President Putin: Det som skjer nå i Donbass er folkemord

Under en felles pressekonferanse med den tyske kansleren brøt Putin inn i kanslerens monolog om forskjellene mellom situasjonen i det tidligere Jugoslavia og Ukraina, brøt president Putin inn og sa “at det som skjer nå i Donbass er folkemord”. Ellers vitner den pågående seansen at intet er avklart om Ukraina og Russland har ikke fått gjennomslag for sine hovedkrav om sikkerhetsgarantier om at Ukraina ikke blir en del av NATO.  Så langt har Putin ikke oppnådd noe som helst med sin sabelrasling overfor Ukraina og konflikten mellom NATO og Russland virker nøyaktig like fastlåst som den gjorde i går eller i forrige måned.

Den femti minutter lange pressekonferansen mellom de to statsledere kan ses under