President Obama har oppfylt hvert eneste punkt på homo-aktivistenes ønskeliste -arven etter Obama

obama-paven
Om sju måneder vil Barack Obama ha forlatt Det Hvite Hus og overlatt embedet til Donald Trump eller Hillary Clinton. Men arven etter Obama vil leve videre i form av en uslokkelig konflikt i Syria og Irak og fremveksten av ekstrem islam vil fortsette. På hjemmebane har det også skjedd mye. En endret definisjon av ekteskapet, militærets åpenhet for homofile og utvidede hat-krim lover er blant de ting det LGBT samfunnet har oppnådd de siste årene. Fakta er at homo-agendaen er blitt en viktig del av arven etter president Barack Obama. Samtidig har bibelsk kristendom i stadig større grad blitt fortrengt ut av det offentlige rom og jagd ut av skole og på mange arbeidsplasser er det nå tabu å snakke om Jesus. “Homofili er inn og Jesus er ut,” sa en pastor tidligere i år under et karismatisk stevne.

Barack Hussein Obamas ettermæle som president vil kunne oppsummeres i tre punkter. For det første har vi under Obamas tid sett USAs statsgjeld bli tilnærmet fordoblet. Siden valgdagen i 2008 har USAs regjering lånt mer penger enn det alle gjeld-usapresidentene fra George Washington til og med Bill Clinton hadde gjort. Den amerikanske staten har lånt, trykket opp og forbrukt penger i et tempo vil aldri tidligere har sett. Bare på fire år økte gjelden med 5,649,951,280,664.08 dollar og for hvert sekund Obama blir sittende med makten stiger nasjonens gjeld i et stadig økende tempo. Det samme kan også sies om folks private gjeld. Hver eneste amerikansk husholdning har i snitt nå en kredittkortgjeld på 15762 dollar eller rett over 130 000 kroner mens den totale gjelds-byrdegjelden i snitt er 131000 dollar eller 1 084942 norske kroner. Den private og offentlige gjelden som amerikanerne vil måtte slite med i årene som kommer vil bli en tung bør og bære. Den økonomiske arven etter Obama, som fikk innført “Obamacare” -vil på sikt bli svært tung å betjene for de amerikanske skattebetale,
uansett hvem som blir den som skal overta stafettpinnen. En statlig gjeld på mer enn 19,283, 895, 280, 210 dollar er ikke noe som lar seg trylle vekk med et knips med fingrene. “På mange måter er det et økonomisk konkursbo den sittende presidenten etterlater seg i arv til det amerikanske folk,” sa en økonom nylig. For på en eller annen måte vil noen komme til å måtte betale for dette uansvarlige overforbruket, og til syvende og sist vil det bli den jevne amerikaner, og det som engang ble kalt middelklassen vil om noen år være en saga blott, -da det er disse som primært vil komme til å betale regningen. Dette vil bli den ene ubehagelige arvet etter Obama

Arven etter det moralsk forfall

At USAs første fargede president har forandret Amerika i løpet av sine snart 8 år i stolen er noe alle kan være enige om. Riktignok har ikke tallet på fattige obama.changeafroamerikanere gått ned, eller tallet på hjemløse blitt færre. Det er heller tvert i mot. Aldri tidligere i amerikansk historie har flere mennesker gått på “food stamps” enn akkurat nå, og andelen av fattige amerikanere har økt betydelig under Obama. Når Obama i 2008 førte sin suksessrike valgkamp mot John McCain var hans slagord “yes we can” og “Change” som best kan oversettes med endring. Hovedbudskapet til Obama var endring og med hjelp av en samlet vestlig presse som hyllet denne fargede mannen kom Obama til makten for å bringe endring. Riktignok ble det ikke noen endringer for USAs millioner av fattige, men det Obama har lykkes med å “Change” er nasjonens åndelige grunnpilarer. Gjennom lovverket har man lykkes med å omdefinere ekteskapet, og i full fart utskrives dekreter som pålegger offentlige skoler og tillate at såkalte “transkjønnede” fritt kan velge hvilket toalett de vil gå på. I tillegg har man sørget for å forsterke og utvide det såkalte “hat-kriminalitets begrepet” -slik at kristne som av samvittighetsgrunner ikke kan delta i eller bidra med noe til såkalte likekjønnede ekteskapsinngåelser kan bli straffet og stilt for retten for å følge sin samvittighet. President Obama har på alle måter vært en gavepakke til LGBT samfunnet i Amerika og har på sine snart 8 år oppfylt alle ønskene på liste til den amerikanske homobevegelsen, skrev Fred Lucas og pekte på noe av det den amerikanske presidenten har utført: I sin første periode undertegnet Obama en lov som tillot homoseksuelle og lesbiske å tjenestegjøre i det militære, og helt nylig truet Obama administrasjonen med å stoppe tilførselen av skattepenger til skoler som ikke ville tillate at transseksuelle skal kunne benytte de toalett de lyster.

En etisk resignasjon og et oppgitt sukk

“Vi lever nå i et helt annet land enn vi gjorde før Obamas ble sverget inn som president,” sa Peter Sprigg, en senior stipendiat for politiske studier ved Family Research Council, i et intervju med Daily Signal. Hadde han i 2008 sagt at han støttet omdefineringen av ekteskapet og at han forventet at amerikanerne ville akseptere at transseksuelle selv kan bestemme om de vil bruke herre eller kvinnetoalett, ville han ikke ha blitt tatt seriøst.  Det som er problematisk for oss er at presidenten syntes å akseptere LGBT argumentet at den homoseksuelle bevegelsen trumfer religiøs frihet. Opp gjennom historien har religiøs frihet -selv med dem man er uenig med, har vært en kjerneverdi i samfunnet. Slik er det ikke lenger, for i Obams verden er det åpenbart at folks seksuelle og kjønnslige frihet overgår selv religionsfriheten. I møte med homofili må selv religion og kristendom bøye seg, og en rekke saker som har vært oppe i nyhetsbildet syntes å illustrere det. Obama har på alle måter vært drømmepresidenten for den homoseksuelle miljøet i USA og det er ikke tvil om at Obama bløffet millioner av amerikanske kristne velgere da han før valget i 2008 sa han stod helt og fult fast på det bibelske grunnsynet om at ekteskapet er for en mann og en kvinne. Men Obama løy. Arven etter Obama er et USA som har forlatt de bibelske kjerneverdier og som vandrer på den samme vei som befolkningen i Sodoma og Gomorra gjorde i sin tid. En vei som fører til dom og undergang.

Et avkristnet Amerika

En tredje arv Obama etterlater seg, er et stadig mer og mer avkristnet Amerika. delte-ut-bibelversUnder Obamas tid i Det Hvite Hus har de liberale kreftene slått hardt til mot kristne verdier og en rekke saker viser tydelig at Obamas “change” også innebærer økt forfølgelse mot kristne. Nylig kunne vi fortelle hvordan en skole tilkalte politi fordi en sjuåring hadde delt ut noen lapper med bibelsitater til sine medelever, og for denne “kriminelle” handling ble gutten både straffet og politi dukket opp på døra i guttens hjem. Jesus og kristen tro er nå åpenbart noe som skal fordrives ut av skole og det offentlige rom, og selv små barn må man pushe politi på fordi de snakker om Jesus. Barack Obama som i følge noen skal være “kristen” har ikke brakt annet enn umoral og avkristning til USA, -og Søkelys har rapportert om flere tilsvarende saker hvor barn og unge blir nektet å be eller holde andakt -fordi det angivelig krenker skille mellom stat og kirke. Fakta er nå at det faktisk er de kristnes religionsfrihet som nå blir krenket -og det er få pastorer og sentrale kristne ledere som våger å gå i rette med den ånd av avkristning som har vokst frem siden 2008. Det vi nå ser skje i Amerika er en åndelig konflikt om barna. Satan vil for enhver pris søke å hindre at barna får høre om Jesus -og her er de venstrevridde liberale gode håndlangere. Ekstreme ateister, fortapte homofile og venstrevridde Obama tilhengere har vært en destruktiv kombinasjon for bibelske kristne. Dersom Hillary Clinton vinner høstens presidentvalg, vil denne policyen fortsette og fortsette og USA vil bli ytterligere avkristnet. Vinner Donald Trump kan det bli en forandring, eller i hvert fall brems i avkristningen av USAs barn og unge. De unge trenger Jesus Kristus og derfor vil slaget mellom Gud og Satan måtte utkjempes i skolene, for dette er en ideologisk kamp -en kamp som kristne under Obama har tapt.

En arv av blod, død,krig og kaos

Blant det arvegods Obama vil etterlate seg når han etter planen vil gå av etter høstens valg, vil være et Midtøsten i flammer og et IS som gjør store fremskritt i et Libya i kaos etter at NATO gikk til krig for å fjerne Muammar al-Gaddafi fra makten i Libya-jihadisdet tidligere stabile landet. Nå er IS og ekstrem islam på fremmarsj i landet og landet er også blitt det viktigste transittlandet for menneskeeksporten fra den fattige verden til Europa. Barack Obama som i 2009 fikk Nobels fredspris fordi han var den første ikkehvite presidenten i USA noensinne kastet glans over fredsprisen da han i sammen med noen andre europeiske ledere i mars 2011 bestemte seg for å bombe Libya, drepe Muammar al-Gaddafi og slik legge grunnlaget for fremveksten av ekstrem islam samt den massive transporten av flyktninger fra muslimske land til det sekulære Europa. I Syria har USA i flere år vært involvert i en blodig proxy krig med hundretusener av døde og skadde. Millioner av mennesker er drevet på flukt og våpen og friske dollar har blitt investert i ulike syriske terrorgrupper. Både Al-Qaida som angivelig stod bak terroraksjonen mot USA den 11 september 2001 og Al Nursa samt et større antall andre terrorgrupper, skal ha blitt sponset av USA og NATO for å føre sin krig mot Assad regimet i Syria. Arven Obama etterlater seg i Midtøsten er titusener på titusener av lik og en langvarig konflikt som kan komme til å fortsette nærmest i det uendelige.

Det er ikke bare den massive gjelden, det etiske forfallet, avkristningen og en region i flammer Obama vil bli husket for. Obama vil først og fremst bli husket som mannen som vanhelliget ordninger innstiftet av den allmektige “Jeg er”. For homobevegelsen og alt annet perverst som kan krype å gå har Obama vært den reneste gavepakke og det er sant når Fred Lucas peker på at Obama gjennom lovendringer og dekreter har oppfylt hele ønskelisten til LGBT samfunnet i Amerika. (LGBT står for lesbiske, gay, biseksuelle og transseksuelle) -og Obamas helhjertede engasjement for å få amerikanerne til å akseptere absolutt alt som Gud kaller synd og urenhet, er bemerkelsesverdig.  Obamas ettermæle og arv står i avkristningens tegn. I løpet de årene han har ledet USA -har nasjonen tatt mange steg bort fra Gud og hans velsignelse, og dersom Gud ikke dømmer Amerika knallhardt, skyller han befolkningen i Sodoma og Gomorra en unnskyldning.

To taler fra den 21 januar 2013

Den 21 januar 2013 fant det sted to taler nesten samtidig i Washington DC. Begge de to talene var profetiske i den grad at de bærer bud om den dommen som snart vil ramme Amerika. I den ene talen får vi høre at det er mennesket selv, “vi folket” som tar ansvaret i egne hender, vi folket setter vår lit til det menneskelige, til det vi har bygd opp, til våre militære, til oss selv. Den stjerne som guider oss…hvilken stjerne? og vår reise slutter ikke før våre gay brødre og søstre blir behandlet likt i følge loven, og allerede her bebudet den amerikanske presidenten hva han hadde i sinne å gjøre. Hele Barack Hussein Obamas 21 januar tale kan ses her -og dersom du lytter nøye vil du høre at de verdier Obama her fremmer er de stikk motsatte av det grunnlaget de menn la som konstituerte Amerika -som en nasjon som er blitt til for Guds hensikt. Samtidig som Obama i sin “pride” tar USAs skjebne i egne hender før han til sist ber om at “gud” velsigner Amerika. Men i samme by på samme dato avleverte en profetisk røst et annet budskap til Amerika. Et budskap fra den Hellige Gud til en nasjon som har glemt Gud. I morgen er en spesiell dag, for i morgen er det 40 år siden Amerika legaliserte drap på ufødte barn. Mens fortidens Israel ofret tusener av barn til ilden for sine avguder, har Amerika ofret millioner, som langt i fra samlet samme tilhørerskare som den amerikanske presidenten. Mens Obama pekte på den ledestjerne som har ledet nasjonen bort fra Gud, manet Herrens profet Amerika til å vende tilbake til Gud og med ordene “Herr president..dersom du”

 

 

6 tanker om “President Obama har oppfylt hvert eneste punkt på homo-aktivistenes ønskeliste -arven etter Obama

 1. Obama er tilnærmet kneblet og låst av at det er republikansk flertall i begge kamre. Republikanerne må ta brorparten av ansvaret, og det er i all hovedsak Bush og han enorme krigføring som har ført Amerika i en håpløs situasjon.

  • Obama brukte dekret og styrte unna republikansk kritisk når han beordret og truet skoler til å åpne gutte og jente toalett for transseksuelle. En mann kan bare si han er transe og vips kan han bruke samme toalett som det motsatte kjønn.

 2. Frafallet fra bibelske verdier i endetiden er beskrevet i Bibelen. Obama har vært både en pådriver og despot for å fremme homofili og andre perversiteter i en tid der nasjonen var klar for denne “change”. Og det er mitt poeng at han kom til dekket bord, til en nasjon der frafallet allerede var kommet langt. Dermed fikk han nærmest fritt spillerom til å gjennomføre det han hadde satt seg fore. Hadde Obama blitt president på et tidligere tidspunkt i historien ville han ikke hatt støtte til sitt “change”.
  Jeg tviler ikke på at Norge er på vei i samme retning. Landet er på god vei til å avkristnes. Kirken har falt, kristne omfavner et bli rik og vellykket budskap og utagerende homofile stevner morer de mange tilskuerne.
  I takt med frafallet fra Gud skjer det en oppbygging mot et globalt økonomisk sammenbrudd, også dette forutsagt i Bibelen, og økonomer verden over har skrevet spaltemil for å forklare hvorfor sammenbruddet er uungåelig.
  Ifølge Jesus ord skal det bli tilstander som det aldri før har vært og det omfatter også krig og naturkatastrofer. Nå fryktes gigantutbrudd etter at blant andre vulkanen Hekla på Island og ikke minst supervulkanen i Yellowstone nasjonalpark har begynt å røre på seg. Forskere mener at et supervulkanutbrudd vil forårsake et gjennomsnittlig temperaturfall på omkring ti grader i et tiår, noe som vil endre livet på jorda.

 3. Jeg er akkurat nå på Aalborg Storcenter, og der har de innført såkalte “Unisex” toaletter. Da er jo problemet løst, for alle slags mennesker; småbarnsmødre, homofile, intetkjønn, bestefar, transer+++
  Ja, her er visst DK et “foregangsland”?

 4. Glimrende analyse av Obama som etterlater seg en grusom gjeld til ettertiden.
  Mange trodde nok at Obama var antikrist, jeg tror nok Obama er et forbilde på Antikrist som i følge profetordene vil tre frem i løpet av de neste få årene.

Det er stengt for kommentarer.