Prissjokk på matvarer, global mangel og frykt for krig både i Stillehavet og utvidelse av krigen i Europa

Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom! Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier. Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd. Og da det åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så, og se, en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte likesom en røst midt iblandt de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade. (Åp 6,1-6)

Corona-pandemien og Covid vaksinene er apokalypsens første rytter. Den russisk/ukrainske krigen som kan være første fase av den tredje verdenskrig, og den påbegynte og kommende globale matvarekrisen kan være tegnet på at apokalypsens tredje rytter nå er sluppet løs på jorden. Fra Europa hører vi nå stadig kraftigere drønn av hovslag og mandag kveld uttalte Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister at det er reell fare for at krigen kan utvikle seg til å bli den tredje verdenskrig. Fra Kina hører vi igjen om omfattende Covid-19 lockdowns, noe som vil forsterke den pågående mat og produktmangelen i den vestlige verden. Stadig flere kristne har nå drømmer, får profetord og varsler fra Den Hellige Ånd om de mange krisene vi nå er på vei inn i. Johannes åpenbaring som taler om apokalypsens fire ryttere, beskriver rytteren på den røde hest slik:  “..og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd. (Åpb 6,3) -Mens rytteren på den hvite hest brakte Coronavirus, vaksiner og lockdowns vil apokalypsens andre rytter bringe krig, blodutgytelse og sverd og freden blir tatt bort fra jorden. Imidlertid er det en fred han aldri kan ta bort, og det er den fred Gud har gitt oss, sitt folk i våre hjerter. Denne fred minner Guds ord oss om mange ganger: “Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!” (Joh 14,27) Den fred Jesus gir til oss som er Guds barn og gjenfødt med et nytt og levende håp -og gått over fra døden til livet, fra mørkets makt til Gud, kan verken demoniske krefter eller apokalypsens ryttere ta fra oss.

Tredje verdenskrig er i progresjon

President Vladimir Putin kan som kong Nebuknesar for 2600 år siden være “Guds tjener” til dom over nasjonene.

“se, så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren, og jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere og over alle folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med bann og gjør dem til en forferdelse og til en spott og deres land til evige ørkener.” (Jer 25,9) Babylonerkongen Nebukadnesar var ingen hvemsomhelst. I løpet av sine år med makten var han ansvarlig for et stort antall kriger, med Israels naboland og gjennom rå og brutal militærmakt underla han seg store områder, slik at Babylon ble datidens store supermakt. Babylonerkongen hadde helt uten grunn gitt sine militære styrker ordre om å slå folkeslagene med bann, noe som betød drap og lemlestelse av både militære motstandere og sivilbefolkningen. Likevel ble Nebukunesar av Gud omtalt som “min tjener”.