Reinhard Bonnke’s budskap til amerikanske tenåringer: «Amerika vil bli frelst» men er det Guds ord de hører?

boonke2Den tyske evangelisten Reinhard Bonnke skal angivelig ha ledet 76 millioner mennesker til tro i løpet av sine 60 år som forkynner. Evangelisten skal ha hatt over en million mennesker i et enkeltmøte proklamerte til 20 000 unge under en konferanse i Kansas City at «Amerika vil ble frelst», men er dette budskapet sant og stemmer det med Bibelen? De fremmøtte som hadde betalt 57 dollar hver i gebyr for å høre den tyske evangelisten. De som eventuelt ikke kunne hoste opp de 57 dollarene som tilsvarer ca 440 norske kroner slapp dermed unna og bli proppet ørene fulle av tradisjonell lykkereligion som lover mye for mye på vegne av Gud. Den omstridte tyske forkynneren som har en forholdsvis stor oppslutning i deler av Afrika på grunn av sin vektlegging av tegn, undre og helbredelser. Som en voodoo prest som legger forbannelser over sine fiender opptrer Boonke som en karismatisk superstjerne som hylles av massene -mens stadig flere og flere stiller spørsmål med hans mirakler.
Reinhard Boonke, evangelist, karismatisk superstjerne og helbreder hylles stort av den karismatiske bevegelsen både i Vesten og Afrika. Hans korstog samler hundretusener av mennesker og i likhet med sin «broder i ånden», Benny Hinn samles det inn enorme summer til hans tjeneste -mens løftene om helbredelse, frelse og gode dager sitter løst hos disse stortalende formidler av sin utgave av det kristne budskapet. I møtet med Reinhard Boonke og Benny Hinn`s forkynnelse blir både sykdom og eventuelle fiender boonkemøtt med en forbannelse -som angivelig skal stoppe deres kritikk av disse selvutnevne og økonomisk velstående Guds tjenere..men bak fasadene av det som blir vist på «God TV og Gospel Channel» -som ofte sender opptak av tilsynelatende mirakler og helbredelser for å lokke TV seerne til å gi bidrag til deres respektive «ministries» finnes det en råtten og hjerteskjærende bakside som seerne på God TV eller Gospel Channel aldri får se. Som videoen nedenfor avdekker har både Boonke og Benny Hinn`s religiøse virksomhet en bakside som avslører nød, falskhet, knuste håp og drømmer til alle de som ikke besto Benny Hinn og Reinhart Boonkes test -og som kanskje merket for livet vil måtte leve med vissheten om at Gud ikke ville hjelpe dem. At de var barnet Gud glemte -når disse åndelige supermenn feide over landsbyen eller konferansesenteret der Benny Hinn presenterer sitt «This Is Your Day» budskap. «Det ble liksom aldri min dag,» sier skuffede troende etter Benny Hinns møter. Se den hjerteskjærende dokumentaren «A Question of Miracles» og se hele videoen og la deg aldri forføre av slik forkynnelse..

Rabbi Harold S. Kushner i videoen: «Jeg håper det er en spesiell plass i helvete for mennesker som forsøker å berike seg selv på andres lidelser»

https://www.youtube.com/watch?v=JJfaaPdP0kI

Velsignelser og forbannelser fra Benny Hinn

https://www.youtube.com/watch?v=KxTr1IP7leQ

Kenneth Copeland: Gud er den største fiasko i Bibelen

 

Facebook Comments

8 tanker om “Reinhard Bonnke’s budskap til amerikanske tenåringer: «Amerika vil bli frelst» men er det Guds ord de hører?

 1. Jeg var og hørte ham i Sarons Dal for ikke så mange år siden, og ble ikke særlig imponert. Syns han er
  en dårlig forkynner. Stotrer, dårlig flyt i språk og budskap. Var ikke noe for meg…

 2. Matteus 7 beskriv desse folka.
  «Ikkje alle som seier til meg: Herre, Herre! skal koma inn i himmelriket, men DEI SOM GJER DET FAR MIN i himmelen vil. Den dagen skal mange seia til meg: Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, og drive ut vonde ånder i ditt namn, og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn? 23 Då skal eg seia dei beint ut: Eg har ALDRI KJENT DYKK Gå bort frå meg, de som GJER URETT!»
  ————————–
  Benny Hinn er ei pengemaskinn og utspekulert som han er, loppar han godtruande sjeler.
  Det er vanvittig mange slike forkynnarar.
  Visjon Norge har benytta seg av ein av dei mest usmaklege – Rodney Howard Brown.
  Han er Jan Hanvold sin favoritt.
  Her i amatørmessig(dårleg kamuflert skuespel) tungetale saman med Copeland.
  https://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk
  Browne lova Hanvold stor popularitet.
  https://www.youtube.com/watch?v=_WitP39Pgc0
  «Som du kan høre, tok Jan Hanvold imot Howard-Brownes ord som om det var en utvetydig «Guds tiltale». Hanvold og Visjon Norge har altså tenkt at de må skaffe nok ressurser til å ha en TV-stasjon i hvert eneste europeisk land – og i evt. andre land han reiser til. Kan dette ha gjort kanalens pengeforkynnelse enda mer ekstrem?
  I følge Rodney Howard-Browne skulle alt han profeterte, skje innen fem år – innen 16. mars 2011. Nå skriver vi 1. august 2013. Hva har skjedd? Ingenting i nærheten av det han profeterte. Det å nå mange land med kanalen sin – på norsk og engelsk – er ikke i nærheten av det velstandspredikanten her overmodig påsto om framtida.
  Profetien i møtet, som ble sendt (og reprisesendt) på TV Visjon Norge, lød slik:
  «What the Lord’s doing with you is only the beginning. You’ll have a television station in every country of Europe, in the language of the people.
  Get ready! You haven’t seen anything yet. It’s not according to what you have. It’s according to what He has for you. And the time you stop is when He’ll stop. ‘But if you step with me,’ sayeth the Lord, ‘I’ll do it. I’ll give you a station in every nation that you set your foot. I’ll put it in your hand supernaturally.
  And many will look at you and say, ‘how was this done?’ And you’ll raise your hands and say, ‘oh! Look what the Lord has done. For the Lord has done great things.’
  So rejoice and be glad. Don’t worry about the money. It’ll all come. I’ll bring donkeys in. I’ll bring camels in, carrying the provision. The [hørte ikke dette ordet klart] will come in,’ sayeth the Lord, ‘so be bold and be glad, for all this shall happen within the next five years.’ Hallelujah!»
  Ulf Ekman var av same typen.No har han vorte katolikk.
  Her i eit innslag der han har fått ånda som er utbreidd i dei karismatiske miljøa.
  https://www.youtube.com/watch?v=W3x4F93TLWA
  Ein treng ikkje vera i tvil om kven som står bak.
  ———————–
  Yeshua seier ein skal kjenna dei på fruktene.
  Dei er veldig glad i pengar. Dei skaffar seg levebrød av » evangeliet».Om dei trakkar folk ned eller «et enker ut av huset», betyr ikkje det så mykje.
  Sjå berre på Svein Magne Pedersen.
  Utan skam loppar dei sjuke folk.
  Dei elskar å vera i fokus og held lange bøner for syns skuld.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/Tar-14-kroner-minuttet-for-a-beskytte-deg-mot-sykdom–6757462.html
  Hanvold er ikkje noko unnatak, diverre.
  http://www.dagen.no/Meninger/N%C3%A5r_visjonene_blir_for_store-75719
  «Hvis du er fat­tig, er det fordi øko­no­mi­en din er syk, be­lær­te Jan Han­vold noen tusen på «Hea­ling & Prosperity» i Kiev nylig. Han sa også at de førs­te krist­ne knapt var syke.
  TV Vi­sjon Norge kos­ter 10 000 kr timen, iføl­ge Sten Kle­vås-Ol­sen og Svein Lind­sett i pro­gram­met Stu­dio Di­rek­te 7. april og 5. mai i år. Det betyr 240.000 kro­ner i døg­net, 1.680.000 kro­ner i uken og 87.360.000 kro­ner i året. For å få inn pen­ger, taler Vi­sjon Norge om å «bidra i Guds rike».

  • Jeg så/hørte fem minutter på Jan Hanvold i kveld..Han forkynte: Er du fattig behøver du ikke være det fordi..du må så inn i Guds rike og få økonomisk velstand. Han sa videre: Er du syk, behøver du ikke være det, fordi ….du har rettigheter. Det blir en smule merkelig å høre Hanvold si det med tanke på dette: http://www.dagen.no/Nyheter/27/10/2014/Jan_Hanvold_fikk_hjerteinfarkt-129391
   Det blir liksom ikke troverdig når Hanvold står frem og forkynner slikt. Kart og terreng passer ikke overens…

  • Når eg høyrer på Hanvold eller kona så slår eg av etter få minutt.
   Sitat:
   «De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak.
   Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle «snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk».»Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.»
   ——————-
   Om Hanvold hadde litt pengar burde han betalt tilbake til alle desse han lurte trill rundt tidlegare.
   Stormannsgalskap kallast det.
   Ein overtek Gud si rolle og bestemmer kva Gud skal gjera.
   Yeshua seier:
   «Alle sine gjerningar gjer dei så folk skal sjå det.» Matteus 23
   I desse dagane får me sjå alle dei gode gjerningane. Detaljert vert naudhjelpa filma.
   Nokre kloke ord kan me sitera frå JKC og:
   «Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre. Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord. Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.»

  • Sitat.
   «Er du fattig behøver du ikke være det fordi..du må så inn i Guds rike og få økonomisk velstand. «
   —————-
   Hanvold vil sjølvsagt ha desse pengane til Visjon Norge.
   http://www.dt.no/nyheter/kristne-underslar-milliarder-1.5764280
   «Han(vold) mener det er 400.000 personlig kristne i landet. Og dersom hver av dem tjener 250.000 kroner i året i snitt, har de en samlet inntekt på 100 milliarder kroner.»
   —————–
   http://www.vl.no/troogkirke/hanvold-kj%C3%B8per-hotell-1.39869
   Hanvold kjøpte Hallingskarvet Hotell.
   «Avisa Hallingdølen skriver at prislappen på Hallingskarvet Hotell er fem millioner kroner.
   – Når du får alt dette for en slik sum, er det så latterlig billig at du bare må slå til, sier Hanvold til Vårt Land»
   ————–
   Vanleg folk prøver så godt dei kan å dekka lån, utgifter til hus og mat og ikkje minst hjelpa ungane å få skulegang og utdanning.
   Måten Hanvold snakkar om 5 millionar kroner på, viser kor frekk han er.

  • Hanvold er en som dessverre ikke lærer. Hadde trodd at hjerteinfarktet han hadde i fjor ville få han til å revurdere deler av sin teologi..Men nei.. Tok feil. «The SHOW must go on!» selv om han ikke trodde Gud for å takke nei da ambulansen kom og hentet ham da hjertet ropte advarsel advarsel. Men kjører på i samme meningsløse spor -med en teologi og forkynnelse som beviselig ikke virker. Et trist sorti

  • Ja, slik forkynnelse passer verken overens med realiteten eller med Guds Ord. Jeg driver akkurat nå og forbereder meg til å undervise i Søndagsskolen i morgen.Temaet er Hiob og lidelse. Der er det mye å lære. Hiob var en rettferdig man med Gudsfrykt og likevel måtte han lide. Hiob mistet først alt han eide og deretter helsa. Vennene hans lette etter grunner for lidelsen. De mente at det måtte være straff for at han likevel hadde syndet. Tross all lidelse, holdt han seg nær til Gud. Til slutt velsignet Gud Hiob med mer enn han hadde hatt før lidelsene.I Jakob 5:11 står det: » Se,vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. » Det er umulig for oss å finne forklaringer på hvorfor noen blir friske mens andre dør, hvorfor noen opplever å bli bevart fra ulykke mens andre ikke blir det o.s.v. Det eneste vi kan være sikre på er at hvis vi tror på Jesus og er Guds barn er Han med oss gjennom all lidelse og en dag vil det være slutt på all lidelse når vi kommer hjem til den blivende staden:-) Jesus selv sa; » I verden har dere trengsel.Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden» Johannes 16:33. Når vi har det vondt kan vi finne trøst i Jesus og i Hans Ord. Jesus vet hva lidelse er fordi Han led for oss. Og tenk Han stod opp fra de døde og alle som dør i tro på Jesus vil også stå opp til evig liv! I bibelen står det at vi skal be for de syke og de som lider. Men det står ingenting om at vi må gi en stor sum for å bli friske. Gud ønsker at vi skal gi og dele med de som trenger av hjertet. Ikke for å få noe tilbake men av kjærlighet.

  • Amen Hildi. Hjerteskjærende å se denne videoen om ekteparet som mistet sin alvorlig syke sønn på tross av Benny Hinns forbønn og «garantier» og den «såing» av dollar de overførte til Benny Hinn’s virksomhet. Disse forkynner ikke det sanne troens ord, men overtro og appell til menneskets lengsler og ofte egoistiske følelser. Håper virkelig at kristne fremover blir flittigere til å prøve ulike lykkeprofeters budskap opp mot hele Guds ord. Det er bare tragisk å se slike historier om folk som blir lurt av Kristuskremmere som Hinn og Boonke for å nevne to med relevans til videoene.

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *