President Putin med presidentordre: Stopper eksporten av ammoniumnitrat

Den russiske presidenten har beordret en full stans i eksport av ammoniumnitrat som er et kjemisk stoff som brukes som gjødsel i jordbruket, men også til å fremstille sprengstoff og eksplosiver. Det russiske forbudet mot å ekportere ammoniumnitrat skal vare i minst to måneder og indikerer at president Putin mener at Russland selv vil ha bruk for all ammoniumnitrat landet produserer.  Ammoniumnitrat brukes som ingrediens i mange eksplosive blandinger som brukes i gruvedrift og steinbrudd. Det er også en del av taktiske missiler og et eksplosiv for termobariske våpen.

Det russiske forbudet mot å eksportere ammoniumnitrat handler ikke bare om «økte militære behov». Beslutningen ble tatt av en annen grunn, for å ramme landbrukssektoren i Vesten ved å øke inflasjonen. Ammoniumnitrat brukes også i landbruket som gjødsel på grunn av det høye nitrogeninnholdet. Mindre tilgang av ammoniumnitrat vil gjøre at prisene stiger på gjødsel som igjen vil føre til inflasjon på varer fra landbruket. Eksportforbudet er gjeldende fra 2 februar og Regjeringsdekretet ble signert i dag” , ifølge pressetjenesten til det russiske ministerrådet. Presidentens beslutning er nok en indikasjon på at Russland forbereder seg på en kommende krig, men beslutningen er også fattet for å sikre at russiske bønder har nok gjødsel til å holde matvareproduksjonen oppe.