Profetiske ord: 2016 er vekternes år

watchman_at_the_wallMed tretti dager igjen av 2015 som har vært et særdeles begivenhetsrikt år med en mulig påbegynt verdenskrig og en Shemeitah som forårsaket sterk turbulens på børsen og store tap på verdens aksjemarkeder står nå 2016 for døren. Mye av profetisk betydning kommer til å skje i løpet av 2016 eller i perioden september 2015 til september 2016 som er et jødisk jubelår. En rekke profetiske utsagn er sagt om året vi nå går inn i og i Guds menighet sier flere at 2016 vil være vekterens år. I følge skriften er en “vekter” en som skal våke på murene å varsle menigheten om mulige farer, for deretter å blåse i basunen.

En av dem som har fått et budskap om at 2016 er “Vekterens år” er Berit Thorstensen som den 17 november 2015 fikk et budskap. Opptak ble gjort på GLOBAL PRAISE AND PRAYER NETWORK tirsdag 24.11.2015. Etter at opptak var david-wilkerson- basunover talte Herren at Han skal helbrede gjennom budskap, Ordet og lovsangen. «HAN SENDT SITT ORD OG HELBREDET DEM.» Salme 107:20. Lovsang er nøkkelen,” skriver Reidun Friestad i en epost til Søkelys. Også Jeremy Hoff som er kjent for sin bok “22 juli profetien” skriver i en epost blant annet dette: Hver også gjerne med og be om at andre vektere vil reise seg og tørre å blåse i varselhornet. Her vil jeg nevne et skriftsted som jeg flere ganger har mottatt fra Herren, i forbindelse med denne oppgaven: “Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Tal til ditt folks barn og si til dem: Når jeg lar sverdet komme over et land, og landets folk tar en mann av sin midte og setter ham til vekter for seg, og han ser sverdet komme over landet og støter i basunen og advarer folket, men den som hører basunens lyd, ikke lar seg advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode; han hørte basunens lyd, men lot seg ikke advare, hans blod skal komme over ham selv; men hadde han latt seg advare, så hadde han berget sitt liv. Men når vekteren ser sverdet komme og ikke støter i basunen, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd. Og du menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Esek 33:1-7

https://www.youtube.com/watch?v=_HYnqumJyqo&feature=youtu.be

Som troende er det nå tiden til å advare menigheten og verdens mennesker om det som ligger foran oss. Må Gud reise opp flere vektere, flere vaktmenn som våger å rope ut Herrens ord klart og tydelig. Som våger å kalle en spade en spade, som våger å forkynne hva som er rett og galt, hva som er rent eller urent og som søker å vekke Guds menighet opp for tiden vi lever i.