeg. Vi alle har syndet og syndere fremdeles med forskjellige ting I våre liv. Alle kan gjøre feil med både med lære og forståelse av Guds ord på veien. Derfor så er en irettesettelse I kjærlighet en begynnelse,og hjelper ikke det så må det være to eller tre brødre som taler han til rette. Og hjelper ikke det så blir han satt utenfor menigheten til han kommer til seg selv. Omvendelsen begynner innenfra når man har trådt feil på veien man trenger ikke mange fordømmende ord men sannhet og kjærlighet I sitt hjerte så får man se om sannheten får han til å vende om I fra løgnen

 3. It seems that I wrote too quickly and chose the wrong terminology in my first private email to you. I have been very preoccupied with other things, and did not have the time to give you a proper response. But anyone who wants to know what I really believe can just read my clarification here: http://www.22juliprofetien.com/download/369/

  To the best of my knowledge, I have never called myself a prophet, nor do I have a prophetic ministry. I do, however, believe that I have a prophetic calling, as many other Christians do.

  Look guys, I have put my life on the line to stand for the truth in this country. I think that I deserve just a little bit more respect from you than what I have been shown here. You have no idea what it has been like to go through what I have been through. So I suppose for that reason I tend to take things more personally than I should. But I also want to make it really clear that I do not owe you any debate or discussion concerning my message, which you have scrutinized like a couple of Pharisees. Richard is the only person who has contacted me to complain. Everyone else seems to have had no problem with my message. I did not intend to use any “Hersketeknikk” by referring to you to as “ormeyngel”. If you are the kind of people who like to go on theological inquisitions to find potential heretics that you can expose, then that is Pharisaical behavior. I certainly do not do that to those I happen to disagree with.

  Those who want to listen to me can do so, and those who don’t do not have to. I am not trying to be a leader. I am simply a man who has written a book, which happened to become an instant best-seller, by God’s grace, and, as a result, I have received numerous invitations to go to various places to speak. And I will keep doing so until those invitations stop.

  I have a long way to go in my own life, but I know that the Lord has given me a calling, and I am doing my best to walk that out, despite my weaknesses. I stand by everything that I have stated publicly. I reserve, however, the right to correct anything which has been expressed privately. One of the first rules of journalism is that you do not make private correspondences public, and that you must check with your sources for confirmation before publishing anything expressed in private (sitatsjekk). I cannot therefore consider Søkelys to be any kind of a serious media outlet. I would strongly recommend that anyone who writes to either of you should take the time to carefully weigh every word, as their private communication can be used against them in public.

  Again, if anyone wants to know what I really believe, then they can just download the document linked at the top of this post.

  I really do not understand why you guys are so afraid of talking to me. I am sorry if I have been too sharp with you, but I honestly would like to resolve our personal conflict with a constructive dialogue over the phone. My Norwegian is not that bad.

  • Arrogansen og den nedlatende holdningen, bare fortsetter fra “profeten” Hoff?

   At du ikke har fått flere negative tilbakemeldinger fra folk må mail-listen din, er ikke så vanskelig å forstå når vi ser hvordan du møter Herr Tørresen.

  • Jeremy!

   Det har aldri vært et personangrep på deg som person, men det har blitt satt spørsmålstegn ved akkurat denne 90-10 læren om frelsen.

   At det har blitt personlig må du nok dessverre ta på din kappe. Ingen av oss har stigmatisert deg på noen måte. Stigmatiseringen har du selv stått for og derfor ble det dessverre nødvendig å offentliggjøre e-mail, noe jeg faktisk sliter med i min egen samvittighet akkurat nå.

   Jeg vet at du har hatt et hardkjør mot deg! Jeg beundrer deg for din modighet! Med det budskapet du bringer i «22.juli-profetien» hadde det vært naivt å tro at det skulle bli enkelt for deg. Og ja, jeg støtter ditt budskap om omvendelse for land og folk. Og ja, det får konsekvenser å vende Herren ryggen og gå sin egen vei og stole på sin egen fornuft.

   Jeg er lei meg for utviklingen i denne saken, men du må tåle og akseptere at det det blir diskutert offentlig et budskap som du selv har lagt ut for offentligheten.

   Jeremy, kan vi diskutere sak? Selvsagt kan ingen kreve at du må/skal gå inn i en teologisk debatt, men jeg anser det som ren høflighet å gi en redegjørelse når du ber oss om å publisere ditt budskap. Slik debatten har utviklet seg er det nok best for alle parter at du redegjør, selv om ingen kan kreve det av deg.

   Kan du være så snill å lese nøye igjennom https://bibelogtro.wordpress.com/2016/10/18/har-jesus-sonet-for-all-synd-eller/ og fortelle oss nøyaktig hvor vår uenighet ligger? Kanskje vi faktisk er helt enige, men at din «innpakning» er uheldig og har skapt urolighet om hva du egentlig mener ligger i Kristi soningsverk på Golgata?

   Mvh Richard

  • Jeremy Hoff wrote: “). I cannot therefore consider Søkelys to be any kind of a serious media outlet.”

   Og Hoff finner sammen med (en setning redigert bort) Jan Kåre Christensen, he he snakk om “kristen” mann,
   Det blir vanskelig å ta noe som helst fra Hoff seriøst etter dette:
   http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1715-jeremy-hoff-et-klargjring-av.html

   Falske profeter finner sammen!
   Har aldri sett maken til arrogant person som denne Hoff er.
   Her samarbeider han med Norges verste nettmobber, Jan Kåre Christensen.

  • Søkelys vil slutte å videreformidle noe av det som kommer fra Jeremy Hoff. Når vi har sett hvordan Hoff har møtt og besvart Richard Tørressens henvendelser, den nedlatende holdningen og antydninger om “religiøse ånder” er det et maktspråk vi vanligvis møter fra representanter fra trosbevegelsen og tilsvarende sekter. Når vi i tillegg kan konstatere et samarbeid mellom Jeremy Hoff og Jan Kåre Christensen svekker det troverdigheten til Hoff.
   Og når troverdigheten til Hoff svekkes, svekkes også troverdigheten til hans arbeide med å advare Norge. Hvor troverdig er en mann som ser ut til å ha tette forbindelser til Jan Kåre Christensen som er mest kjent for å mobbe og trakassere mennesker? Det ser ut til å være svært nære forbindelser mellom Christensen og Hoff siden Hoff er den eneste som ikke blir fordømt av Christensen for å samarbeide med Jan Hanvold og Visjon Norge.
   Det bør være et stort tankekors.
   Når vi i tillegg ser at Hoff tyr til ord som “ormeyngel” om Tørressen er det langt over streken. Jeg har forsvart Hoff overfor mange, imidlertid, sett på bakgrunn av hvordan Hoff møtte Richard samt svaret han her gir, ser jeg ingen grunn til å opprettholde den støtten.
   Jeg vil skrive mer om dette og kommer tilbake til det.
   Kjell Andersen

 4. Jeremy har aldri lært at det er 90 % og 10 % oss for å blir frelst.

  Men for å bli bevart og utvikle oss som frelst, så er det en aktiv handling eller respons i fra oss!

  At dere ikke ser det, kommer av at dere er åndelige nærsynte, nesten blinde!

 5. Viktig drøftelse av Jeremy Hoff sitt budskap og noe som bør tåles fra Hoff sin side og de andres side. Men å offentliggjøre private mailer blir å gå altfor langt. Dette burde drøftes privat først og fremst muntlig. Ikke bruke unnskyldninger som en har problemer med språket, skaff heller en tolk. Før en offentliggjør slike ting bør dette ha blitt drøftet i sammen over flere omganger før en eventuelt offentlig gjør det. Så var det en på dette forumet som kom med påstanden om at Hoff ikke støtter treenigheten. Dette er bare ens egen synsing og direkte uredelig å komme med denne påstanden når en ikke vet at dette for sikkert. Vil tro at Hoff støtter den klassiske treenighetslæren, men dette kan han svare for selv. Selv om Christensen støtter Hoff i denne saken betyr ikke dette nødvendigvis at Hoff og Christensen er enig i alle ting. En bør skaffe seg ordentlig dokumentasjon før en kommer med beskyldninger. Hver sak bør behandles rettferdig selv om en mener den andre er en vranglærer.

Det er stengt for kommentarer.